A digitális gazdasági tevékenységek adóztatásának kérdését globális szinten kell kezelni

Digital tax

A digitális üzleti modellek adóztatásával kapcsolatos, uniós szinten javasolt megoldásoknak összhangban kell állniuk a társasági adó terén alkalmazott közös nemzetközi gyakorlattal és megállapodásokkal – szögezi le az EGSZB egy nemrég elfogadott jelentésében. Az Európai Bizottság jogalkotási csomagja azonban a vállalkozások forgalmának megadóztatására irányul a nyereségé helyett, és az értékesítés helyén kíván adót kivetni az értékteremtés helye helyett.

Az EGSZB szerint ez a megközelítés veszélybe sodorhatja az uniós egységes piac integritását és kettős adóztatáshoz vezethet. Ezenkívül növelheti a nemzetközi adórendszerek bonyolultságát és így a beruházók számára a bizonytalanságot. Ezekre az aggodalmakra tekintettel az EGSZB arra kéri az Európai Bizottságot, hogy végezzen kiegészítő hatásvizsgálatot a javasolt intézkedésekre vonatkozóan.

Nagyon fontosnak tartja, hogy új elveket dolgozzanak ki arra vonatkozóan, hogy a vállalatok digitális tevékenységekből eredő nyereségét hogyan rendeljék hozzá egy uniós tagállamhoz, és hogyan adóztassák meg. A digitális szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak a hagyományos vállalkozásokhoz hasonlóan hozzá kell járulniuk az államháztartáshoz, és viselniük kell a közszolgáltatások finanszírozásához szükséges adóteher egy részét, de minden megoldásnak igazságosnak kell lennie és konszenzuson kell alapulnia, valamint egyenlő versenyfeltételeket kell teremtenie valamennyi uniós gazdaság számára.

Aggályai ellenére azonban az EGSZB úgy véli, hogy a digitális tevékenységek adóztatására vonatkozó európai bizottsági kezdeményezések a helyes irányba tett lépést jelentenek, és üdvözli, hogy az Európai Bizottság globális megoldást kíván találni. Az Európai Bizottság nemzetközi vitát indított el, most tehát rendkívül fontos, hogy a tagállamok közös álláspontra jussanak és előremozdítsák a folyamatban lévő vitákat, hogy az OECD szintjén is megtalálják a szükséges globális megoldást. (jk)