Az EGSZB további intézkedéseket vázol fel egy szilárd, virágzó és ellenállóképes GMU létrejötte érdekében

Az EGSZB-nek szilárd meggyőződése, hogy a GMU még mindig nem eléggé ellenállóképes és szilárd ahhoz, hogy sikeresen szembenézzen a jövőbeli válságokkal. A GMU kiteljesítését szorgalmazva sürgeti a döntéshozókat, hogy mihamarabb jussanak átfogóbb politikai megállapodásra arról, hogy hogyan érjék el a végső célt: a mélyreható és valódi GMU létrehozását.

„A GMU-val kapcsolatos további lépéseknek az összes tagállam határozott közös álláspontján kell alapulniuk, a most folyó politikai vitából azonban nyilvánvalóan hiányzik a közös stratégiai elképzelés” – fejtette ki Mihai Ivaşcu, az Európai Bizottság GMU-csomagjáról szóló legutóbbi EGSZB-vélemény előadója.

Stefano Palmieri, az ECO szekció elnöke és a vélemény társelőadója hozzátette: „A GMU kiteljesítése határozott politikai elkötelezettséget, hatékony irányítást és jobb forrásfelhasználást kíván. Új pénzügyi eszközöket kell kidolgozni a válságok megelőzése és a prociklikus intézkedések semlegesítése érdekében.”

Az EGSZB egyértelműen leszögezi a véleményében, hogy az Európai Monetáris Alap nem szolgálhat „arany ejtőernyőként”. Szerepe éppen hogy az volna, hogy megelőzze a bankválságokat, támogassa a gazdasági fejlődést és elnyelje a sokkhatásokat.

Ezenkívül az EGSZB azt ajánlja, hogy a javasolt új költségvetési eszközöket: az euróövezetnek szánt makrogazdasági stabilizációs funkciót és az euróövezeti csatlakozás felé jó úton haladó tagállamoknak szánt, a konvergenciát támogató célzott eszközt építsék be az uniós költségvetésbe.

Az EGSZB A tagállami strukturális reformok támogatása címmel külön véleményt adott ki az Európai Bizottság javaslataira válaszul.

Ebben az EGSZB egyebek mellett azt ajánlja, hogy a strukturálisreform-támogató program számára dolgozzanak ki egyértelmű uniós szintű stratégiát, költségvetését pedig úgy növeljék, hogy az ne menjen más, ugyanilyen fontos alapok költségvetésének rovására.

Weboldalunkon további információkat talál. (jk)