Elérhető nyelvek:

Vezércikk

Kedves Olvasóink!

Az EU soros elnökségét december 31-ig betöltő Ausztria a „Védelmet nyújtó Európa” mottót választotta. Ezt a mottót számos különféle módon értelmezhetjük: Európa, amely megvédi polgárait a szegénységtől egy erőteljes szociális pillér megvalósítása révén, a betegségektől a legjobb egészségügyi intézkedésekkel, az igazságtalanságtól és üldöztetéstől egy méltányos és igazságos jogrendszer alkalmazásával stb. Úgy is érthetjük, hogy Európa menedéket nyújt azoknak, akik üldöztetés, jogtalanság, szegénység vagy háború elől menekülnek.

Rendezvények, időpontok

2018. szeptember 3., Brüsszel

Alap az igazságosság, a jogok és az értékek védelméért – közmeghallgatás

2018. szeptember 6., Brüsszel

Európai regionális fejlesztési és kohéziós politika 2021–2027-ig – közmeghallgatás

2018. szeptember 10., Thesszaloniki

Az európai társasági jogról szóló csomag – közmeghallgatás

2018. szeptember 19–20., Brüsszel

Az EGSZB plenáris ülése

Röviden

Luca Jahier EGSZB-elnök és Isabel Caño Aguilar kommunikációért felelős alelnök nyilatkozata a görögországi tragikus tűzvésszel kapcsolatban

Luca Jahier EGSZB-elnök és Isabel Caño Aguilar kommunikációért felelős alelnök nyilatkozata a görögországi tragikus tűzvésszel kapcsolatban

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai nevében szeretnénk Görögország népét biztosítani teljes szolidaritásunkról.

Osztrák kortárs művészeti kiállítás az EGSZB-ben

Az Austria Contemporary című kiállítás az Osztrák Köztársaság kortárs művészeti gyűjteményéből mutat be egy szűk, ám reprezentatív válogatást. A közelmúltban született alkotásokra koncentrál, és bepillantást enged a kortárs művészeti munkamódszerekbe és trendekbe. A kiállítás az EGSZB és az EU osztrák elnöksége közös kezdeményezéseinek egyike.

María Echevarria, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ideiglenes főtitkára

2018. július 10. óta az EGSZB Elnökségének határozata alapján ideiglenesen María Echevarria tölti be az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság főtitkári funkcióját. Mandátuma a leendő új főtitkár kinevezéséig tart.

Új kiadványaink

Az EGSZB-ről dióhéjban – 2017. évi jelentés az EGSZB tevékenységeiről

Aki nagy vonalakban áttekintést szeretne kapni az EGSZB 2017. évi tevékenységeiről és eredményeiről, annak azt ajánljuk, nézzen bele ebbe a kiadványba, amely az EGSZB átfogó éves tevékenységi jelentésének rövidített és tömörített változata, mely részben a nagyközönség, részben a többi intézmény számára készült.

EGSZB-hírek

2018. évi civil társadalmi díj: egész nyáron lehet pályázni

Az európai kultúra és örökség népszerűsítésével foglalkozó szervezetek és magánszemélyek még mindig pályázhatnak az EGSZB 2018. évi civil társadalmi díjára, melynek segítségével egyrészt ismertebbé tehetik tevékenységüket, másrészt finanszírozáshoz juthatnak jövőbeli projektjeikhez.

 

Az energetikai átállás előnyös lehet Európa regionális gazdaságai számára

Az energetikai átállás előnyös lehet Európa regionális gazdaságai számára. A decentralizált, megújuló és digitalizált energiaellátási formákra való áttérés a környezeti hasznokon túlmenően gazdasági előnyökkel is járna az Európai Unió régiói számára. A Lutz Ribbe által kidolgozott jelentésben az EGSZB kifejti, hogy az intelligens energiatermelés legalább négy okból segítheti a regionális gazdaságokat, és arra kéri az Európai Bizottságot, hogy szisztematikusan kapcsolja össze a jövőbeli regionális és társadalmi kohéziós politikát az energiaunióra irányuló kezdeményezéssel.

Európának többet kell tennie a fogyatékossággal élő nők védelme érdekében

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) arra kérte az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy tegyenek többet a fogyatékossággal élő nők és lányok védelme érdekében, akiknek – részben nemük, részben fogyatékosságuk miatt – továbbra is a diszkrimináció többféle formájával kell szembenézniük az EU társadalmában, ami gyakran a társadalomból való kirekesztődésükhöz vezet.

A digitális gazdasági tevékenységek adóztatásának kérdését globális szinten kell kezelni

Digital tax

A digitális üzleti modellek adóztatásával kapcsolatos, uniós szinten javasolt megoldásoknak összhangban kell állniuk a társasági adó terén alkalmazott közös nemzetközi gyakorlattal és megállapodásokkal – szögezi le az EGSZB egy nemrég elfogadott jelentésében. Az Európai Bizottság jogalkotási csomagja azonban a vállalkozások forgalmának megadóztatására irányul a nyereségé helyett, és az értékesítés helyén kíván adót kivetni az értékteremtés helye helyett.

 

Az EGSZB némi fenntartással, de üdvözli a pénzügyi technológiai cselekvési tervet

Az Európai Bizottság által az európai pénzügyi ágazat technológiájának fejlesztésére vonatkozóan javasolt intézkedéseket oly módon kell kiigazítani, hogy a piac ösztönzése egyensúlyban legyen a pénzügyi és gazdasági rendszer biztonságával és stabilitásával. Az EGSZB megítélése szerint a javasolt cselekvési terv jó alapot nyújt, ugyanakkor további intézkedésekre van szükség a pénzügyi technológia teljes potenciáljának kiaknázásához, illetve a biztonság, a védelem és az egyenlő piaci feltételek biztosításához valamennyi piaci szereplő számára.

