Elérhető nyelvek:

Vezércikk

Fogjunk neki, és dolgozzunk ki pozitív és sikeres recepteket Európa jövőjére!

Kedves Olvasóink!

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság újonnan megválasztott elnökeként nagy örömmel írom meg első beköszöntőmet. Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy az elnöki tisztet betölthessem az EGSZB létrejöttének 60. évfordulóján, amelyet május 24-i plenáris ülésünkön ünneplünk majd meg.

Amikor Önök e sorokat olvassák, mi már az utolsó simításokat végezzük e mérföldkövet jelentő rendezvény előkészületein. Az ünnepség természetesen jó alkalmat kínál arra, hogy áttekintsük az EGSZB történetének kulcsfontosságú pillanatait, már kezdetben úgy döntöttünk azonban, hogy nem annyira hátrafelé, mint inkább előre tekintünk majd ennek során.

Rendezvények, időpontok

2018. 06. 04. Brüsszel
A szociális vállalkozások 3. európai napja
2018. 06. 18. Brüsszel
Az EGSZB érintett felek részvételével tartott csúcstalálkozója a mesterséges intelligenciáról
2018. 07. 11– 2018. 07. 12. Brüsszel
EGSZB plenáris ülés

Röviden

Open Day – kiváló alkalom az EGSZB munkájának megismerésére

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. május 5-én, szombaton az Európa nap alkalmából nyílt napot tartott. Az EGSZB bemutatta tevékenységeit a látogatóknak, külön kiemelve a kultúra témakörét, hiszen 2018 a kulturális örökség európai éve.

Jordánia fontos partner az unióval szomszédos térség stabilitása szempontjából

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság küldöttsége március 26-án és 27-én Ammanban a helyi civil társadalom képviselőivel és kormányzati tisztviselőkkel találkozott. A látogatás során folytatott megbeszélések elsősorban azokra a nehézségekre koncentráltak, amelyekkel az országnak a régió instabilitása miatt szembe kell néznie. Az EGSZB küldöttsége elismerte, hogy nemzetközi támogatásra és részletesen kidolgozott intézkedésekre van szükség, hiszen az ország az elmúlt néhány év során átfogó megközelítést dolgozott ki a – főleg a szíriai háború elől menekülő – emberek nagyarányú beáramlásának kezelésére.

Az EU és a grúz civil társadalom megvitatta a kkv-k, valamint az élelmiszer-biztonság helyzetét Grúziában

Az EU–Grúzia civil társadalmi platform legutóbbi ülésére március 22-én került sor Tbilisziben. A platform tagjai megvitatták az EU–Grúzia társulási megállapodás végrehajtását, majd közös nyilatkozatot fogadtak el. Az EU–Grúzia civil társadalmi platform üdvözölte azt a korábban, márciusban tett bejelentést, melynek értelmében lehetőség nyílik majd a magasabb szintű, kétoldalú, ágazati együttműködések egy új formájára az EU és Grúzia között. Emellett kifejezte támogatását a rövid távú tartózkodásokra életbe léptetett vízummentességi rendszer mellett, amelyet már számos grúz állampolgár használhatott.

Az EU–Ukrajna civil társadalmi platform aggódik az általánosságban alacsony ukrán bérek miatt

Az EU–Ukrajna civil társadalmi platform sürgeti Kijevet, hogy hajtson végre következetesebb reformokat bizonyos ágazatokban, és kezelje kiemelt prioritásként az alacsony bérek és a szegénység kérdését. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozott az EU–Ukrajna civil társadalmi platform 6. ülése Brüsszelben, ahol a platform tagjai megbeszélést folytattak az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás végrehajtásának állásáról, a bérszinteknek a szegénység csökkentésében betöltött szerepéről és a munkaerő-migrációra gyakorolt hatásáról, valamint az éghajlatváltozásról.

