Luca Jahier EGSZB-elnök nyilatkozata

Zöld utat kapott a #vonderleyen csapat: Építsünk fenntartható Európát a polgárok javára!

2019. 11. 27.

A mai európai parlamenti szavazással új korszak kezdődhet Európa történelmében. Meggyőződésem, hogy az új európai bizottsági elnök, Ursula von der Leyen, valamint ügyvezető alelnökökből, alelnökökből és biztosokból álló csapata a májusi európai választások biztató eredményeit követően új lendületet ad kontinensünknek. Polgárainktól öt évet kaptunk a jövő Európájának felépítésére, és nem szabad elszalasztanunk ezt a lehetőséget.

Az új bizottsági elnök európai menetrendje, amelyben a zöld megállapodás képezi a fenntartható Európára vonatkozó új növekedési stratégiánkat, és amely a nemek közötti egyenlőséggel és az alapvető jogokkal is foglalkozik, pontosan tükrözi az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) prioritásait. Az európai civil társadalmat képviselő intézményünk szilárd meggyőződése, hogy legfőbb ideje, hogy az EU ambiciózus fenntartható menetrendet fogadjon el és hajtson végre. Ehhez szemléletváltásra van szükség.

Októberi plenáris ülésén az EGSZB ismertette, miként járul hozzá az Európai Bizottság következő öt évre szóló munkaprogramjához. Rámutatott, hogy az EU-nak az éghajlatváltozás, a digitalizáció, a jogállamiság és a globalizáció kérdésére kell összpontosítania, és újfajta – a civil társadalmi szervezeteket szorosabban bevonó – irányítási rendszerre kell törekednie.

Az EGSZB azt tanácsolja, hogy az Európai Bizottság e pillér köré építse a 2020-ra és az utána következő időszakra vonatkozó munkatervét. Az EGSZB egy átfogó, 2050-ig tekintő uniós fenntarthatósági stratégiát is szorgalmaz a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó ENSZ-menetrend és az abban foglalt 17 fenntartható fejlődési cél megvalósítása érdekében, hiszen az Európai Unió elkötelezte magát amellett, hogy 2030-ra teljesíti ezt a vállalást.

A sürgető környezeti, gazdasági és társadalmi kihívások kezelése érdekében minden szinten egyidejűleg kell fellépnünk, és ki kell alakítanunk a cselekvés dinamikáját. A szociális pillér végrehajtása elengedhetetlen a méltányos és igazságos átmenethez. Az EGSZB hangsúlyozza továbbá, hogy rendkívül fontos egy új uniós irányítási struktúra kialakítása, ahogy új szabályokra és eszközökre is szükség van az uniós politikák meghatározásához és végrehajtásához. A demokratikus elszámoltathatóság megerősítése érdekében különösen az Európai Parlament szerepét kell fokozni.

A fenntarthatóság mint cél valamennyi dimenziója jelentős erőfeszítést és elkötelezettséget igényel minden érintett fél részéről. Ezért a civil társadalom strukturált bevonásával zajló nyílt, demokratikus vita kulcsszerepet játszik abban, hogy az átmenet méltányos és hatékony legyen.

Tudomásul vettük továbbá Ursula von der Leyen arra irányuló döntését, hogy egy Európa jövőjéről szóló konferencia segítségével kíván új lendületet adni az európai demokráciának. Ezt a konferenciát az EGSZB teljes körű bevonásával kell megszervezni, mivel ez az uniós intézmény áll legközelebb a polgárokhoz, és testesíti meg leghitelesebben a részvételi demokráciát. Végül nagy örömmel látom, hogy a kultúrát a múltunkat a jövőnkkel összekötő hídként ismerik el és új néven beemelik Mariya Gabriel biztos portfóliójába.

Mától minden eddiginél erősebb elkötelezettséggel támogatjuk az ambiciózusabb Uniót.

Az új elnök szavaival élve: lássunk munkához – EGYÜTT!