Munka 4.0 – Ott a legsúlyosabbak a következmények, ahol a szociális partnerek gyengék

Az EGSZB „Munkavállalók” csoportja

Az EGSZB „Munkavállalók” csoportja által a Munka 4.0-val kapcsolatos nemzeti stratégiákról készített tanulmány leszögezi, hogy elengedhetetlen a szociális partnerek bevonása, valamint hogy a munkavállalók ott szenvedik el a legkedvezőtlenebb következményeket, ahol a kollektív tárgyalások mozgástere csökkent.

A digitális átalakulás gyors üteme, valamint az ebből következő, a foglalkoztatás szabályozásával és minőségével kapcsolatos kihívások átfogó szakpolitikai válaszokat tesznek szükségessé. Az OECD becslései szerint a munkahelyek 14%-át nagy mértékben fenyegeti az automatizálás, 31%-uk pedig jelentős változásokon megy majd keresztül a következő 15–20 évben.

A tanulmány megállapításai arra utalnak, hogy a jövőben nagy lesz a kereslet a magasabban képzett munkaerő iránt, míg a közepes szintű képzettséget igénylő, közepes jövedelmet biztosító munkahelyek száma csökken.

A tanulmány hivatkozik az ILO megállapításaira, melyek szerint azok a jogi kiskapuk és szürke zónák, amelyek termékeny talajt biztosítottak a nem szabványos, alacsony színvonalú munkakörülményeknek, bizonyos országokban a kollektív tárgyalások háttérbe szorulásának eredményei.

„A Munka 4.0-val kapcsolatos nemzeti stratégiák áttekintése: a szociális partnerek szerepének átfogó elemzése” című tanulmány a következőket szorgalmazza:

  • a szociális párbeszéd megerősítése azáltal, hogy a szociális partnereket közvetlenül bevonják egy igazságos digitális átállási folyamat alakításába a minőségi munkahelyek és a tisztességes bérek garantálása érdekében,
  • univerzális szociális védelmi rendszerek,
  • a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó aktualizált normák az új technológiák esetében,
  • a munkahelyteremtés előrejelzése, valamint
  • képzési programok kidolgozása.

A tanulmányt 2018. október 18-án, a „Munkavállalók” csoport által szervezett rendezvényen fogják hivatalosan ismertetni és megvitatni. (prp)