Hrisztosz Sztilianidesz biztos: a rescEU a polgári védelmi mechanizmus korszerűsítésének csupán első lépése

Az éghajlatváltozás drámai következményeire tekintettel az EGSZB szorgalmazza, hogy az uniós intézmények további közös intézkedéseket és szakpolitikákat fogadjanak el a rescEU javaslat részeként, hogy hatékonyabban és eredményesebben lehessen fellépni katasztrófák esetén.

Október 18-án az EGSZB címmel előterjesztette javaslatait Hrisztosz Sztilianidesz humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos számára.

Hrisztosz Sztilianidesz kiemelte az EGSZB véleményének fontosságát, amely tükrözi az európai polgárok gondolkodását, továbbá hangsúlyozta, hogy „az új rescEU a polgári védelmi reagálás korszerűsítésének csupán első lépése, melynek célja, hogy orvosolja a jelenlegi válságkezelés hiányosságait és a megelőzésre helyezze a hangsúlyt. A rescEU nem helyettesíti, hanem kiegészíti a nemzeti polgári védelmi rendszereket.”

A biztos egyetértett azzal, hogy a javaslatnak a katasztrófákra való reagáláson túl a katasztrófákra való felkészüléssel is foglalkoznia kell.

Véleménye szerint a rescEU értékes eszköz ahhoz, hogy Európa közelebb kerüljön polgáraihoz, mivel az európai szolidaritás üzenetét közvetíti.

„Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a jelenlegi uniós polgári védelmi mechanizmus, mely a tagállamoktól érkező önkéntes hozzájárulásokon alapul, nem elégséges ahhoz, hogy súlyos vészhelyzetekre reagáljon” – fogalmazott az EGSZB előadója, Dimitris Dimitriadis. Fontos, hogy az összes generációt gyermekkortól kezdve oktassuk és felkészítsük arra, hogy kezelni tudja a súlyos vészhelyzeteket. Ezenkívül egy közös mechanizmusra is szükségünk van egész Európa számára.”

Az EGSZB álláspontja szerint általános elveket és iránymutatásokat kell kidolgozni, hogy létrejöjjön egy közös, modern jogi keret olyan területeken, mint a korai előrejelző rendszerek, az önkéntesség és az intézményes részvétel a polgári védelmi hatóságok valamennyi szintjén. Emellett meg kell határozni a tagállami költségvetések megelőző intézkedésekre vonatkozó kötelezettségvállalási arányait is. (sma)