Az uniós tagállamoknak növelniük kell az egész életen át tartó tanulásba történő állami beruházásokat, különös tekintettel a felnőttoktatásra, és több forrást kell elkülöníteniük a nem formális és informális környezetben való tanulásra, ahol a tanulók fejleszthetik „puha” készségeiket, például a kritikus gondolkodást és a csapatmunkát, vagy olyan jellemvonásaikat, mint a vezetői készségek és a kíváncsiság.

Egyre inkább elismert tény, hogy az alapműveltség és a digitális készségek mellett az embereknek ezekre a humán készségekre is szükségük lesz ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak a globális digitális és technológiai fejlődés hatásaihoz. E fejlődés következtében a munka világa és a számos munkakörhöz szükséges készségek olyan gyorsan változnak, hogy gyakran nagyon nehéz előrejelezni, milyen készségekre lesz szükség a jövőben.

Ez volt az egyik pont, amelyet a horvát uniós elnökség felkérésére kidolgozott EGSZB-s feltáró vélemény kifejtett. A dokumentum emellett sürgette, hogy az uniós országok célzott finanszírozást irányozzanak elő a társadalom legsérülékenyebb csoportjainak folyamatos továbbképzésére és átképzésére, hogy különbségtétel nélkül mindenki megszerezhesse a jövőbeli munkahelyekhez szabott új készségeket.

A vélemény előadója, Tatjana Babrauskienė elmondta, hogy a Covid19-világjárvány megmutatta, hogy a tanulás gyorsan tud igazodni a megváltozott körülményekhez: „Amikor az élet visszatér a megszokott kerékvágásba, a társadalomnak le kell vonnia a tanulságokat az online oktatással szerzett tapasztalatokból, és folytatni kell az ezzel kapcsolatos megközelítések, valamint a készségek fejlesztését, továbbá elegendő beruházásokat kell megvalósítani e téren, hogy szociális körülményeitől függetlenül minden egyes tanuló részt vehessen benne és profitálhasson belőle.”

Pavel Trantina társelőadó szerint a tanulók egyéni képességeinek előmozdítása érdekében az oktatási, képzési és az egész életen át tartó tanulásra irányuló szakpolitikai intézkedések során tekintettel kell lenni arra, hogy nagyon különbözőek lehetnek az egyes tanulási környezetek. Az EGSZB arra kérte az EU-t és a tagállami kormányokat, hogy foglalkozzanak ezekkel a javaslatokkal, és pénzügyileg támogassák őket. (ll)