Elérhető nyelvek:

Vezércikk

Az európai értékek megerősítése

Kedves Olvasóink!

Nem egészen hét hónappal az uniós választások előtt azt látjuk, hogy Európa válaszúthoz érkezett.

Ami néhány éve még elképzelhetetlennek tűnt, az most napi kihívást jelent: sokan megkérdőjelezik az EU létjogosultságát, és veszélybe kerültek az uniós értékek. Legyen szó a demokráciáról, a szabadságról, az egyenlőségről, az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartásáról vagy a jogállamiságról – alapértékeinket az Uniós számos részén kétségbe vonják. Ezek az értékek azonban az EU alapkövét jelentik, és ha veszélybe kerülnek, az alapjaiban ingatja meg az Uniót.

Rendezvények, időpontok

2018. november 22–23., Athén, Görögország

Az EGSZB 12. civil társadalmi médiaszemináriuma – Kiállás az európai értékek mellett

2018. november 28., Brüsszel

Az EGSZB fogyasztóvédelmi csúcstalálkozója

2018. november 30., Brüsszel

Az idő előtti elavulás problémájának kezelése Európában

2018. december 12–13., Brüsszel

Az EGSZB plenáris ülése

Röviden

Gianluca Brunetti, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság új főtitkára

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 2018. november 14-i hatállyal a korábbi HR- és pénzügyi igazgatót, Gianluca Brunettit nevezte ki új főtitkárává.

Az EGSZB az európai filmek szerelmese

Október 23-án a brüsszeli BOZAR-ban tartották a Hidegháború című film premierjét. A film rendezője Paweł Pawlikowski, akinek Ida című filmjét 2015-ben Oscar-díjjal jutalmazták, 2018-ban pedig Cannes-ban nyerte el a legjobb rendező díját. Az Európai Bizottság (Kreatív Európa), az Európai Parlament (Lux filmművészeti díj) és a BOZAR közös szervezésében tartott rendezvény támogató partnere volt az EGSZB is. A film premierjére ötszázan voltak kíváncsiak. Az EGSZB nevében a rendezvényt Isabel Caño kommunikációért felelős alelnök nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy a kultúra létfontosságú a civil társadalom számára, kiváltképp a kultúrák közti párbeszéd tekintetében. A vetítés után beszélgetést tartottak az OPUS FILM kreatív producere, Ewa Puszczyńska részvételével, a vitavezető Robert Sołtyk, a Gazeta Wyborcza volt tudósítója volt. A résztvevők megvitatták a véleménynyilvánítás szabadsága és a kreativitás helyzetét a totalitárius rendszerekben. A beszélgetés legfőbb tanulsága szerint „a kultúra gyorsabban átlépi a határokat, mint az emberek” (ehp)

A képen: Juliette Duret – Bozar, Isabel Caño, az EGSZB alelnöke, Lucía Recalde – Kreatív Európa-MEDIA, Ewa Puszczyńska, az OPUS FILM kreatív producere

Luca Jahier: „Európa vagy fenntartható lesz, vagy egyszerűen megszűnik létezni.”

Az EGSZB, az Európai Bizottság és a Holland Gazdasági és Szociális Tanács által közösen szervezett „Fenntartható fejlesztési célok és kezdeményezések a fenntartható globális értékláncok érdekében” elnevezésű magas szintű konferencián Luca Jahier kijelentette, hogy a fenntartható gazdaságnak nincs alternatívája: „Európa vagy fenntartható lesz, vagy egyszerűen megszűnik létezni.”

Civil társadalmi szervezetek a jogállamiság megerősítését kérik Szerbiától

Az EU-Szerbia civil társadalmi konzultatív vegyes bizottság 7. ülésén, melyre október 23-án került sor Belgrádban, mindkét oldal civil társadalmi szervezetei megvizsgálhatták Szerbia uniós csatlakozási folyamatának pillanatnyi állását.

Az EGSZB üdvözli a Juncker-terv keretében a szociális gazdaságnak juttatott első kölcsönt

Az Európai Beruházási Bank (EBB) 35 millió eurós kölcsönt adott az ILUNION nevű spanyol szociális vállalkozásnak. A kölcsönnel elismerik a szociális gazdaság fontos szerepét, melyet az EGSZB már régóta hangoztat. A tervek szerint a kölcsönnek köszönhetően 725 új munkahely jön létre.

EGSZB-hírek

Hrisztosz Sztilianidesz biztos: a rescEU a polgári védelmi mechanizmus korszerűsítésének csupán első lépése

Az éghajlatváltozás drámai következményeire tekintettel az EGSZB szorgalmazza, hogy az uniós intézmények további közös intézkedéseket és szakpolitikákat fogadjanak el a rescEU javaslat részeként, hogy hatékonyabban és eredményesebben lehessen fellépni katasztrófák esetén.

