Az új migrációs és határigazgatási alapoknak előtérbe kell helyezniük a migránsok integrációját

Az EGSZB támogatja az új menekültügyi és migrációs alap, valamint a határigazgatás és a vízumügy támogatását célzó alap létrehozását. A Giuseppe Iuliano által megfogalmazott és az októberi plenáris ülésen elfogadott véleményben az EGSZB egyetért az Európai Bizottság azon döntésével, hogy növeli e két szakpolitikai terület költségvetését, ám rámutat, hogy az „integrációs” jelzőnek továbbra is szerepelnie kellene a migrációs alap nevében, illetve hogy biztosítani kellene az Európai Unióba történő szabályos belépés lehetőségeit is.

„Meglehetősen aggasztó, hogy a Menekültügyi és Migrációs Alap nevéből eltűnik az »integrációs« jelző” – mutatott rá Giuseppe Iuliano. „Ez arra engedhet következtetni, hogy ez a dimenzió veszít jelentőségéből. Ne feledjük, hogy az európai szakpolitikák pilléreit – köztük a harmadik országok polgárainak integrációjára vonatkozókét is – az egyenlő bánásmóddal és a megkülönböztetés elleni küzdelemmel kapcsolatos politikák képezik” – folytatta. „Az integrációnak vissza kell kerülnie az alap nevébe, hiszen a befogadás kihívást jelent a tagállamok számára.”

Emellett az Európai Bizottság javaslata elsősorban a határállomásokra történő irreguláris érkezésekkel foglalkozik, és nem tesz említést az Európai Unióba történő szabályos belépés lehetőségeiről. Ugyanígy nem történik utalás az alapvető jogok határátkelőhelyeken történő védelmére sem. Az EGSZB kiáll a menedékjog védelme mellett, és a szabályos és rendezett migrációt megkönnyítő eszközökkel ellátott közös migrációs politikát szorgalmaz. Az integrált európai migrációs rendszerben előrelépésekre és innovációra van szükség. Ez indokolja a dublini rendszer megreformálásának igényét. (mp)