„Helyi szemmel” – az EGSZB podcastja

1. rész – Mi a helyzet a jogállamisággal?

Titel 1

A Helyi szemmel („The Grassroots View”) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) új podcast sorozata. Azokról a közérdekű és aktuális témákról szól, amelyekről mindenki beszél – méghozzá úgy, hogy a témákat a civil társadalom szemszögéből láttatja, megszólaltatva a helyi érdekelteket és bemutatva az EGSZB-tagok véleményét is, akik Brüsszelben képviselik a helyi érdekeket.

Elérhető nyelvek:

Vezércikk

„A nemek közötti egyenlőséget megvalósító társadalom olyan társadalom lenne, ahol a »nem« szó nem is létezik: ahol mindenki önmaga lehet” – jelentette ki az amerikai feminista újságíró, Gloria Steinem.

De ahhoz, hogy ide eljussunk, meg kell kettőznünk az erőfeszítéseinket. Bár történtek előrelépések, a férfiak és nők közötti egyenlőség továbbra is csak álom. Az EGSZB-nél évek óta dolgozunk azon, hogy napirenden tartsuk ezt a témát, és felhívjuk a problémára a közvélemény figyelmét. Nem akarunk több jó szándékú nyilatkozatot hallani az egyenlőség kérdéséről: azt szeretnénk, ha politikai döntések születnének annak érdekében, hogy ezt el is érjük.

Túl kell lépnünk a szexista sztereotípiákon. Szembe kell szállnunk azokkal a sztereotip képekkel, amelyeket egyes sajtóorgánumok, illetve vallási vagy egyéb csoportok közvetítenek. Azt követeljük, hogy minden területen aktív küzdelem folyjon a nemek közötti egyenlőtlenség ellen, mert ha ez nem történik meg, akkor újabb száz évbe telhet, mire elérjük a nők és férfiak közötti egyenlőséget.

Rendezvények, időpontok

2019. december 19., Brüsszel

Az EU–Közép-Amerika társulási megállapodás uniós tanácsadó csoportjának 16. ülése

2020. január 22–23., Brüsszel

Az EGSZB plenáris ülése

Röviden

Az EGSZB első konferenciája a jogállamiságról

Az EGSZB „Alapvető jogok és jogállamiság – az Unión belüli tendenciák civil társadalmi szemszögből” című, november 5-én Brüsszelben tartott konferenciájának résztvevői hangsúlyozták, hogy a civil társadalmat sürgősen be kellene vonni a jogállamiság kultúrájának Európán belüli javításába.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság új logót vezet be

Három ívével az új logó az EGSZB három csoportja közötti kompromisszumkeresés szellemét szimbolizálja, amely az intézmény munkájának középpontjában áll.

Ünnepi jókívánságok

Kedves Olvasóink!

Köszönjük, hogy 2019-ben is követtek/olvastak minket: minden like-nak, megosztásnak, Twitter-üzenetnek, illetve biztató szónak nagyon örülünk.

Mindenkinek nagyon boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres 2020-as évet kívánunk!

az EGSZB info csapata

EGSZB-hírek

Az Európai Parlament zöld utat adott az új Európai Bizottságnak – 2019. december 1-jén indul a munka

Luca Jahier EGSZB-elnök nyilatkozata

Zöld utat kapott a #vonderleyen csapat: Építsünk fenntartható Európát a polgárok javára!

2019. 11. 27.

A mai európai parlamenti szavazással új korszak kezdődhet Európa történelmében. Meggyőződésem, hogy az új európai bizottsági elnök, Ursula von der Leyen, valamint ügyvezető alelnökökből, alelnökökből és biztosokból álló csapata a májusi európai választások biztató eredményeit követően új lendületet ad kontinensünknek. Polgárainktól öt évet kaptunk a jövő Európájának felépítésére, és nem szabad elszalasztanunk ezt a lehetőséget.

„A brexit csupán egy köztes megálló, nem a végállomás”

Az EGSZB októberi plenáris ülésén, október 30-án, vitára került sor Michel Barnier, az Európai Unió brexittel foglalkozó főtárgyalója részvételével. A vita során Michel Barnier szoros partnerséget szorgalmazott az EU és az Egyesült Királyság között a brexitet követően, szem előtt tartva, hogy az írországi békét prioritásként kell kezelni, valamint hogy „az egységes piac integritásáról nincs mit tárgyalni”.