 

Az EGSZB nagyobb szerepet kér a civil társadalom számára az EU külső tevékenységében

Federica Mogherini, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője részt vett az EGSZB 2018. október 17-i plenáris ülésén, hogy megvitassa az EU-t fenyegető főbb külső veszélyeket és kihívásokat. Az EGSZB elnöke, Luca Jahier hangsúlyozta az EU mint kiemelt humanitárius segélynyújtó fontos szerepét, rámutatva, hogy „a társadalmi szervezetek hajlandóak részt vállalni ebből az erőfeszítésből”.

Az uniós költségvetés 40%-át az éghajlatváltozással kapcsolatos célokra kell elkülöníteni

Az európai klímavédelmi finanszírozási paktumról szóló véleményével az EGSZB a gazdaságunk kizöldítéséhez szükséges átalakítások finanszírozását szeretné biztosítani. Amellett érvel, hogy az uniós költségvetés 40%-át az éghajlatváltozás és annak hatásai elleni küzdelemre kell fordítani.

Az EGSZB nélkülözhetetlennek tart egy erős, teljeskörűen finanszírozott közös agrárpolitikát (KAP)

Az EGSZB nélkülözhetetlennek tart egy erős, teljeskörűen finanszírozott közös agrárpolitikát (KAP), és elutasítja a KAP költségvetésének csökkentését. Az EGSZB üdvözli a KAP-ra vonatkozó jogalkotási javaslatokat, melyek középpontjában a környezetvédelemmel, az éghajlatváltozással, a szubszidiaritással és az egyszerűsítéssel kapcsolatos új, ambiciózusabb törekvések állnak, de fontosnak tartja, hogy a KAP továbbra is közös politika maradjon, amelyhez erős egységes piac társul.

Az EGSZB újabb javaslatokat tett az uniós gazdasági kormányzás javítására

EU economic governance

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) októberben több véleményt is elfogadott az uniós gazdasági kormányzás tárgyában, hogy naprakész javaslatokkal lássa el a gazdasági és monetáris unió (GMU) elmélyítéséről és a következő európai szemeszterről vitát folytató európai döntéshozókat.

A kohéziós források csökkentése rossz üzenetet közvetít

Az EGSZB-nek meggyőződése, hogy a kohéziós politikának kulcsszerepe van Európa jövője szempontjából, ezért elegendő erőforrásra és megfelelő reformra van szükség. Ha a 2021–2027-es időszakban csökkentik az előirányzatokat, az rossz üzenetet közvetítene a polgárok felé, és káros volna a kohéziós politika szempontjából. A jelenlegi költségvetési szintet meg kell tartani, a területi együttműködésre szánt forrásokat pedig növelni kell.

Az EGSZB szorgalmazza a fenntartható gazdaságra való gyors, ugyanakkor fokozatos átállást

Az EU elkötelezte magát a karbonszegény, erőforráshatékonyabb és fenntartható gazdaság – szociális célokat is szem előtt tartó – megvalósítása mellett. A fenti vállalások finanszírozása, figyelembe véve a környezeti, társadalmi és irányítási kritériumokat, hatalmas kihívást jelent beruházási szempontból.

Az EGSZB támogatja az államkötvény-fedezetű értékpapírok piaci tesztelését, ugyanakkor határozottabb keretet szorgalmaz az új pénzügyi eszköz számára

SBBS

Az államkötvény-fedezetű értékpapírok hozzájárulhatnak a bankok és más pénzügyi szereplők államkötvény-állományainak diverzifikáltabbá tételéhez és kockázatcsökkentéséhez. Ez pedig kedvezően befolyásolhatja a pénzügyi rendszer stabilitását és rugalmasságát, és javíthatja a pénzügyi piacok integrációját.

Az új migrációs és határigazgatási alapoknak előtérbe kell helyezniük a migránsok integrációját

Az EGSZB támogatja az új menekültügyi és migrációs alap, valamint a határigazgatás és a vízumügy támogatását célzó alap létrehozását. A Giuseppe Iuliano által megfogalmazott és az októberi plenáris ülésen elfogadott véleményben az EGSZB egyetért az Európai Bizottság azon döntésével, hogy növeli e két szakpolitikai terület költségvetését, ám rámutat, hogy az „integrációs” jelzőnek továbbra is szerepelnie kellene a migrációs alap nevében, illetve hogy biztosítani kellene az Európai Unióba történő szabályos belépés lehetőségeit is.

