Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság októberben elfogadott saját kezdeményezésű véleményében az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI) a digitalizált vasúti ágazatra való inkluzív ágazati átállást szorgalmazta, és egy európai bizottsági kezdeményezést javasolt az ehhez szükséges 100 milliárd euró biztosításához.

„A digitalizáció felgyorsításához fontos, hogy az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer bevezetését is felgyorsítsák” – mondta el az előadó, Alberto Mazzola. „A vasúti ágazat kiindulópontként szolgálhat az európai digitális identitás mobilitási szempontjainak fejlesztéséhez egy olyan szabályozási környezet révén, amely ösztönzi a versenyt és az innovációt.”

A technikai és a szabályozási keret fejlesztésének szintén kiemelt helyen kell állnia a napirenden. „Az európai szociális partnereknek párbeszédet kell folytatniuk az automatizálás és a digitalizáció hatásainak előrejelzése és enyhítése érdekében, így biztosítva a méltányos átmenetet” – hangsúlyozta a társelőadó, Guy Greivelding.

A digitalizált vasúti rendszerre való átállás folyamata során mindvégig fontos figyelembe venni a biztonság szempontjait is, és hatékony kiberbiztonsági intézkedéseket kell megvalósítani. Az EGSZB ezért e tekintetben szorosabb együttműködést javasol az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) és az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) között. (sma)