Elérhető nyelvek:

Vezércikk

Újra itt a nyár és a vakáció! Ideális idő arra, hogy feltöltekezzünk, de arra is kiváló alkalmat kínál, hogy a határok átlépésével, új kultúrák felfedezésével, új nyelvek tanulásával, új ihletforrások keresésével kiszélesítsük a látókörünket.

Aztán jön az új ülésszak, amely szintén számos újdonsággal vár: feláll az új Európai Parlament és az új Európai Bizottság.

Rendezvények, időpontok

Röviden

A 2019. évi civil társadalmi díj a nők társadalmi szerepvállalásának növelését kívánja jutalmazni

Az EGSZB jól ismert civil társadalmi díja 2019-ben a nők társadalmi szerepvállalásának növelését és a nemek közötti egyenlőségért vívott küzdelmet kívánja jutalmazni

Mostantól lehet pályázni a 2019-es díjra

 

EU–Kína ülés az EGSZB-nél a felvonók biztonságára irányuló szabványosítás tárgyában

Antonello Pezzini EGSZB-tag kezdeményezésére az EGSZB 2019. július 9-én fogadta a Kínai Népköztársaság szabályozási testületeinek képviselőiből álló delegációt.

 

Új kiadványaink

Brosúra az EGSZB 2018-as eredményeiről – vissza- és előretekintés

Az „EESC achievements 2018 – looking back, looking forward” című tájékoztató füzet bemutatja az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018-as munkájának néhány kiemelt témáját és fontos eseményét.

EGSZB-hírek

Az EU finn elnöksége bemutatta a fenntarthatóságra és a jóllétre koncentráló programját

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) július 18-i plenáris ülésén vendégül láttuk Finnország szociális és egészségügyi miniszterét, Aino-Kaisa Pekonent, aki ismertette az EU soros finn elnökségének programját. A program kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra és a polgárok jóllétére. Pekonen asszony az elnökség egyéb prioritásai között kiemelte azt is, hogy törekednek majd a jogállamiság erősítésére és az uniós alapértékek jobb érvényesítésére. 

Conny Reuter: „Csoportunk célja, hogy egy progresszív és inkluzív Európában előmozdítsuk a civil párbeszédet”

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) plenáris ülése keretében, július 18-án vitára került sor Conny Reuterrel, az EGSZB keretében működő, a civil társadalom európai szervezeteivel és hálózataival kapcsolatot tartó csoport egyik társelnökével.

Reuter úr elmondta, milyen megállapítások és ajánlások születtek a június közepén, Brüsszelben rendezett 2019. évi civil társadalmi napokon, amelynek fő témája a fenntartható demokrácia volt. Kitért a kapcsolattartó csoport szerepére is. Ezt a csoportot 2004-ben alakították, és egyedülálló szervként működik az EU-n belül azzal a feladattal, hogy biztosítsa az uniós intézmények és a civil társadalom szervezeteinek európai hálózata közötti folyamatos uniós szintű párbeszédet.

Erős európai akkumulátoripar nélkül az autógyártók elhagyhatják az EU-t

Az EGSZB támogatja az akkumulátorokra vonatkozó, az Európai Bizottság által összeállított uniós cselekvési tervet, rámutat azonban, hogy azt bővíteni kell és minél hamarabb végre kell hajtani.

Valós kockázatot jelent, hogy az európai gépjárműipar szereplői közül nagyon sokan az akkumulátorcella-gyártó üzemekhez közeli, jórészt ázsiai régiókba helyezik át a termelést. A Colin Lustenhouwer által jegyzett és a júliusi plenáris ülésen elfogadott véleményben az EGSZB támogatja az Európai Bizottság akkumulátorokról szóló stratégiai cselekvési tervét, de arra figyelmeztet, hogy azt meg kell erősíteni és gyorsan végre kell hajtani, ha el akarjuk kerülni, hogy az európai autógyárak adott esetben az EU-n kívülre költözzenek.

Körforgásos gazdaság: most a fogyasztók szerepére kell összpontosítani

Európában a körforgásos gazdaság fejlődésének fellendítését célzó fellépések mind ez idáig a termelésre és arra összpontosultak, hogy a különféle ágazatokat körforgásos üzleti modellek bevezetésére és a körforgásos opciók piacra dobására ösztönözzék. A feltételek immár adottak ahhoz, hogy a fogyasztókat bevonjuk, és eszközöket adjunk a kezükbe, hogy nap mint nap fenntartható vásárlási döntéseket hozzanak – így az EGSZB júliusban elfogadott jelentése.

Az európai mezőgazdaságnak az agroökológia felé kell vennie az irányt

Az EU-nak a gazdálkodás terén nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a rövid élelmiszerláncokra és az agroökológiára, hogy megóvja mezőgazdaságát, és ellenállóbbá tegye az új kihívásokkal, például az éghajlatváltozással szemben. Az agroökológia az élelmiszer-ellátás biztonságának szavatolásában és élelmiszereink egészségesebbé tételében is szerepet játszik, így növeli ezek értékét. A rövid ellátási láncok segítenek abban, hogy a kisebb mezőgazdasági üzemek növeljék bevételüket, és felélénkítsék a vidéki területeket.

Az európai feldolgozóipar újjáélesztését szolgáló keretnek a kkv-k valós szükségletein kell alapulnia

Az EGSZB szerint az európai gyártási rendszer csak akkor tud eredményesen, versenyképes módon átállni egy élenjáró, digitális és környezetbarát gazdaságra, ha az ágazat kész jelentős mértékben beruházni az innovációba. Ezért fontos, hogy az Európai Bizottság által a gyártási rendszer fejlesztésének előmozdítására tervezett lépések a vállalatok – mindenekelőtt a kkv-k – szükségleteinek valós ismeretén alapuljanak.

