Az egységes piac nagyon is kézzelfogható előnyöket hoz az európai polgárok számára

Az egységes piac sok valódi előnnyel jár az európai polgárok számára – érvel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) az Európai Bizottságnak az egységes piac jelenlegi helyzetéről szóló értékelésére adott válaszában. Megfizethető légi közlekedés, a barangolási díjak megszüntetése, jobb munkalehetőségek egy egész kontinensre kiterjedő munkaerőpiacon, olyan fogyasztói jogok, amelyek magas szintű védelmet nyújtanak határokon átnyúló viszonylatban is. Az EGSZB szerint ez a sikertörténet lehet a populizmus, nacionalizmus és protekcionizmus ellenszere.

Az EGSZB május 15-én tartott plenáris ülésén véleményt fogadott el Az egységes piac a változó világban: Páratlan eszköz, amelyhez megújított politikai elkötelezettség szükséges című európai bizottsági közleményről, amely áttekintést nyújt az egységes piac 25 évéről, és felvázolja a jövőbeli kihívásokat.

Az egységes piac óriási vívmányt jelent – állapítja meg véleményében az EGSZB, az EU-nak pedig gondoskodnia kell arról, hogy az emberek tudatában legyenek annak, hogy azok közül a nagyon is kézzelfogható előnyök közül, amelyeket fogyasztókként, vállalkozókként vagy munkavállalókként az elmúlt 25 évben élvezhettek, nem egyet az egységes piacnak köszönhetnek – olyan előnyökről van szó, amelyek a becslések szerint az uniós GDP 8,5%-ának felelnek meg.

Az európai vállalatok számára az egységes piac lehetőségeket teremt a növekedésre és tevékenységeik EU-n kívüli kiterjesztésére. Globális kontextusban az egységes piac egy 512 millió fős erős piac előnyét nyújtja Európának, ahogyan ezt nemrégiben az általános adatvédelmi rendeletnek való megfelelésre irányuló nemzetközi erőfeszítések is megmutatták.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) szerint ez a sikertörténet annak a támogatásnak is lendületet adhat, amely az egységes piac digitális korszakra való felkészítéséhez szükséges.

Az egységes piacot lehetőségnek kell tekinteni az európai értékek és jogok megerősítésére is: „Az embereknek mindig tudatában kell lenniük a szabadság, a gazdasági növekedés, a demokrácia, a béke, a tudomány és innováció, a politikai stabilitás, valamint a fogyasztói és szociális jogok értékeinek. Ezek teszik ugyanis lehetővé a haladást és a prosperitást valamennyi tagállam és polgár számára” – fejti ki a vélemény előadója, Gonçalo Lobo Xavier.

„Az egységes piac mindenkire hat, és ez az, ami olyan erőssé teszi” – mutat rá a vélemény társelőadója, Juan Mendoza Castro. „Le kell küzdenünk a populista és nacionalista fenyegetéseket, amelyek erősödő tendenciát mutatnak Európában, az egységes piac pedig az ilyen üzenetek ellensúlyozásának egyik legjobb eszköze”.

Az EGSZB az uniós versenypolitikára is kiemelten figyel. Az állami támogatásokat korlátozó és az erőfölénnyel való visszaélés elleni küzdelemre vonatkozó uniós versenypolitikai szabályok az európai piac dinamizmusának forrásaként szolgálnak, és előnyöket hoznak a fogyasztók és a vállalkozások számára. Ugyanakkor tekintettel az (olykor állami tulajdonban lévő) oligopóliumok vagy monopóliumok által gyakorolt globális versenynyomásra, az EU-nak kölcsönösséget kellene követelnie kereskedelmi partnereitől annak érdekében, hogy segítse az európai vállalatokat a piacokért folytatott versenyben. (dm)