A nagy teljesítményű számítástechnikába való beruházás kedvező hatást gyakorol jólétünkre, versenyképességünkre és munkahelyeinkre

Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság kezdeményezését, amely az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás létrehozására irányul, és véleménye szerint e kulcsfontosságú technológia segítséget nyújt a modern társadalmunk legnagyobb próbatételt jelentő kérdéseinek kezelésében, és végső soron kedvező hatást gyakorol majd jólétünkre, versenyképességünkre és munkahelyeinkre.

A 2018. május 23-i plenáris ülésen elfogadott véleményben, melyet Ulrich Samm és Antonio Longo szerkesztett, az EGSZB hangsúlyozza, hogy az EuroHPC Közös Vállalkozás egyértelmű hozzáadott értéket teremt majd az EU digitális szuverenitása és függetlensége terén annak érdekében, hogy az Európai Unió döntő fontosságú szereplővé váljon a digitális fejlődésben, ami közvetlen hatást gyakorol a versenyképességre és a polgárok életminőségére.

„A két világszínvonalú szuperszámítógép beszerzésére és működtetésére szolgáló 1 milliárd eurós induló beruházás jelentős, de nem túl ambiciózus lépés, különösen, ha a többi fontos szereplővel, azaz az USA-val és Kínával vetjük össze” – jegyezte meg Ulrich Samm. „További erőfeszítéseket kell tennünk, ha lépést kívánunk tartani globális versenytársainkkal” – tette hozzá. Ahhoz, hogy fenntartsuk a világszínvonalat a nagy teljesítményű számítástechnikai (HPC) alkalmazások terén, számottevően növelni kell a beruházásokat (az uniós tagállamokban), és ezt össze kell kapcsolni egy ütőképes európai kutatási és innovációs programmal.

Azt EGSZB azt ajánlja, hogy az európai szociális pillér keretén belül minél jobban erősítsék meg a digitalizáció folyamatának szociális dimenzióját, és határozzanak meg egy sor társadalmi célkitűzést, amelyeket az új digitális infrastruktúra felhasználásával kell teljesíteni. „A nagy teljesítményű számítógépek bevezetésének és használatának nyilvánvaló és mérhető pozitív hatást kell gyakorolnia az európai polgárok mindennapi életére” – mondta Antonio Longo. „Ezért tartjuk szükségesnek egy európai szintű kommunikációs stratégia kidolgozását, amelynek segítségével tájékoztatni lehetne a polgárokat és a vállalatokat erről a fontos új kezdeményezésről.” (mp)