Az EGSZB némi fenntartással, de üdvözli a pénzügyi technológiai cselekvési tervet

Az Európai Bizottság által az európai pénzügyi ágazat technológiájának fejlesztésére vonatkozóan javasolt intézkedéseket oly módon kell kiigazítani, hogy a piac ösztönzése egyensúlyban legyen a pénzügyi és gazdasági rendszer biztonságával és stabilitásával. Az EGSZB megítélése szerint a javasolt cselekvési terv jó alapot nyújt, ugyanakkor további intézkedésekre van szükség a pénzügyi technológia teljes potenciáljának kiaknázásához, illetve a biztonság, a védelem és az egyenlő piaci feltételek biztosításához valamennyi piaci szereplő számára.

Az EGSZB meggyőződése, hogy a pénzügyi technológiai szereplőkre ugyanazoknak a szabályoknak kellene vonatkozniuk, mint a pénzügyi szektorra, különösen az ellenálló képesség, a kiberbiztonság és a felügyelet tekintetében, és hogy olyan szabályokra van szükség, amelyek biztosítják a pénzügyi technológia egységes fejlesztését az EU-ban. Az Európai Bizottságnak világossá kell tennie a felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó vállalatok felelősségét az általuk kezelt személyes adatok védelmével kapcsolatban, illetve meg kell határoznia a lehetséges szabályokat.

Az EGSZB mindazonáltal támogatja az Európai Bizottság cselekvési tervét, mivel az hozzájárulhat a tőkepiaci unió, a GMU és a digitális egységes piac kiteljesítéséhez. Az EGSZB emellett üdvözli a közösségi finanszírozási tevékenységekre vonatkozó támogató keretre tett európai bizottsági javaslatokat, mivel azok új lehetőségeket, nagyobb biztonságot és védelmet biztosítanak valamennyi piaci szereplő számára. Ugyanakkor legalább a kezdeti időszakban még több figyelmet kellene fordítani a közösségi finanszírozási tevékenységekhez és piacokhoz kötődő kockázati tényezőkre annak érdekében, hogy még inkább fel lehessen tárni, illetve lehetőség szerint enyhíteni azokat, valamint hogy garantálni lehessen az összes érintett fél biztonságát és védelmét.

Ezenkívül többet kell foglalkozni a pénzmosással, a terrorizmus finanszírozásával és a közösségi finanszírozáshoz kapcsolódó adóztatással kapcsolatos kérdésekkel, és rendelkezéseket kell bevezetni a javasolt uniós rendszer rendszeres nyomon követésére és értékelésére. (jk)