Sürgősen további intézkedésekre van szükség a nemteljesítő hitelek csökkentésére

NPLs

Az EGSZB üdvözli az Európai Bizottság nemteljesítő hitelekre vonatkozóan tett javaslatait. Noha jónak tartaná, ha a javasolt rendelethez hatásvizsgálatot is végeznének, úgy véli, hogy a javaslatok hozzájárulnak majd a GMU erősítéséhez és ahhoz, hogy közeledjünk a bankunió megvalósítása felé.

Az EGSZB az ivóvízkészletek privatizációjának leállítására szólít fel

Az EGSZB szerint az ivóvízről szóló irányelv aktualizálása során – amelyre a Right2Water polgári kezdeményezés nyomán kerül sor – a WHO iránymutatásait kell alapul venni. Az irányelvbe be kell építeni, hogy a vízhez való hozzáférés emberi jog. Az EGSZB Az ivóvízről szóló irányelv c. véleménye kéri a vízkészletek privatizációjának leállítását, és olyan intézkedéseket vár, amelyek arra ösztönöznek, hogy felelősségteljesen használjuk fel ezt a véges erőforrást. Felhívja a figyelmet arra is, hogy elébe kellene menni az ásványvízgyártó ágazatot érintő potenciális veszélyeknek.

Az EGSZB kéri az osztrák uniós elnökséget, hogy használja fel mandátumát a nézetkülönbségek áthidalására és Európa egységének megerősítésére

A migráció volt az egyik fő téma, amikor Gernot Blümel, Ausztria európai uniós, művészeti, kulturális és sajtóügyekért felelős minisztere az EGSZB július 11-i plenáris ülésén ismertette az EU féléves osztrák elnökségének programját.

Az EGSZB integráltabb szemléletet szorgalmaz a közlekedés kapcsán

A közlekedés kulcsfontosságú a fenntartható fejlődés megvalósítása szempontjából. Jelentős gazdasági, kereskedelmi és foglalkoztatási tényező, ugyanakkor problémákat vet fel a környezeti, forgalmi és biztonsági kérdésekkel kapcsolatban. A Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala által összeállított jelentésében az EGSZB áttekinti az ENSZ fenntartható fejlesztési céljait, és a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat egyaránt figyelembe vevő, átfogó szemlélettől vezérelve sürgeti az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy új, integrált keretet az EU jövőbeli közlekedéspolitikájára vonatkozóan.

A digitális átállásnak társadalmi és etikai szempontból felelősnek kell lennie

Az EU-ban végbemenő digitális átmenetet az európai értékek tiszteletben tartásával és erőteljesebb szociálpolitikákkal kell alátámasztani annak biztosítása érdekében, hogy senki se maradjon le. Az európai társadalom egészének – munkavállalóknak, vállalatoknak és a nagyközönségnek egyaránt – inkább profitálni kell tudniuk az új technológiák által kínált óriási lehetőségekből, hangsúlyozta az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) júliusban tartott plenáris ülésén.

Montenegró uniós csatlakozása kapcsán reflektorfényben a szociálpolitikai reformok

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai és a montenegrói civil társadalom képviselői július 17-én Podgoricában megvitatták a csatlakozási tárgyalások aktuális állását és a további teendőket, és közös nyilatkozatot fogadtak el.

Fiatal afrikai vállalkozók mint a gazdasági és társadalmi fejlődés kulcsszereplői

Az uniós és afrikai gazdasági és társadalmi szereplők hálózata szerint az afrikai fiatalok kulcsszerepet töltenek be Afrika gazdasági és társadalmi fejlődésében. A hálózat éves ülésének középpontjában az afrikai fiatalok álltak, akik a gazdasági fejlődés motorjai, valamint a migráció által leginkább érintett korcsoportot képviselik.

Csoportokkal kapcsolatos hírek

Strukturális munkaerőhiány: milliókat veszítünk, és ez még nem minden!

Az EGSZB „Munkaadók” csoportjának cikke

Az európai gazdaságban éves szinten több mint 2%-os termelékenységi kiesés tapasztalható strukturális munkaerőhiány miatt. Erre mutat rá egy a közelmúltban készült tanulmány, amelyet az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) rendelt meg. Ez munkaóránként 80 eurócentnyi többletköltséget jelent. Reformok hiányában pedig a helyzet csak rosszabb lesz.

Munka 4.0 – Ott a legsúlyosabbak a következmények, ahol a szociális partnerek gyengék

Az EGSZB „Munkavállalók” csoportja

Az EGSZB „Munkavállalók” csoportja által a Munka 4.0-val kapcsolatos nemzeti stratégiákról készített tanulmány leszögezi, hogy elengedhetetlen a szociális partnerek bevonása, valamint hogy a munkavállalók ott szenvedik el a legkedvezőtlenebb következményeket, ahol a kollektív tárgyalások mozgástere csökkent.

A polgárok EU-ba vetett bizalmának visszaszerzése

Szerző: az EGSZB „Diverzitás Európa” csoportja

Az EGSZB „Diverzitás Európa” csoportja által július 20-án szervezett strukturált ötletbörze során arra ösztönöztük a résztvevőket, hogy próbáljanak a megszokott sémákból kilépve olyan, újszerű ötletekkel előállni, amelyek alapján javaslatok születhetnek az Európa jövője témájában rendezendő nagyszebeni csúcstalálkozóhoz.