Az EGSZB nélkülözhetetlennek tart egy erős, teljeskörűen finanszírozott közös agrárpolitikát (KAP)

Az EGSZB nélkülözhetetlennek tart egy erős, teljeskörűen finanszírozott közös agrárpolitikát (KAP), és elutasítja a KAP költségvetésének csökkentését. Az EGSZB üdvözli a KAP-ra vonatkozó jogalkotási javaslatokat, melyek középpontjában a környezetvédelemmel, az éghajlatváltozással, a szubszidiaritással és az egyszerűsítéssel kapcsolatos új, ambiciózusabb törekvések állnak, de fontosnak tartja, hogy a KAP továbbra is közös politika maradjon, amelyhez erős egységes piac társul.

Nem szabad csökkenteni a KAP költségvetését

A KAP-költségvetés uniós költségvetésen belüli, 38%-os arányát nem volna szabad módosítani, az uniós költségvetést pedig a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 1,3%-ára kell növelni. „Elfogadhatatlan a KAP költségvetésének csökkentése – hangsúlyozza John Bryan EGSZB-tag –, mivel ez aláásná a KAP céljait és ambícióit. A mezőgazdasági termelői ágazatban a KAP-költségvetés nagymértékben hozzájárul a foglalkoztatáshoz és a jövedelembiztonsághoz, de az olyan környezeti termékek előállításához is, melyek mindnyájunk javát szolgálják.”

Fontos, hogy megőrizzük a KAP jelenlegi kétpilléres szerkezetét, amelyben az 1. pillér a mezőgazdasági üzemek jövedelmét támogatja, a 2. pillér pedig a vidékfejlesztést. Ugyanakkor csak a valódi mezőgazdasági termelőket szabad közvetlen kifizetésekben részesítenünk.

Célunk egy jól működő, fenntartható, egyszerűsített KAP

Alapvetően fontos, hogy a 2021–2027-es KAP megfeleljen a mezőgazdaságban aktív különféle egységek – például családi gazdaságok, szövetkezetek, termelői csoportok, valamint más gazdálkodói és élelmiszertermelési formák – szükségleteinek. A KAP-nak figyelembe kell vennie az európai mezőgazdaság és étkezési szokások változatosságát és az eltérő piaci lehetőségeket is, és különféle módszerekről kell gondoskodnia a minőség előmozdítására. Ami az agrárkiadások 40%-ának az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós célkitűzéshez való elkülönítését illeti, fontos, hogy a mezőgazdasági termelők többféle intézkedésből válogathassanak, a saját specifikus körülményeiknek megfelelően. Mindenképpen csökkenteni kell a gazdálkodókra háruló bürokratikus terheket, de a megfelelő, teljes körű ellenőrzésekről sem szabad lemondani.