Az Európai Bizottság költségvetési javaslatából hiányzik a politikai ambíció

Az EU 2021–2027-es időszakra szóló többéves pénzügyi keretével kapcsolatban előterjesztett európai bizottsági javaslat nem megy elég messze, és hiányzik belőle a politikai ambíció ez volt az egyik fő következtetése annak a fenti témában rendezett konferenciának, amelynek az EGSZB adott otthont. Kívánatos lenne, ha gyors megegyezést érnének el egy megfelelő és kellően megújított hosszú távú költségvetéssel kapcsolatban.

Az EGSZB-konferencia résztvevői elismerték a következő többéves pénzügyi keret korlátait, és üdvözölték az Európai Bizottság javaslatának számos pozitív aspektusát, ugyanakkor csalódottságuknak adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy egyre növekszik a szakadék a polgárok aggályai és elvárásai és az EU számára jelenleg biztosított korlátozott intézményi hatalom és pénzügyi források között. Ezt a hiányosságot az Európai Bizottság javaslata nem tudta megfelelően kezelni, így felülvizsgálatára van szükség.

Stefano Palmieri, az EGSZB ECO szekciójának elnöke az Európai Parlamenttel összhangban sürgette az uniós döntéshozókat, hogy az uniós kiadások jelenlegi felső határát a GNI 1,3%-ára növeljék.

A javasolt költségvetés nagyságán kívül annak szerkezete, elosztása és eszköztára is vita tárgyát képezte. Erről eltértek az álláspontok.

Míg a felszólalók általánosságban üdvözölték az új politikai prioritások hozzáadását, mélyreható elemzést sürgettek az új politikai eszközök fenntarthatóságával és hatékonyságával kapcsolatban.

Az új prioritásoknak nem szabad a régóta fennálló uniós szakpolitikák, azaz a kohéziós politika és a közös agrárpolitika számára biztosítandó pénzügyi források kárára válniuk függetlenül attól, hogy a szóban forgó szakpolitikák megfelelő reformjára van szükség.

Támogatták a nagyobb mértékű feltételességet az uniós finanszírozáshoz való hozzáférés terén, és üdvözölték a GMU stabilitását ösztönző új eszközöket. A résztvevők ugyanakkor megkérdőjelezték, hogy a javasolt eszközök mennyire ambiciózusak és hatékonyak, és részletesebb tájékoztatást kértek.

Végezetül a felszólalók egyetértettek annak rendkívüli fontosságában, hogy még a Nagyszebenben tartandó nem hivatalos Európai Tanács és a 2019-es parlamenti választások előtt megállapodás szülessen a többéves pénzügyi keretről.

A konferencia következtetései beépülnek majd egy EGSZB-véleménybe, amelynek megvitatására az EGSZB 2018. szeptemberi plenáris ülésén kerül sor. (jk)