Valamennyi uniós intézménynek és tagállamnak gyors és összehangolt, szolidaritáson alapuló választ kell adnia a koronavírus-világjárványra, és az európai zöld megállapodás finanszírozása érdekében további intézkedéseket kell elfogadnia a fenntartható beruházások előmozdítására – tanácsolta egy közelmúltbeli véleménycsomagban az EGSZB.

A júniusi plenáris ülésen elfogadott véleménycsomagban az EGSZB megfelelő finanszírozást szorgalmaz az európai zöld megállapodáshoz. Ennek jegyében azt kéri a tagállamoktól, hogy mielőbb jussanak megállapodásra egy olyan többéves pénzügyi keretről (2021–2027), amely valóban szem előtt tartja a zöld megállapodás nagyratörő céljait.

Carlos Trias Pintó, az európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó beruházási tervről szóló vélemény előadója szerint „a koronavírus-járványnak komoly gazdasági hatásai lesznek, a járvány kihat majd a fenntartható fejlődési célok, illetve a zöld megállapodásban szereplő célok megvalósítására, valamint az uniós költségvetésre is. Ezért a gazdaságélénkítéssel kapcsolatos erőfeszítéseknek pontosan ugyanezekre a célkitűzésekre kell összpontosítaniuk. Gazdaságunknak a zöld megállapodásra kell épülnie.”

Növelni kell tehát a 2021–2027-es időszakra szóló uniós költségvetést, méghozzá úgy, hogy a költségvetési kiadások felső határát ideiglenesen 2%-ra emelik. Ester Vitale, a Méltányos Átállást Támogató Alappal, illetve a közös rendelkezésekről szóló rendelet módosításaival foglalkozó vélemény előadója úgy véli, hogy „vagy saját források bevezetésével, vagy pedig a tagállami hozzájárulások megemelésével lehetne növelni a költségvetést”.

Petr Zahradník, a fenti két vélemény társelőadója is egyetért ezzel, hozzátéve, hogy nem elegendőek azok a költségvetési források, amelyeket az új többéves pénzügyi keretben irányoznak elő a zöld megállapodáshoz. Az új uniós költségvetésnek összhangban kell lennie a beruházási terv és a zöld megállapodás ambícióival.” (mp)