Szerbiának és az EU-nak fokoznia kell erőfeszítéseit annak érdekében, hogy az ország uniós csatlakozása 2025-ig megvalósulhasson

Az EU-Szerbia civil társadalmi konzultatív vegyes bizottság legutóbbi ülésére április 12-én került sor Brüsszelben. A vegyes bizottság tagjai megvitatták a Szerbia uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások aktuális helyzetét és az előttük álló munkát, valamint elfogadtak egy zárónyilatkozatot. Szerbiát a nyugat-balkáni régió két élenjáró tagjelöltjének egyikeként ismerték el.

Az európai romák továbbra is megkülönböztetéssel és etnikai profilalkotással szembesülnek

Európa több mint 10 millió főt számláló, legnagyobb kisebbségét továbbra is megkülönböztetés és marginalizálódás sújtja sok uniós tagállamban. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnál (EGSZB) találkozó jogvédő NGO-k és uniós döntéshozók arra figyelmeztettek, hogy a rendőrség sok esetben továbbra is alkalmazza az etnikai profilalkotást a romákkal szemben. Az uniós intézmények által április 8–12. között, Brüsszelben szervezett harmadik európai romahét alatt sor került egy nyilvános meghallgatásra „Az etnikai profilalkotási gyakorlatban megjelenő cigányellenesség kezelése” témában. 

A civil társadalmi fórum konkrét lépéseket sürget a nemek közötti bérszakadék problémájának kezelésére és a munkaügyi normák javítására

A civil társadalmi fórum az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás keretében április 11-én, Szöulban tartotta hatodik ülését, amelynek két társelnöke Lee Ho-Geun és Georgi Stoev volt. Közös nyilatkozatukban a társelnökök hangsúlyozták, hogy a bizonytalan geopolitikai környezet új kihívásokat teremtett az EU és Korea közötti kapcsolatok számára. Kérték továbbá a közös értékek és érdekek előmozdítását a térségben, valamint azt, hogy a Korea és az EU közötti partnerséget nagyobb mértékben igazítsák a polgárok elvárásaihoz.

Új kiadványaink

„Mit tehet Önért az EGSZB?” – új kiadás

Ez a nagyközönségnek szóló tájékoztató kiadvány rövid áttekintést nyújt az EGSZB-ről és arról az egyedülálló szerepről, amelyet a konzultáció, a párbeszéd és a konszenzuskeresés terén tölt be a szervezett civil társadalom képviselői között. A brosúrában különös hangsúlyt kapnak az EGSZB feladatai, tagjai, elnöksége, működése és elért eredményei.
 

Digitális kiadvány – Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság: 60 éve elkötelezetten

A civil társadalom fellépése a holnap Európájáért

A Római Szerződésekkel 1957-ben létrehozott EGSZB 60 évvel ezelőtt, 1958. május 19-én tartotta első plenáris ülését. Az EGSZB története azóta szorosan kapcsolódik az európai integrációs folyamathoz, amelynek elősegítésén folyamatosan munkálkodik.

EGSZB-hírek

A polgárok az Európa jövőjéről szóló vita középpontjában

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság mint a civil társadalom képviselője két napra – május 5-én és 6-án – megnyitotta kapuit az „európai polgárok vitacsoportja” számára, amely mintegy száz polgárt fogott össze a 27 különböző tagállamból, az Egyesült Királyság kivételével.

A Nyugat-Balkán integrációját továbbra is fontos uniós prioritásként kell kezelni

Az EU bővítése és mindenekelőtt az EU demokratikus értékeinek és jogi normáinak kiterjesztése a nyugat-balkáni régióra úgy a nyugat-balkáni országok, mint az EU érdeke is, mutatott rá az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság április 19-én elfogadott, A nyugat-balkáni országok gazdasági és társadalmi kohéziója, illetve európai integrációja című véleményében.

