Makroregionális stratégiák: az EGSZB változtatásokat sürget

Az EGSZB a makroregionális stratégiák javítását szorgalmazza, és egy feltáró vélemény keretében szakpolitikai javaslatokat mutat be a bennük rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázása érdekében.

A júniusban bemutatott javaslatok a meglévő makroregionális stratégiák mélyreható elemzésén alapulnak. Ebből az elemzésből kiderült, hogy a stratégiák eddig hasznos eszközként szolgáltak a kohéziós politika, valamint a megerősített integráció és együttműködés számára, azonban nem feleltek meg a társadalmi és területi egyenlőtlenségek csökkentésének és a környezeti fenntarthatóság fokozásának előmozdítása tekintetében támasztott elvárásoknak.

Annak érdekében, hogy a makroregionális stratégiák nagyobb hatást gyakorolhassanak az egyenlőtlenségek csökkentésére, az EGSZB azt ajánlja, hogy mindenekelőtt az együttműködő partnerek közötti kommunikációt és konnektivitást tegyék hatékonyabbá, és ösztönzzék a civil társadalmi szervezeteknek a stratégiák végrehajtásába és ellenőrzésébe történő szorosabb bevonását.

A politikai döntéshozóknak ezért meg kell erősíteniük a politikai beavatkozásokat, aktívabban el kell kötelezniük magukat a makroregionális stratégiák iránt, és csökkenteniük kell a bürokráciát. A meglévő adatbázisok működő hálózatba szervezésének, összekapcsolásának és kezelésének bevezetése szintén fontos tényező.

Az EGSZB úgy véli, hogy a makroregionális stratégiákkal kapcsolatos kommunikációt javítani kell e stratégiák láthatóságának növelése, valamint a hálózatépítés és a részvétel ösztönzése érdekében.

Mind területi, mind pedig ágazati szempontból előnyben kell részesíteni a szociális partnerek, a helyi társadalmi-gazdasági szereplők és a civil társadalmi szervezetek hálózatokba és klaszterekbe szerveződését. A döntéshozatalban, valamint a szakpolitikák tervezésében és értékelésében való részvételük rendkívül hasznos a makroregionális stratégiák végrehajtásához, mivel ösztönözheti a kohéziót, valamint a társadalmi és környezeti fenntarthatóságot.

Végezetül az EGSZB hatékony hálózatokat javasol az oktatási tevékenységek számára. Ezek a környezeti fenntarthatóság terén nyújtott teljesítmény javításában is segíthetnének. (jk)