Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság felkéri az uniós tagállamokat, hogy az uniós szabadságokkal és alapvető jogokkal összhangban teremtsenek a filantrópia számára kedvező körülményeket. Ezentúl javasolja, hogy ismerjék el a filantrópiát a közjó iránti társadalmi elkötelezettség megnyilvánulásának egyik formájaként.

Első teljes egészében a filantrópiának szentelt véleményében az EGSZB továbbá szorgalmazza, hogy a határokon átnyúló filantróp tevékenységek elősegítését mind az EU, mind a tagállamok prioriásként kezeljék. Kiemeli ugyanakkor, hogy a filantrópia nem léphet a méltányos adózáson és a hathatós foglalkoztatáspolitikán alapuló jóléti állam és az erős szociális védelmi rendszerek helyébe. Ezeket, épp ellenkezőleg, meg kell erősíteni, és tovább kell fejleszteni, ezáltal a filantróp szervezetek nagyobb figyelmet fordíthatnának arra, hogy „betöltsék a réseket”, és kiegészítsék a finanszírozást azokon a területeken, ahol hiányzik az állami támogatás. „Teljes mértékben elismerjük azt a kiegészítő és innovatív hozzáadott értéket, amelyet a filantrópia a közös értékek támogatásával és a társadalmunk ellenállóbbá tételével biztosíthat a társadalmi kohézió tekintetében” – nyilatkozta Petru Sorin Dandea, a vélemény előadója. A filantróp tevékenységeknek továbbra is átláthatóknak kell maradniuk, az átláthatóságot pedig nemzeti és uniós biztonsági intézkedésekkel kell előmozdítani – hangsúlyozta. A számok azt mutatják, hogy az utóbbi harminc évben a filantrópia rendkívül gyors ütemben növekedett Európában, a filantróp hozzájárulások értéke még óvatos becslések szerint is legalább évi 87,5 milliárd euróra tehető. (ll)