Az EGSZB civil társadalmi díjának nyertese...

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság kiválasztotta az öt döntőst a nők társadalmi szerepvállalásának és a nemek közötti egyenlőségért folytatott küzdelemnek szentelt, 2019. évi civil társadalmi díjára nevezett közel 180 inspiráló projekt közül.

Az uniós jogokat és polgárságot nem szabadna értékesíteni

Az elmúlt években, a pénzügyi válságot követően több uniós tagállam is befektetői állampolgársági és letelepedési programokat hozott létre a befektetések vonzása és bevételeik növelése érdekében. Az EGSZB októberi plenáris ülésén elfogadott vélemény szerint ez a gyakorlat komoly kockázatokat rejt magában, ezért az összes uniós tagállamban be kellene tiltani.

A fenntartható fejlődésnek elsődleges prioritást kell jelentenie Európa jövője érdekében

A fenntartható fejlődésnek központi helyet kell elfoglalnia Európa jövőjében. A Patricia Círez Miqueleiz, Rudy De Leeuw és Lutz Ribbe által kidolgozott, az októberi plenáris ülésen elfogadott állásfoglalásában az EGSZB azt tanácsolja az Európai Bizottságnak, hogy a 2020-ra és az azt követő időszakra szóló következő munkatervét e pillér köré építse. Az EGSZB egy átfogó, a 2050-ig tartó időszakra vonatkozó fenntarthatósági stratégiát szorgalmaz az ENSZ 2030-as menetrendjének és az abban foglalt 17 fenntartható fejlődési célnak a megvalósítása érdekében, amelyeknek 2030-ig történő elérése mellett az Európai Unió elkötelezte magát.

„Geostratégiai és történelmi hiba”

Az EGSZB bírálja a Tanács határozatát arról, hogy nem nyitják meg a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával

A kultúra az EU megerősítésének motorja lehet

Az EGSZB októberi plenáris ülésén vitára került sor rEUnaissance – Európai kulturális jövőkép címmel.

A vitát megnyitó EGSZB-elnök, Luca Jahier üdvözölte, hogy Emmanuel Macron felkarolta Európa reneszánszáról alkotott elképzelését. „Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy kontinensünk már a politikai elképzelés megszületése előtt is kulturális területet képezett; és ez nem homogenitást jelent, hanem a változatosság és a mozgás lehetőségét.”

Az EGSZB kezdeményezéseket sürget a kék biogazdaságban rejlő hatalmas növekedési lehetőségek kiaknázására

A kék biogazdaságban rejlő lehetőségek az EU-ban továbbra is kihasználatlanok. Az EGSZB ezért a helyi érdekelt felek és a tudományos közösség részvételével indítandó páneurópai kísérleti projekteket javasol.

Az EGSZB uniós tanúsítási rendszer bevezetését javasolja a megbízható mesterségesintelligencia-termékek számára

Az EGSZB javasolja, hogy az EU dolgozzon ki egy megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozó tanúsítványt, amelyet egy független testület állít ki, miután megvizsgálta, hogy a termékek megfelelnek-e olyan kulcsfontosságú követelményeknek, mint az ellenálló képesség, biztonság, valamint előítélet-, megkülönböztetés- és torzításmentesség. A javaslatot az EGSZB két legutóbbi, az Európai Bizottság mesterséges intelligenciára vonatkozó etikai iránymutatásait értékelő véleményében ismertette. Az EGSZB javasolja, hogy az EU dolgozzon ki egy megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozó tanúsítványt, amelyet egy független testület állít ki, miután megvizsgálta, hogy a termékek megfelelnek-e olyan kulcsfontosságú követelményeknek, mint az ellenálló képesség, biztonság, valamint előítélet-, megkülönböztetés- és torzításmentesség. A javaslatot az EGSZB két legutóbbi, az Európai Bizottság mesterséges intelligenciára vonatkozó etikai iránymutatásait értékelő véleményében ismertette.

