Az EU-nak átfogóbb választ kellene kínálnia a jogállamiság megsértésének eseteire

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság arra kérte az EU-t, hogy proaktívabb megközelítéssel próbáljon gátat vetni annak a tendenciának, hogy az EU különböző részein egyre gyakrabban sérül a jogállamiság. Félő ugyanis, hogy ez a folyamat a demokrácia, valamint az alapvető jogok és szabadságok általános válságává szélesedik.

A júniusi plenáris ülésén elfogadott egyik véleményében az EGSZB szorgalmazta, hogy a civil társadalmi szervezeteket hatékonyabban és közvetlenebbül vonják be a jogállamiság EU-n belüli leépítése elleni garanciák kidolgozásába és érvényesítésébe. Számos ilyen szervezet figyelemfelkeltő, jogvédelmi vagy érdekképviseleti szerepet tölt be, és így az autoriter kormányok egyik legelső célpontja.

Az EGSZB – hangsúlyozva, hogy különleges szerep hárul rá, és köteles fellépni, amikor a saját tagjait és általában véve a civil társadalmat veszély fenyegeti az Unión belül – hatékonyabb védelmet kért a civil társadalmi szervezetek és mellettük más fontos, közéleti „őrszem” feladatokat ellátó szereplők – például újságírók, visszaéléseket bejelentő személyek és emberijogvédők – számára.

A vélemény az EGSZB hozzájárulása a jogállamiság EU-n belüli további erősítéséről zajló mérlegelési folyamathoz, amelynek elindítását az Európai Bizottság egy közelmúltbeli közleményében javasolta, melyben egyúttal felkérte az összes érdekelt felet a vitában való részvételre.

A véleményben az EGSZB üdvözölte az Európai Bizottság arra irányuló törekvéseit, hogy felhasználja a rendelkezésre álló eszközöket arra, hogy erősítse a jogállamiságot a tagállamokban, noha megjegyezte, hogy ezek nem mindig képesek megelőzni vagy korrigálni az alapvető jogok és szabadságok elleni összehangolt támadásokat. (ll)