Az EGSZB az uniós GNI legalább 1,3%-ának megfelelő, ambiciózus uniós költségvetést szorgalmaz

Egy szeptemberi plenáris vita során, melyen Günther Oettinger (a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős biztos) is részt vett és az EU 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretéről volt szó, az EGSZB – az Európai Parlament álláspontjával összhangban – egy ambiciózus, a GNI legalább 1,3%-ának megfelelő költségvetést szorgalmazott. Ennek a volumennek köszönhetően az EU megfelelő eszközök felett rendelkezhetne ahhoz, hogy meg tudjon birkózni a jelenlegi és jövőbeli kihívásokkal. Ha még a 2019. májusi európai választások előtt megegyezés születne egy szilárd költségvetésről, ez fontos politikai üzenetet közvetítene, és gondoskodna arról, hogy a fontos kiadási programok késedelem nélkül elinduljanak.

Javier Doz Orrit, a témához kapcsolódó EGSZB-vélemény előadója az európai bizottsági költségvetés-javaslattal kapcsolatban leszögezte, hogy „támogatjuk a javaslat struktúráját és prioritásait, csakúgy mint azokat az intézkedéseket, amelyek az egyszerűsítést, a rugalmasságot és a szinergiákat szolgálják, de – tekintettel az uniós gazdaság állapotára – a források további csökkentése elfogadhatatlan”.

Günther Oettinger megvédte a költségvetés tervezett csökkentését (a GNI 1,16%-áról 1,11%-ra). A döntés hátterében egyfelől az Egyesült Királyság kilépése áll, ez ugyanis bevételkieséshez vezet, másfelől pedig az, hogy egyes tagállamok húzódoznak egy nagyobb összegű hozzájárulástól. Ahhoz, hogy végül egyhangú megállapodásra lehessen jutni, ambiciózus, de realisztikus javaslatra volt szükség az Európai Bizottság részéről.

Az EGSZB-tagok kijelentették, hogy semmi esetre sem tudnák elfogadni a kohéziós politika vagy a KAP költségvetésének jelentős csökkentését. Mindkét szakpolitika költségvetési keretét legalább a jelenlegi szinten kellene tartani.

A biztos sajnálta, de megfelelőnek vélte a szóban forgó programok költségvetésének csökkentését, amely a teljes költségvetés csökkentésének és egyes új politikai prioritások bevezetésének a következménye.

Ennek kapcsán az EGSZB támogatja új saját költségvetési források bevezetését a bevételi oldal erősítése érdekében. Sajnálja, hogy az Európai Bizottság javaslata a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoport javaslatainak csak egy részét foglalja magában.

Kapcsolódó anyagok:

Luca Jahier elnök

Javier Doz Orrit előadó