Az EGSZB konferenciáján valódi elkötelezettséget szorgalmaztak egy 2020 utáni ambiciózus kohéziós politika iránt

Az Európai Bizottság 2020 utáni kohéziós politikára vonatkozó javaslataiban számos pozitívum található, de a javaslatok nem mennek elég messzire. Egy olyan kohéziós költségvetés, amelyet a megelőzőhöz képest 10%-kal csökkentettek, nem lesz elegendő a jelenlegi politikai program és környezet támasztotta igények kielégítéséhez. Tekintve azokat a kihívásokat, amelyekkel az EU-nak jelenleg szembe kell néznie, még a 2019-es uniós választások előtt végleges megállapodásra kell jutni az EU 2021–2027-es költségvetéséről.

Ezek voltak a fő megállapításai annak az EGSZB által nemrég rendezett konferenciának, amelyet az intézmény az Európai Bizottság által a többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatainak részeként előterjesztett kohéziós csomagról készülő EGSZB-vélemények előkészítése keretében rendezett.

A konferencia során hangsúlyozták, hogy valódi elkötelezettségre van szükség a regionális fejlesztési és kohéziós politika iránt. Ebben az EU szempontjából sorsdöntő pillanatban egy ambiciózus politika döntően fontos lehet a növekvő euroszkepticizmus és más társadalmi-gazdasági problémák leküzdésében, valódi előnyöket hozhat az emberek életében, és befolyásolhatja, hogy a polgárok mit gondolnak az uniós politikáról. A valódi elkötelezettségnek pedig először is egy világos stratégiában és megfelelő költségvetési előirányzatokban kell megmutatkoznia. Ahhoz, hogy e két utóbbi hatékony legyen és megfeleljen a polgárok elvárásainak, hozzá kell igazítani őket a politikai környezethez. A konferencia legtöbb résztvevője úgy érezte, hogy minimális célként fenn kellene tartani a megelőző többéves pénzügyi keret kohéziós politikára vonatkozó költségvetési előirányzatait, hiszen az EU hitelessége forog kockán.

A felszólalók emellett azt is hangoztatták, hogy a társfinanszírozási arányt fenn kell tartani annak érdekében, hogy valamennyi kedvezményezett finanszírozáshoz juthasson.

Az Európai Bizottság kohéziós csomagjáról szóló EGSZB-véleményekről a 2018. szeptemberi és októberi plenáris ülésen szavaznak majd. (jk)