Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Unió nem minden tagállama hagyta jóvá a migrációról szóló globális megállapodást, amely véleménye szerint kiváló lehetőséget kínál arra, hogy előrelépés történjen abban, hogy a migráció kapcsán egységes uniós fellépést alakítsanak ki globális szinten.

„A biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális megállapodás végrehajtása az uniós értékek alapján” című saját kezdeményezésű véleményében az EGSZB hangsúlyozza, hogy a megállapodás nem kötelező érvényű, és ezáltal nem tartalmaz új kötelezettségeket a tagállamok számára.

A megállapodásban foglaltak viszont teljes mértékben összhangban vannak az olyan alapvető uniós értékekkel, mint az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, illetve az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartása – ahogy az az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkében is szerepel.

„A megállapodás önmagában nem jelent semmi forradalmian újat, és nem megy el szélsőséges irányba, viszont keretet kínál a származási és a befogadó országok közötti multilaterális együttműködéshez” – fogalmazott a vélemény előadója, José Antonio Moreno Díaz.

Az EGSZB a többi uniós intézményt is megelőzve szorgalmazza a biztonságos és rendezett migráció garantálását, és igyekszik elmélyíteni az EU-n belül erről szóló intézményi vitát.

Az ENSZ-megállapodás jó kiindulópontot jelenthet egy olyan szakmai vitához, amelynek keretében a migráció témakörét körüljárva fel lehetne térképezni, hogy miként egyeztethető össze a különböző uniós országok ezzel kapcsolatos eltérő hozzáállása – mondta Moreno Díaz. (ll)