Az európai tengerészeti technológiai ágazat túlélése az EU határozott kiállásától függ

Véleményében az EGSZB viszonosságra épülő, szilárd ipari és gépgyártási politikát szorgalmaz

„Az Európai Bizottságnak viszonosságra épülő, szilárd ipari és gépgyártási politikát kell elfogadnia, különben az európai tengerészeti technológiai ipar nem fogja túlélni az ázsiai hajógyárak által támasztott versenyt” – figyelmeztet Marian Krzaklewski, a LeaderSHIP stratégiáról szóló, az április 19-i plenáris ülésen elfogadott EGSZB-vélemény előadója. 

Politikai kötelezettségvállalást és megfelelő finanszírozást igényel, hogy Európa szociális szempontból a lehető legjobb („AAA”) minősítést kapja

Az EGSZB kéri, hogy biztosítsanak elegendő forrást a szociális jogok európai pillérének megvalósításához. A tagállamokban fejlődésre és határozott elkötelezettségre van szükség a költségvetés, a beruházások és a folyó kiadások terén ahhoz, hogy a szociális pillér valósággá váljon.

Az EGSZB további intézkedéseket vázol fel egy szilárd, virágzó és ellenállóképes GMU létrejötte érdekében

Az EGSZB-nek szilárd meggyőződése, hogy a GMU még mindig nem eléggé ellenállóképes és szilárd ahhoz, hogy sikeresen szembenézzen a jövőbeli válságokkal. A GMU kiteljesítését szorgalmazva sürgeti a döntéshozókat, hogy mihamarabb jussanak átfogóbb politikai megállapodásra arról, hogy hogyan érjék el a végső célt: a mélyreható és valódi GMU létrehozását.

A nemzetbiztonság és a közrend védelme érdekében át kell világítani a közvetlen külföldi beruházásokat az EU-ban

Foreign Direct Investment

A közvetlen külföldi beruházások komoly növekedési, munkahelyteremtési és innovációs forrásnak számítanak, és mindig is fontos szerepet játszottak az uniós gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdításában. Ugyanakkor potenciális nemzetbiztonsági kockázatokat is jelentenek, így megfelelő keretet kell kialakítani az átvilágításukra.

Az EGSZB olyan európai energiauniót szorgalmaz, amely minden uniós polgárra kiterjed, és a javukat szolgálja

Az EGSZB határozottan támogatja az energiaunió céljait és arra biztatja az uniós társadalmakat, hogy vállaljanak ők is aktív szerepet a projekt megvalósításában. Az energiaunió nemcsak az olyan ágazati politikák szempontjából fontos, mint amilyen az energia-, a közlekedés- vagy az éghajlat-politika, hanem egyben számos lehetőséget is tartogat arra, hogy Európa demokratikusabb, összetartóbb, még inkább versenyképes és igazságos legyen. Mindehhez nagyon fontos, hogy eredményes energia-párbeszéd induljon a szervezett civil társadalommal uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten.

Az egyenlő bérekért vívott küzdelmet leginkább a sztereotípiák leépítésével lehet megnyerni

Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság annak érdekében tett erőfeszítéseit, hogy csökkenjen az EU-ban fennálló 16,3%-os bérkülönbség a nemek között, de további intézkedéseket is javasol, többek között azt, hogy különös hangsúlyt helyezzenek a nők oktatási és szakmaválasztási döntéseit meghatározó, régóta fennálló társadalmi és kulturális sztereotípiák elleni küzdelemre.

Európa energiahálózatainak megerősítése az energiaunió kulcseleme

Az erősebb, összekapcsolt európai energiahálózatok az európai energiaunió előfeltételei. A kontinens energiarendszerei csak akkor érhetik el céljukat – azt, hogy versenyre épülve megfizethető, biztonságos és fenntartható energiával lássák el Európa népeit –, ha Európa energiahálózatai fejlettek és integráltak.

