Színvonalas tanulószerződéses gyakorlati képzés Európában: hallgassuk meg a tanulószerződéses tanulók véleményét is

A tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszereket jobb lenne a közvetlenül érintettek – azaz maguk a tanulószerződéses tanulók és szervezeteik – aktív bevonásával kialakítani. Ez az EGSZB legfontosabb aggálya a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés javasolt keretrendszerével kapcsolatban. Ettől eltekintve az EGSZB úgy véli, hogy a keret EU-szerte elő fogja segíteni a színvonal emelkedését.

Az ifjúsági és szülői szervezeteket, a hallgatói szövetségeket és magukat a tanulószerződéses tanulókat nem tekintik természetes érdekelteknek a tanulószerződéses gyakorlati képzés fejlesztésében, mivel azonban éppen ezek a szereplők az ilyen jellegű képzési rendszerek legfontosabb kedvezményezettjei, nekik is szerepet kellene kapniuk azok kialakításában, irányításában és végrehajtásában. Ezt állapítja meg az EGSZB az április 19-én elfogadott véleményében, melynek tárgya a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszeréről szóló tanácsi ajánlás.

Alapvetően fontos a szociális partnerek bevonása – ahogy arról a javaslat rendelkezik. Az EGSZB azonban – az Európai Ifjúsági Fórum szakértelmének felhasználásával kialakított álláspontjának megfelelően – úgy véli, hogy gondoskodni kell a már említett egyéb kulcsszereplők támogatásáról is.

A tanulószerződéses gyakorlati képzés azonban nem megoldás a munkanélküliségre. A képzés segíthet abban, hogy az emberek nagyobb eséllyel találjanak munkát, de a munkanélküliség összetett kérdés, melyet több oldalról kell megközelítenünk.

Az EGSZB összességében örömmel fogadja a javaslatot, mivel az biztosítja a színvonalas tanulószerződéses gyakorlati képzés feltételeinek közös értelmezését és meghatározza a legfontosabb elemeit (írásos szerződés, javadalmazási szabályok, munkaidő, szociális védelem, egészségügyi és biztonsági körülmények stb.).

Üdvözlendő az a rendelkezés, hogy a kkv-k támogatást kaphatnak a színvonalas tanulószerződéses gyakorlati képzés biztosításához, és az EGSZB nagy előnynek tartja a tanulószerződéses tanulók nemzetközi mobilitását is.

Az EGSZB készen áll arra, hogy a szervezett civil társadalom szemszögéből nyomon kövesse az új keretrendszer végrehajtását a tagállamokban.