Elérhető nyelvek:

Vezércikk

Kedves Olvasóink!

A több – és nem kevesebb – Európát akarók győzelmének megerősítésével az idei európai parlamenti választások eredménye felcsillantotta a reményt Európa demokratikus megújulására, amely a fenntartható fejlődésen és az összes polgárt magában foglaló intézményeken alapul.

Most, a választások után a legfontosabb kérdés az, hogy az Európai Parlament – és ezzel együtt az EU összes intézménye és szerve – képes lesz-e konkrét eredményeket elérni a legfontosabb kérdésekben. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy ez csak akkor lesz lehetséges, ha politikáink és tevékenységeink középpontjába a fenntartható fejlődést helyezzük.

Rendezvények, időpontok

Röviden

A jövőnk csakugyan az éghajlattól függ? – Az európai fiataloké a szó

Mindenkit foglalkoztat az éghajlatváltozás, és a fiatalok világszerte szervezkednek bolygónk védelmében. Az EGSZB is csatlakozik ehhez a mozgalomhoz, és azt kérdezi a Your Europe Your Say – azaz az EGSZB-nél évente megrendezésre kerülő ifjúsági parlament – fiatal résztvevőitől, hogy szerintük hogyan tudjuk legjobban megóvni bolygónkat.

Az EGSZB biztosítja a brit civil szervezetekkel való együttműködést a brexit után is

Stefano Mallia, az EGSZB brexitet nyomon követő csoportjának elnöke vezetésével az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) tagjaiból álló küldöttség utazott Skóciába (szeptember 17-én Edinburghbe és 18-án Glasgow-ba). A látogatás alkalmával a résztvevők skót civil társadalmi szervezetek, valamint a skót kormány és parlament képviselőivel találkoztak.

Szeptember közepén érkeztek az EGSZB új gyakornokai

Örömmel üdvözöljük azt a 29 tehetséges frissdiplomás fiatalt, akik Európa különböző pontjairól érkeztek az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz (EGSZB), hogy megkezdjék izgalmas gyakornoki munkájukat.

Szeptember 16-án új gyakornokok kezdték meg öthónapos gyakornoki munkájukat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnál. Szeptember és február között egy széles körű képzési program keretében lehetőségük lesz arra, hogy megismerkedjenek az EGSZB intézményi szerepével és tevékenységével, illetve hogy munkatapasztalatot szerezzenek egy multikulturális környezetben.

EGSZB-hírek

„A változás érdekében egyesítenünk kell erőinket ” – figyelmeztet Emily O’Reilly európai ombudsman

Az EGSZB szeptemberi plenáris ülésének vendége volt az európai ombudsman, Emily O’Reilly, aki beszámolt a megbízatási időszaka alatt tárgyalt kérdésekről és bemutatta az európai közigazgatás előtt álló kihívásokat, valamint azt, hogy miként kellene kezelni azokat. Az EGSZB elnöke, Luca Jahier hangsúlyozta, hogy olyan uniós intézményekre van szükség, amelyek az embereket helyezik a középpontba.

A 13. civil társadalmi médiaszeminárium középponti témája az Európáról szóló kommunikáció javítása

„Az EU: Önnel, Önért!” A civil társadalom szerepe az Európai Unióról szóló kommunikációban.

Mintegy 130-an vettek részt a 2019. október 10-én és 11-én Malagában megrendezett civil társadalmi médiaszemináriumon. Az EGSZB által a Malagai Egyetemmel partnerségben megszervezett rendezvényen intenzív eszmecsere folyt arról, hogy megbízható, releváns, konstruktív és kreatív módon kell tájékoztatni az Európai Unióról.

Az ENSZ migrációról szóló globális megállapodása teljes mértékben összhangban van az uniós értékekkel

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Unió nem minden tagállama hagyta jóvá a migrációról szóló globális megállapodást, amely véleménye szerint kiváló lehetőséget kínál arra, hogy előrelépés történjen abban, hogy a migráció kapcsán egységes uniós fellépést alakítsanak ki globális szinten.

Az EGSZB elnöke és az Európai Parlament alelnöke hangsúlyozza: együtt kell működnünk egy biztonságosabb és boldogabb Európa érdekében

Eredményes vita az EGSZB szeptemberi plenáris ülésén, melynek keretében Luca Jahier EGSZB-elnök és Dobrev Klára európai parlamenti alelnök eszmecserét folytatott Európa jövőjéről

Az EGSZB támogatja a minősített többségi szavazásra való áttérést az energiaadók kapcsán

Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy demokratikusabbá tegyék az energiával és az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós döntéshozatalt, konkrétan pedig hogy energiaadó-ügyekben ne egyhangúlag, hanem minősített többséggel fogadják el a határozatokat.