Színvonalas tanulószerződéses gyakorlati képzés Európában: hallgassuk meg a tanulószerződéses tanulók véleményét is

A tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszereket jobb lenne a közvetlenül érintettek – azaz maguk a tanulószerződéses tanulók és szervezeteik – aktív bevonásával kialakítani. Ez az EGSZB legfontosabb aggálya a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés javasolt keretrendszerével kapcsolatban. Ettől eltekintve az EGSZB úgy véli, hogy a keret EU-szerte elő fogja segíteni a színvonal emelkedését.

A mobilitás új formáinak kialakításakor nem szabad megfeledkezni az uniós polgárok érdekeiről

 mobility

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) arra kéri az Európai Bizottságot, hogy figyeljen jobban oda arra, hogy a fogyasztók könnyebben hozzáférhessenek a mobilitás új, tisztább és megfizethető formáihoz, és nyújtson nagyobb pénzügyi támogatást a közösségi közlekedéshez.

Az európai polgári kezdeményezés napja: fontos a tényleges polgári részvétel

Hat évvel ezelőtt jött létre az európai polgári kezdeményezés. Az ismétlődő – főként az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) és más intézmények részéről elhangzó – konstruktív kritikákat és a kezdeményezés javítására irányuló kéréseket követően az Európai Bizottság végre módosításokat javasolt a részvételen alapuló demokrácia e fontos eszközére vonatkozóan.

Gondoljuk át a műanyagokat! – a szemléletváltáshoz szilárd jogi keret és működőképes alternatívák kellenek

A műanyagok belépnek a világ legnagyobb környezeti problémáinak sorába. A Pacific Trash Vortex-nek vagy Great Pacific Garbage Patch-nek nevezett úszó szemétsziget – amely egy műanyag hulladékokból álló és az óceánban lebegő, Mexikónál is nagyobb méretű, szigetszerű képződmény – jól illusztrálja a túlfogyasztásnak, a hulladéktermelésnek és a műanyagok hiányos újrahasznosításának problematikáját. Maga a jelenség egyfajta figyelmeztető jelként sokakat ráébresztett arra, hogy át kell gondolnunk a műanyagok jelenlegi felhasználását. A helyzet aggasztó méreteket kezd ölteni, így az EU most változtatni próbál a műanyag termékek tervezési, gyártási, felhasználási és újrahasznosítási módjain, és ennek érdekében 2018. január 16-án európai stratégiát fogadott el a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepéről.

Csoportokkal kapcsolatos hírek

Az EGSZB plenáris ülésén megemlékezik a varsói gettófelkelés 75. évfordulójáról

Az EGSZB „Munkaadók” csoportja

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság plenáris ülésén egy perc néma csenddel emlékezett meg a varsói gettófelkelés – a II. világháború legnagyobb zsidó fegyveres lázadásának – 75. évfordulójáról.

Elérkezett a változtatás ideje a III. Csoportnál

Április 18. óta hivatalosan Arno Metzler a III. Csoport elnöke. Megbízatása a 2018–2020-as mandátumidőszakra szól.

Metzler úr, aki Németországban 1983 óta saját praxissal rendelkező ügyvéd, 2002 óta képviseli az EGSZB-nél a német szabadfoglalkozásúakat. Mielőtt a csoport elnökévé nevezték volna ki, a kkv-kért, a szabadfoglalkozásúakért és az eljárási szabályzatért felelős alelnökként tevékenykedett.

Munka, új munkaformák és munkakörülmények

 Munkavállalók csoportja

A foglalkoztatási adatok folyamatosan szerepelnek a hírekben. Az azonban, hogy milyen munkakörülmények között dolgoznak az emberek, majdnem ugyanolyan fontos, mint hogy hányan dolgoznak – különösen a legutóbbi munkaerőpiaci fejleményeket és a nem szabványos munkaszerződéseket tekintve. Ez utóbbiak terén az Európai Unió Bíróságának kellett ítéleteiben megállapítania, hogy például az Uber-sofőrök alkalmazottak, nem szabadúszók.