Az EGSZB olyan KAP-ot szorgalmaz, amely elősegíti a generációváltást

Az EU, a nemzeti kormányok és a civil társadalom közötti együttműködés és partnerség kulcsfontosságú lesz a mezőgazdasági termelők generációváltásának előmozdításához.

„A generációváltás olyan kérdés, amely jóval többet jelent az uniós gazdálkodók átlagéletkorának csökkentésénél. Itt lényegében arról van szó, hogy újra át kell gondolnunk az egész stratégiát, hogy a fiatalok számára vonzó legyen a mezőgazdasági tevékenység, és így újjáéleszthessük a vidéket”, hangsúlyozta Kállay Piroska, az EGSZB e kérdésről kidolgozott és az októberi plenáris ülésen elfogadott véleményének előadója.

A vélemény társelőadója, John Bryan szerint „ahhoz, hogy könnyebbé tegyük a birtokok átruházását, nagyobb koherenciára van szükség a KAP-intézkedések, a nemzeti jogi keretek és az adópolitikák között”.

Az EU fiatal gazdálkodói számára a legtöbb gondot a gazdálkodásból származó jövedelmek alacsony volta, a bürokrácia, a tisztességtelen verseny, a finanszírozás, a földhöz jutás, a gyakorlati tudásátadás módszereinek hozzáférhetősége, a társadalmi elszigetelődés, valamint az olyan alapszolgáltatások hiánya jelenti, mint a szélessávú internet. A generációváltás sikeres végrehajtása korunk egyik legfontosabb kihívása, amely egyben lehetőséget is rejt magában.

Alapvetően fontos ezért, hogy a 2021–2027-es KAP-költségvetésben figyelembe vegyük mindezeket a kérdéseket, hogy biztosítottak legyenek az érdemi támogatás finanszírozási követelményei. Ennek megfelelően az EGSZB azt javasolja, hogy a KAP-költségvetés (I. és II. pillér) legalább 2%-át különítsék el a fiatal mezőgazdasági termelők támogatására. (mr)