Az EGSZB ismételten kéri a gazdasági és monetáris unió szerkezetének megerősítését

Az EGSZB támogatja a minősített többségi szavazás nagyobb arányú alkalmazását a szociális kérdésekben

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) örömmel fogadta, hogy az Európai Bizottság vizsgálja annak lehetőségét, hogy több szociálpolitikai területen alkalmazza a minősített többségi szavazást, amelynél a Tanács az Európai Parlamenttel közösen, együttdöntési eljárás keretében fogad el javaslatokat.

Keleti partnerség – 10 éve siker, de még mindig van mit javítani

Szeptember 26-án az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) elfogadott egy saját kezdeményezésű véleményt a keleti partnerség 10. évfordulója alkalmából.

EGSZB: Ha 2030-ra fenntartható Európát akarunk, az elkövetkező évtizedben cselekednünk kell!

„Ha 2030-ig teljesíteni akarjuk az ENSZ fenntartható fejlődési céljait, most kell cselekednünk” – figyelmeztet az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) a „Fenntartható Európa 2030-ra” című európai bizottsági vitaanyagról szóló véleményében.

A jelenlegi uniós és nemzeti intézkedések nem alkalmasak az életkor alapján történő munkaerőpiaci megkülönböztetés elleni fellépésre

Európában a munkaképes korú népesség folyamatosan csökken, ezért az Európai Uniónak és tagállamainak átfogó stratégiákat kell kidolgozniuk a tevékeny időskor kérdését hatékonyan kezelő nemzeti szakpolitikák kialakítására – szögezte le az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) egy nemrégiben elfogadott véleményben.

Az EGSZB öt javaslatot terjeszt elő az uniós jogalkotás javításának előmozdítása érdekében

Az EGSZB egyik jelentése öt olyan területre mutat rá, amelynek tekintetében változtatásokra van szükség az uniós jogalkotás minőségének javítását (a „minőségi jogalkotást”) célzó európai bizottsági programban, amennyiben azt tovább kívánják vinni. Összességében azonban az EGSZB úgy véli, hogy a 2014–2019-es program eredményesnek tekinthető.

Csoportokkal kapcsolatos hírek

Nyitott Európa – Hogyan profitálhatunk ebből mindannyian?

az EGSZB Munkaadók csoportjának cikke

„A nyitott gazdaság és a nyílt társadalom jelentik az európai jólét, a jó általános közérzet és a megfelelő életmód alapját” – mondja ki a nyitott Európáról szóló Helsinki Nyilatkozat. A nyilatkozatot az EGSZB Munkaadók Csoportja, a Finn Iparszövetség (EK) és a Finn Kereskedelmi Kamara képviselői írták alá azon a konferencián, amelyet október 9-én tartottak a finnországi Helsinkiben „Nyitott Európa – Hogyan profitálhatunk ebből mindannyian?” címmel.

Munkavállalói jogok – Szabad mozgás, méltányos elbánás – A „Munkavállalók” csoportjának rendkívüli ülése

Az EGSZB „Munkavállalók” csoportjának cikke

A fenntartható Európa szociális dimenziója és az európai munkaerő mobilitása volt a két legfontosabb téma, amelyet a „Munkavállalók” csoportja október 9-én Helsinkiben tartott ülésén megtárgyalt. A csoport olyan fenntartható egységes piac kialakítását szorgalmazza, amely mindenképpen megakadályozza a szociális dömpinget és garantálja, hogy egyazon munkahelyen azonos munkáért egyenlő díjazást biztosítsanak.

Új szerepmodellek az európai társadalmak számára – A Sokféleség Európája csoport rendkívüli ülése

Az EGSZB Sokféleség Európája csoportjának cikke

November 12-én a Sokféleség Európája csoport rendkívüli ülést tart Brüsszelben az EGSZB épületében. Konferenciánkkal vitát szeretnénk indítani „Új szerepmodellek az európai társadalmak számára” címmel, melynek célja a mentalitás megváltoztatására, az előítéletek legyőzésére irányuló lehetőségek tanulmányozása. Kezdjünk párbeszédet!

Hamarosan az EGSZB-nél / kulturális események

Fotókiállítás a fal lebontásának 30. évfordulója alkalmából

affiche exposition

A berlini fal lebontásának 30. évfordulója alkalmából az EGSZB „Egy másik Európa képei – 1985–1989” címmel fotókiállítást rendez, amelyen egy ismert görög fotográfus, Constantin Pittas művei lesznek láthatók.

Az EGSZB őszi művészeti idénye egy képekbe foglalt finn történettel indul

Az EGSZB kulturális és művészeti rendezvényeinek őszi évada a „Kirja, egy finn történet” című fotókiállítással kezdődik, melyre az EU Tanácsának finn elnöksége kapcsán kerül sor.