Az EGSZB integráltabb szemléletet szorgalmaz a közlekedés kapcsán

A közlekedés kulcsfontosságú a fenntartható fejlődés megvalósítása szempontjából. Jelentős gazdasági, kereskedelmi és foglalkoztatási tényező, ugyanakkor problémákat vet fel a környezeti, forgalmi és biztonsági kérdésekkel kapcsolatban. A Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala által összeállított jelentésében az EGSZB áttekinti az ENSZ fenntartható fejlesztési céljait, és a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat egyaránt figyelembe vevő, átfogó szemlélettől vezérelve sürgeti az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy új, integrált keretet az EU jövőbeli közlekedéspolitikájára vonatkozóan.

„A közlekedés az Európai Unió egyik legfontosabb szakpolitikai területe, de sajnos a döntéshozók ma is a régi sablonok szerint gondolkodnak, ezért a szemléletet és a kezdeményezéseket is széttagoltság jellemzi. A piaci kérdések például a közlekedéspolitikához tartoznak, míg az éghajlattal és energiával kapcsolatos kérdéseket az energiaunió részeként kezelik” – mondta Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala előadó.

Ezenkívül a digitalizációval és a robotizációval járó lehetőségeket és kihívásokat is eredményesen kezelni kell. „A személyek és az áruk mobilitásának biztosításához a közlekedésnek hozzáférhetőnek, megfizethetőnek, gördülékenynek és hatékonynak, valamint megbízhatónak és biztonságosnak kell lennie. Ehhez a fenntartható fejlesztési céloknak megfelelően jelentős beruházásokra van szükségünk a megfelelő infrastruktúra, az innováció és a hatékony közlekedési rendszerek, többek között a közösségi közlekedés terén” – szögezte le az előadó.

A vélemény azt is hangsúlyozza, hogy a közlekedéspolitika összeállításába és végrehajtásába feltétlenül be kell vonni a civil társadalmat. Az állami szektornak központi szerepet kell játszania, de az alulról építkező fellépéseket és partnerségeket is elő kell segíteni. (mp)