Az EGSZB ellenzi az emberekbe történő befektetés legfontosabb uniós alapja, az ESZA+ forrásainak csökkentését

Az EGSZB igen kritikusan szemléli az a javaslatot, amely az új Európai Szociális Alap Pluszhoz rendelt források hat százalékos csökkentését irányozza elő. Az ESZA+ az 2021–2027-es időszakra szóló, új uniós hosszú távú finanszírozási keretben számos olyan meglévő alapot és programot von majd össze, amelyek az Unió szociális dimenzióját hivatottak erősíteni.

 

A harmadik mobilitási csomagnak az összes közlekedési módot figyelembe kellene vennie

Az új európai bizottsági javaslatnak még messzebb kellene mennie, figyelembe véve az összes közlekedési módot, és az áru- és személyszállítás intermodalitására kellene összpontosítania. A Giulia Barbucci által kidolgozott és az októberi plenáris ülésen elfogadott véleményben az EGSZB támogatja az Európai Bizottság által előterjesztett harmadik mobilitási csomagot, azonban egy ambiciózusabb projekt mellett száll síkra.

A digitalizációt inkluzív módon kell kialakítani – javasolja az EGSZB az Európai Bizottságnak

Az Európai Bizottság által összeállított Digitális Európa program a helyes irányba mutat, amikor elismeri a digitális készségek kulcsszerepét, de a programot szorosabban össze kellene kötni a társadalmi realitásokkal. A Norbert Kluge és Ulrich Samm által kidolgozott és az októberi plenáris ülésen elfogadott véleményében az EGSZB támogatja az európai bizottsági javaslatot és rámutat, hogy a digitalizációt Európában inkluzív módon kell kialakítani, és a „digitális hozamot” a megfelelő politikai intézkedéseken keresztül, igazságosan kell elosztani.

A pénzügyi szolgáltatásoknál jobban középpontba kell helyezni az ügyfelet

A határokon átnyúló digitális pénzügyi szolgáltatások nem túl népszerűek az európai fogyasztók körében, akik még ma is jobban kedvelik a személyes kapcsolatot, amelyre az országuk lakossági bankjai lehetőséget kínálnak. Dolgoznunk kell azon, hogy az európai fogyasztók több választási lehetőséget, világosan érthető termékeket és megfizethető szolgáltatásokat kapjanak, miközben a határokon átnyúló tranzakciókat is megbízhatóbbá és biztonságosabbá tesszük. Ezek voltak a szeptember 26-án az EGSZB-nél tartott vita fő konklúziói.

Csoportokkal kapcsolatos hírek

Az EU rátalált végre a szociális Európához vezető útra?

a Munkavállalók csoportjának cikke

Műhelytalálkozó St. Pöltenben a szociális jogok európai pilléréről 2018. október 12-én
 

Szabadfoglalkozású tevékenységek 4.0: A szakmák jellemzőinek fenntartható átalakulása

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) „Sokféleség Európája” csoportjának cikke

Az EGSZB „Sokféleség Európája” csoportja rendezvényt szervez a szabadfoglalkozású tevékenységek témájában, melynek középpontjában szakmák jellemzőinek fenntartható átalakulása áll majd. A rendezvény célja, hogy új ismereteket gyűjtsön annak érdekében, hogy ki tudják dolgozni a szabadfoglalkozású tevékenységek új, a digitalizált világban is időtálló meghatározását.

Hogyan támogassuk a vállalkozásokat a digitális korban – kkv-k digitális üzemmódban

Az EGSZB „Munkaadók” csoportjának cikke

Információhiány, fejletlen infrastruktúra, magas beruházási költségek, illetve készséghiány és strukturális munkaerőhiány – többek között ilyen problémákba ütköznek a kkv-k, amikor profitálni szeretnének a digitális forradalomból. A „Hogyan támogassuk a vállalkozásokat a digitális korban – kkv-k digitális üzemmódban” elnevezéssel tartott konferencia résztvevői megpróbálták feltérképezni a lehetséges akadályokat és megoldásokat kínálni rájuk. A rendezvényt 2018. október 24-én tartották Bécsben.

Hamarosan az EGSZB-nél / kulturális események

Your Europe, Your Say! 2019: Szavazz a jövőre!

Jövőre immár 10. alkalommal tartjuk meg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Your Europe, Your Say! (A Te Európád, a Te szavad!) elnevezésű kiemelt rendezvényét, amelynek keretében a fiatalok kapnak szót az európai döntéshozatalban. 2019 választási év lesz, és az új Európai Parlamentnek nagyon fontos döntéseket kell majd hoznia egy olyan időszakban, amikor a gazdaságtól a kommunikációig, a politikáktól a társadalmi trendekig minden forradalmi változásokon megy keresztül.