Az EGSZB ellenzi az emberekbe történő befektetés legfontosabb uniós alapja, az ESZA+ forrásainak csökkentését

Az EGSZB igen kritikusan szemléli az a javaslatot, amely az új Európai Szociális Alap Pluszhoz rendelt források hat százalékos csökkentését irányozza elő. Az ESZA+ az 2021–2027-es időszakra szóló, új uniós hosszú távú finanszírozási keretben számos olyan meglévő alapot és programot von majd össze, amelyek az Unió szociális dimenzióját hivatottak erősíteni.

Az EGSZB ellenzi, hogy a következő kohéziós politikai költségvetésben megszüntessék az ESZA+ részére elkülönített források kötelező minimális részarányát, amelyet jelenleg 23,1%-ban határoztak meg, és nem ért egyet az alap európai tárfinanszírozási arányának javasolt csökkentésével sem.

Az EGSZB sürgeti, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohéziós politikákat szolgáló források 30%-át fordítsák az ESZA+ céljaira, és azt ajánlja, hogy az ESZA+-forrásoknak ugyancsak 30%-át különítsék el a társadalmi befogadást célzó intézkedésekre.

 „Az ESZA+ finanszírozásának hat százalékos megnyirbálása elfogadhatatlan az EU-ban tapasztalható szegénység tartósan magas arányára való tekintettel, amely jelenleg is meghaladja a 23%-ot – fejtette ki Krzysztof Balon, aki ESZA+-ra vonatkozó európai bizottsági javaslatról szóló EGSZB-vélemény előadója volt.

Bár nem ért egyet a finanszírozás csökkentésével, az EGSZB üdvözli a javaslatot, mivel az többek között összhangban áll a szociális jogok európai pillérével, és meglévő forrásokat von össze a szegénység, a társadalmi kirekesztés és a munkanélküliség elleni küzdelem fokozása érdekében.

Az EGSZB szerint az ESZA+ forrásainak egy erre kijelölt részét az ifjúsági foglalkoztatásra és a civil szervezetek kapacitásainak kiépítésére kellene fordítani. A civil társadalmat teljes mértékben be kell vonni az ESZA+-projektek tervezésébe és végrehajtásába. (ll)