Európai szemeszter: a 2020-as ciklusban a fenntartható és inkluzív növekedésre kell koncentrálni

Az EGSZB hangsúlyozza, hogy 2020-ban a gazdaságpolitikák tagállamok közötti összehangolásával azt a célt kell elérni, hogy elháruljon a recesszió kockázata és az uniós gazdaság olyan pályára álljon, amely fenntartható és inkluzív növekedéshez vezet. Ennek a folyamatnak fokozottabb reformtörekvéseket, beruházásokat, a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárásnak (MIP) való megfelelést, valamint a civil társadalomnak az európai szemeszter folyamatába való strukturáltabb bevonását kell magában foglalnia.

Az EGSZB három nemrégiben elfogadott dokumentumában üdvözölte az európai szemeszter 2019-es továbbfejlesztését, például a beruházások középpontba állítását és azt, hogy a szociális és környezetvédelmi célok nagyobb súlyt kapnak. Kérte azonban, hogy végezzenek el több olyan, további kiigazítást is, amelyek eredményesebbé tehetik a szemesztert, csökkenthetik az aktuális kockázatokat, és fokozhatják az EU és az euróövezet gazdaságainak ellenálló képességét és növekedési potenciálját.

Az EGSZB fontosnak tartja például, hogy a fiskális politika az euróövezet vonatkozásában pozitív aggregált költségvetési irányvonallal kísérje az EKB laza monetáris politikáját, szem előtt tartva a költségvetési fegyelem elveit is.

Ehhez az európai szemeszter következő ciklusában olyan egyéb, fontos intézkedéseknek is kapcsolódniuk kell, amelyek

  • jól célzott beruházási stratégiákkal ösztönzik a hatékony strukturális reformokat;
  • egyaránt odafigyelnek a szociális, környezetvédelmi, makrogazdasági és fiskális célokra;
  • támogatják az újabb állami és magánberuházásokat;
  • gondoskodnak arról, hogy a tagállamok jobban megfeleljenek a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárásnak.

Végül pedig az EGSZB kéri, hogy európai és nemzeti szinten a civil társadalmat fokozottabban vonják be az európai szemeszter valamennyi szakaszába. Ez nemzeti szinten erősítheti a reformok iránti elkötelezettséget és az ezzel kapcsolatos felelősségvállalást, és így hatékonyabbá és fenntarthatóbbá teheti a folyamatot. Ennek jegyében az EGSZB azt javasolja, hogy az ő irányításával valamennyi tagállamban és uniós szinten is évente szervezzenek konzultációt a civil társadalom számára.

Az EGSZB közzétette az európai szemeszter következő ciklusához kapcsolódó szakpolitikai javaslatait, két nyomonkövető vélemény – az éves növekedési jelentésről, illetve az euróövezet gazdaságpolitikájára vonatkozó ajánlásról szóló vélemény –, valamint egy, a civil társadalomnak a szemeszter folyamatába való bevonásához kapcsolódó országlátogatásokról szóló tájékoztató jelentés formájában. (jk)