Az európai szemeszter és egy új irányítási megközelítés kulcsfontosságú az EU jövőbeli gazdaságpolitikája szempontjából

Az EGSZB szerint az EU-nak meg kell újítania gazdaságpolitikai koordinációs és irányítási rendszerét egy 2020 utáni időszakra vonatkozó új uniós fenntartható fejlődési stratégia alapján, hogy intézkedései hatékonyabbak, eredményei pedig fenntarthatóbbak legyenek.

Az EGSZB ajánlásai az EU jövőbeli gazdaságpolitikájára és a GMU irányítására vonatkozóan

Júliusban az EGSZB javaslatokat nyújtott be a következő jogalkotási időszak gazdasági menetrendjére vonatkozóan, és azt ajánlotta, hogy ezek képezzék az új uniós gazdasági stratégia alapját.

A jövőbeli gazdaságpolitikának és irányításnak az EGSZB szerint tekintettel kell lennie a geopolitikai és társadalmi kihívásokra, például a gazdasági fejlődés világszintű visszaesésére, a megoldatlan kereskedelmi vitákra, a brexitre, az éghajlatváltozásra és a demográfiai változásokra, a növekvő egyenlőtlenségekre és a negyedik ipari forradalomra, valamint hozzá kell járulnia a válságokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez és a gazdasági modell fenntarthatóságához. Ezek a kihívások olyan átfogó gazdasági stratégiát követelnek meg, amely egyértelmű szakpolitikai célkitűzésekkel és koherensebb gazdaságirányítási kerettel rendelkezik.

Az EGSZB arra kéri az Európai Bizottságot, hogy jobban hangolja össze ipari és energiaügyi jogszabályait az éghajlat-politikájával

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) felkéri az Európai Bizottságot, hogy alaposabban vizsgáljon meg olyan szakpolitikai lehetőségeket, amelyek egyszerre segítik az üvegházhatást okozó gázok csökkentését és ezáltal az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, valamint a versenyképesség fenntartását. A cél az EU erőforrás- és energiaigényes iparágainak jobb védelme és támogatása kell hogy legyen, máskülönben fennáll a veszélye, hogy Európában munkahelyek szűnnek meg és helyeződnek át kevésbé tiszta gazdaságokba, és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését illető uniós célokat sem sikerül teljesíteni.

Legyen az energiaunió a mindennapok része Európában

Az energiaunió helyzetéről szóló éves EGSZB-vélemény felméri az eddig elért eredményeket, és arra kéri az Európai Bizottságot, hogy több figyelmet fordítson a szociális szempontokra.

„Az energiaunió még nem valósult meg. Az uniós politikai döntések szintjén talán már igen, de az európai polgárok mindennapi életében még nem vált valósággá.” Ezt a határozott üzenetet közvetítette Christophe Quarez a júliusi plenáris ülésen, megismételve a Közgyűlés által elfogadott véleményében megfogalmazott érveket azzal kapcsolatban, hogy helyi szinten még nem történt meg az energetikai átállás. Hozzátette: „Az uniós döntéshozók lefektették az energiaunió alapjait, de a következő néhány évben sok még a teendő.”

Az EGSZB európai szintű fellépést sürget a blokklánc-technológia részvételen alapuló fejlesztése érdekében

Az eredetileg a kriptovalutákhoz kapcsolódó blokklánc- és megosztott könyvelési technológia valójában igen sokoldalú, és eredményesen hasznosítható a szociális gazdaság terén. Fontos azonban ezek megfelelő szabályozása és annak biztosítása, hogy mindenki számára előnyöket és részvételi lehetőségeket nyújtsanak – szögezi le az EGSZB a júliusi plenáris ülésén elfogadott jelentésében.

Csoportokkal kapcsolatos hírek

A Munkaadók csoportja kétszer is összeül Finnországban, hogy megvitassa a mesterséges intelligenciával és a vállalkozásbarát Unióval kapcsolatos kérdéseket

Az EGSZB Munkaadók csoportjának cikke

Az EGSZB Munkaadók csoportja két konferenciát is szervez a Tanács soros elnökségének országában: Finnországban. Az első rendezvényre augusztus végén kerül sor az intelligens Európa témájában.

A Munkavállalók csoportjának nyilatkozata a szolidaritás kriminalizálásáról

Az EGSZB Munkavállalók csoportjának cikke

A Földközi-tenger térségében tapasztalható kétségbeejtő és az utóbbi hetekben tovább súlyosbodó humanitárius helyzet kapcsán, melyet az uniós elvek és értékek tiszteletben tartásának hiánya jellemez, a Munkavállalók csoportja fenntartja álláspontját...

A Sokféleség Európája csoport Helsinkiben vitázik a fenntartható növekedésről, valamint az uniós versenyképesség fokozásának módjairól

Az EGSZB Sokféleség Európája csoportjának cikke

Szeptember 16-án és 17-én a Sokféleség Európája csoport rendkívüli ülést tart Helsinkiben. Finnország mint az EU Tanácsának soros elnöke prioritásaival összhangban („Fenntartható Európa – fenntartható jövő”) csoportunk úgy döntött, hogy arra a három pillérre összpontosít, amelyek lehetővé teszik a fenntartható növekedést, és ezzel fokozzák Európa versenyképességét: a biogazdaságra és Európa klímasemlegességére, a digitalizációra és az infrastruktúrára.