Politikai kötelezettségvállalást és megfelelő finanszírozást igényel, hogy Európa szociális szempontból a lehető legjobb („AAA”) minősítést kapja

Az EGSZB kéri, hogy biztosítsanak elegendő forrást a szociális jogok európai pillérének megvalósításához. A tagállamokban fejlődésre és határozott elkötelezettségre van szükség a költségvetés, a beruházások és a folyó kiadások terén ahhoz, hogy a szociális pillér valósággá váljon.

A pillér progresszív végrehajtásához nemcsak a tagállamok, hanem az összes többi érdekelt fél aktív szerep- és felelősségvállalására, illetve részvételére, valamint mindehhez megfelelő finanszírozási intézkedésekre van szükség.

„A finanszírozás szempontjából az állami beruházásokra vonatkozó uniós költségvetési szabályokkal kapcsolatos nagyobb rugalmasság, az európai strukturális alapok teljes körű felhasználása és a méltányos adóztatás lesz a legfontosabb” – nyilatkozta Anne Demelenne (Munkavállalók/BE), a témával kapcsolatos vélemény előadója.

Az EGSZB meggyőződése, hogy a megfelelő szociális beruházások kulcsfontosságúak lesznek ahhoz, hogy a tagállamok képesek legyenek elérni a meghatározott célokat. Megfelelő kiadási lehetőségeket lehet teremteni a tagállamokon belül, az uniós programok segítségével. A rendelkezésre álló európai eszközöket az állami beruházások támogatására kell felhasználni a tagállamokban. 

Anne Demelenne megfogalmazása szerint: „Az Európai Unió 2020 utáni többéves pénzügyi keretéről szóló következő tárgyalások irányának meghatározása során a szociális pillér elveit, valamint a pillér megvalósításának szükségességét kell szem előtt tartani. Az Európai Parlamenthez hasonlóan szorgalmazzuk az uniós kiadások jelenlegi 1%-os felső határának megemelését.”

Megfelelő adópolitikák és egy társadalmi célokat kitűző állami beruházásokra vonatkozó aranyszabály alkalmazásával szintén elő lehetne mozdítani a tagállamokon belüli állami beruházások növelését. Az EGSZB megítélése szerint a nemzeti és uniós közfinanszírozáson túlmenően a magánszektor beruházásai is fontos szerepet játszhatnak néhány területen. (jk)