Az EGSZB szerint az EU-nak világelsővé kellene válnia a blokklánc-technológia terén

A blokklánc-technológiában megvan a lehetőség arra, hogy átalakítsa a társadalmat, de szükség van a jogi egyértelműségre és a jogbiztonságra, és ezért egy közös uniós megközelítésre. Ez az EGSZB által október 30-án elfogadott saját kezdeményezésű vélemény fő üzenete, amely emellett arra is kéri az Európai Bizottságot, hogy indítson átfogó kezdeményezést annak érdekében, hogy az EU globális szakértővé váljon ezen a területen.

Az EGSZB olyan KAP-ot szorgalmaz, amely elősegíti a generációváltást

Az EU, a nemzeti kormányok és a civil társadalom közötti együttműködés és partnerség kulcsfontosságú lesz a mezőgazdasági termelők generációváltásának előmozdításához.

Európai szemeszter: a 2020-as ciklusban a fenntartható és inkluzív növekedésre kell koncentrálni

Az EGSZB hangsúlyozza, hogy 2020-ban a gazdaságpolitikák tagállamok közötti összehangolásával azt a célt kell elérni, hogy elháruljon a recesszió kockázata és az uniós gazdaság olyan pályára álljon, amely fenntartható és inkluzív növekedéshez vezet. Ennek a folyamatnak fokozottabb reformtörekvéseket, beruházásokat, a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárásnak (MIP) való megfelelést, valamint a civil társadalomnak az európai szemeszter folyamatába való strukturáltabb bevonását kell magában foglalnia.

A vasútnak modellként kell szolgálnia a digitális korra való zökkenőmentes és inkluzív átálláshoz

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság októberben elfogadott saját kezdeményezésű véleményében az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI) a digitalizált vasúti ágazatra való inkluzív ágazati átállást szorgalmazta, és egy európai bizottsági kezdeményezést javasolt az ehhez szükséges 100 milliárd euró biztosításához.

Csoportokkal kapcsolatos hírek

A vállalkozások támogathatják a fenntarthatóságot

Az EGSZB Munkaadók csoportjának cikke

A fenntarthatóság létfontosságú a fejlődés motorjaiként alapvető szerepet betöltő vállalkozások és munkaadók számára. A fenntartható fejlődés megvalósításához stabil és szilárd gazdaságra van szükség. Olyan megoldásokat kell találnunk, amelyek gazdasági, társadalmi és környezeti előnyökkel is járnak. Bár a különféle érdekcsoportok fenntarthatósággal kapcsolatos elképzelései nagyban megegyeznek, a megvalósítást gyakran másként képzelik el.

A fenntarthatóság az Európai Bizottság 2020. évi munkaprogramjában

Az EGSZB „Munkavállalók” csoportjának cikke

A digitalizáció, az éghajlatváltozás, a demográfia és a globalizáció az Európai Parlament és az Európai Bizottság új hivatali időszakának négy kiemelkedő politikai prioritása. Ezek kezeléséhez új, fenntartható ipari modellre van szükség, amely biztosítja, hogy a körforgásos és zöld gazdaságra történő átállás méltányos legyen. A közelmúltbeli tapasztalatok (például a sárgamellényes mozgalom) arra hívják fel a figyelmet, hogy ezek az égetően szükséges intézkedések nem nyerik el a közvélemény támogatását, amennyiben figyelmen kívül hagyják a munkavállalókat, illetve ha egyedül rájuk hárítják a terheket.

Új szerepmodellek az európai társadalmak számára

Az EGSZB Sokféleség Európája csoportjának cikke

Mivel a nemek közötti egyenlőség az Európai Bizottság megválasztott elnökének egyik prioritása, továbbá a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről szóló uniós irányelv is a nemzeti jogba való átültetés szakaszába érkezik, fontos áttekintenünk a nemek közötti egyenlőség, a munka és a magánélet közötti egyensúly, a gyermeknevelés, a mai családok, a gondozók, a fogyatékossággal élő családtagok esetén történő segítségnyújtás, valamint a társadalom öregedése és a demográfia közötti kölcsönhatásokat.

Hamarosan az EGSZB-nél / kulturális események

Az EGSZB 2019. évi kulturális tevékenységei fotókiállítással és filmvetítéssel zárulnak

Az EGSZB 2019. évi kulturális programja egy Horvátország egyik legnagyobb ipari örökségi helyszínét bemutató fotókiállítással, valamint egy gondolatébresztő filmmel zárul, amelyben a másság az elfogadott norma.