A digitális átállásnak társadalmi és etikai szempontból felelősnek kell lennie

Az EU-ban végbemenő digitális átmenetet az európai értékek tiszteletben tartásával és erőteljesebb szociálpolitikákkal kell alátámasztani annak biztosítása érdekében, hogy senki se maradjon le. Az európai társadalom egészének – munkavállalóknak, vállalatoknak és a nagyközönségnek egyaránt – inkább profitálni kell tudniuk az új technológiák által kínált óriási lehetőségekből, hangsúlyozta az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) júliusban tartott plenáris ülésén.

Az EU osztrák elnökségének felkérésére Az EU elképzelései a digitalizált munkakörnyezetre történő áttérés irányításával kapcsolatban címmel kidolgozott véleményében az EGSZB számos olyan prioritást sorol fel az EU számára, amelyeknek gondoskodniuk kellene arról, hogy a digitalizálás előnyei elérhetőek legyenek. Ezek magukban foglalják az európai munkavállalók kompetenciafejlesztését, a szociális biztonsági rendszerek megerősítését és a munkahelyi sokszínűség biztosítását, így például azt, hogy a digitális ágazatbeli munkahelyeken többé ne a férfiak legyenek többségben.

Az EGSZB ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a szociálpolitikákba való beruházás az EU összes közkiadásának csupán 0,3%-át teszi ki, és megítélése szerint ezen javítani kell.

Ismételten kiemelve a „human-in-command” (emberi vezérlésű) megközelítés fontosságát, az EGSZB kijelenti, hogy ösztönzi a társadalmi szempontból felelős és a közjó szolgálatában álló mesterséges intelligencia fejlesztését.

„Az algoritmusok működésének átláthatatlansága és az, hogy az emberi ellenőrzés alól kisikló döntéseket milyen módon hozzák meg, hatalmas kihívások elé állítja az EU-t, és alapvető kérdéseket vet fel arról, hogy milyen társadalomban akarunk élni” – állapította meg az EGSZB. (ll)