Az EGSZB társadalmilag igazságos energetikai átmenetet és a polgárokkal való állandó párbeszédet sürget

Az EGSZB júniusi plenáris ülése keretében vitát szerveztünk Maroš Šefčovič biztossal az európai energiaunió jövőjéről, emellett az EGSZB kinyilvánította álláspontját az üvegházhatásúgáz-kibocsátás hosszú távú csökkentésére javasolt uniós stratégiáról is.

Az EGSZB egyetértett abban, hogy a széntelenített Európa felé történő átmenetnek szociális szempontból méltányosnak és hatékonynak kell lennie, és oly módon kell zajlania, hogy valamennyi érintett szereplő összefogjon, és elvégezze a saját feladatát. A résztvevők hangsúlyozták továbbá, hogy 2030 után is szükség lesz majd különböző intézkedésekre. „Immár Európa-szerte felismerték, hogy az éghajlattal kapcsolatban sürgős cselekvésre van szükség” – jelentette ki Maroš Šefčovič, hozzátéve, hogy a klíma kérdése az egyik központi választási témává vált az EU-ban, és hogy „Európában ma már lehetőségnek látjuk az éghajlat-változást arra, hogy új irányba állítsuk és átszervezzük gazdaságunkat”.

Luca Jahier is hasonlóképpen vélekedett. Hangsúlyozta, hogy a klímasemlegesség 2050-re való elérésének célja kulcsfontosságú Európa jövője szempontjából, és felvetette azt a kérdést, hogy – az éghajlatváltozás elleni küzdelemben elért jelentős előrelépések ellenére – lesznek-e továbbra is olyan, kellően ambiciózus politikák és megfelelő volumenű források annak a törekvésnek a támogatásához, hogy 2050-re elérjük a nulla nettó szén-dioxid-kibocsátást.

Az EGSZB támogatta az üvegházhatásúgáz-kibocsátások hosszú távú csökkentésére javasolt uniós stratégiát és a stratégia azon célját, hogy az Európai Uniót 2050-re klímasemleges gazdasággá tegyük. Egy Pierre Jean Coulon és Stefan Back által kidolgozott véleményben az EGSZB társadalmi szempontból igazságos átmenetet szorgalmaz, és javasolja, hogy a polgárokkal folytassanak állandó párbeszédet. Felveti emellett, hogy új társadalmi paktumot kellene kötni.

„Ez az átállás lehetséges, és jó hatással lenne Európára, de mindenkinek ki kell vennie a részét a feladatokból. Egyesítenünk kell erőinket ennek a közös célnak az elérése érdekében. A polgároknak és a döntéshozóknak vállvetve kell küzdeniük” – szögezte le Pierre Jean Coulon.

Központi jelentőségű a mobilitás: ez egy olyan terület, ahol a leginkább szükség van az előrelépésre, és ahol ez lehetséges is. „Megoldásokat kell találnunk az EU szén-dioxid-lábnyomának csökkentésére, anélkül hogy ez negatív hatással lenne az egész gazdaságra és társadalomra” – hangsúlyozta Stefan Back. „Kidolgozhatnánk, elfogadhatnánk és bevezethetnénk egy olyan szén-dioxid-árazási rendszert, amely figyelembe veszi a vállalkozásokra és a polgárokra gyakorolt hatást, és amelyet ezek az érintettek teljes mértékben el is fogadnak” – tette hozzá. (mp)