Szerbiának és az EU-nak fokoznia kell erőfeszítéseit annak érdekében, hogy az ország uniós csatlakozása 2025-ig megvalósulhasson

Az EU-Szerbia civil társadalmi konzultatív vegyes bizottság legutóbbi ülésére április 12-én került sor Brüsszelben. A vegyes bizottság tagjai megvitatták a Szerbia uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások aktuális helyzetét és az előttük álló munkát, valamint elfogadtak egy zárónyilatkozatot. Szerbiát a nyugat-balkáni régió két élenjáró tagjelöltjének egyikeként ismerték el.

A civil társadalom képviselői sürgették a szerb hatóságokat, hogy folytassák a munkát a jogállamiság, az alapvető jogok tiszteletben tartása, az igazságszolgáltatási rendszer reformja, a korrupció elleni küzdelem és a sajtószabadság biztosítása érdekében. Javasolták egy szociális vállalkozói munkacsoport létrehozását abból a célból, hogy valamennyi érdekelt fél együtt tudjon működni az ország szociális vállalkozói stratégiáján. A zárónyilatkozat üdvözölte a szerb kormány és a civil társadalom közötti strukturált párbeszéd új formáját. Sürgette azonban a szerb hatóságokat, hogy hatékonyabban vonják be az összes érdekelt felet a közpolitikák kialakításába. (sg)