Elérhető nyelvek:

Vezércikk

Image
Brussels , 09/04/2018 eesc nouvelle présidence + Cabinet. Credit : Frederic Sierakowski / Isopix

Luca Jahier: Európa mi vagyunk!

Kedves Olvasóink!

Közeledik az a pillanat, amikor mindannyiunk tekintete az európai választások kimenetelét fürkészi.

Május 26. meghatározó pillanat lesz Európa számára. Rendkívül fontos a szavazni szándékozó állampolgárok részvétele, azoké a fiataloké, akik megértik, hogy a jövőjük a tét, és nem akarják, hogy valaki helyettük döntsön Európa jövőjéről. Vajon meghaladjuk a 2014-es 42%-os részvételi arányt? Ha igen, akkor az azt jelenti, hogy megértettük mi forog kockán: az európai projekt életképessége, még mindig meglévő vonzerejének fenntartása.

 

Röviden

Az európai polgári kezdeményezés napja új fejezetet nyit az uniós polgárok részvétele előtt

„Az Európai Bizottság erkölcsi kötelessége, hogy válaszoljon az európai polgári kezdeményezésekre” – jelentette ki Frans Timmermans első alelnök

Christophe Lefevre EGSZB-tag és a polgári kezdeményezéssel foglalkozó ad hoc csoport elnöke április 2-án megnyitotta a 8. alkalommal megrendezésre kerülő európai polgári kezdeményezés napját.

„Mindnyájan migránsok vagyunk”

Április 2-án Luca Jahier EGSZB-elnök Isabel Caño Aguilar, Stefano Mallia és Cristian Pîrvulescu EGSZB-tagok kíséretében ellátogatott az európai migráció számára szimbolikus helynek számító antwerpeni Red Star Line múzeumba. Antwerpenből, a hajótársaság legfontosabb európai kikötőjéből kétmillióan indultak útnak Észak-Amerikába a Red Star Line hajóinak fedélzetén.

Az EGSZB és a Francia Gazdasági, Szociális és Környezetvédelmi Tanács együtt az európai választásokon való széles körű részvételért

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

„Újra kell gondolnunk Európát: lelkesedéssel és olyan projektek segítségével, amelyek közel állnak az emberekhez” – fejtették ki Patrick Bernasconi és Luca Jahier elnökök az EGSZB márciusi plenáris ülésén.

EGSZB-hírek

Több millió fogyatékossággal élő uniós polgár nem tud majd szavazni az európai parlamenti választásokon

16 tagállamban mintegy 800 000 mentális egészségi problémával küzdő vagy értelmi fogyatékossággal élő uniós polgárt fosztanak meg szavazati jogától a hatályos nemzeti jogszabályok alapján. Ezenfelül a választópolgárok millióit tántorítják majd el a szavazástól a technikai akadályok azokban a szavazóhelyiségekben, amelyekben nem veszik figyelembe a különféle fogyatékosságokból adódó szükségleteket – olvasható az EGSZB egyik jelentésében.

„Sokat kell még tennünk annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő polgárok számára biztosítsuk a szavazás lehetőségét Európában”

Az EGSZB info Krzysztof Pater EGSZB-taggal beszélgetett „A fogyatékossággal élő személyek tényleges jogai arra, hogy szavazzanak európai parlamenti választásokon” című jelentés kapcsán

Az EGSZB tervet terjeszt elő Európa jövőjére vonatkozóan

Jahier elnök május 9-én, Nagyszebenben készül ismertetni

Az EU-nak közelebb kell kerülnie polgáraihoz és a fenntartható fejlődés éllovasává kell válnia – hangsúlyozza az EGSZB az EU jövőjéről szóló határozott hangú véleményében. Az EGSZB olyan új uniós stratégiát szorgalmaz, amely az európai polgárok igényeire és a fenntarthatóságra épülő, holisztikus és ágazatközi megközelítést alkalmaz, továbbá szakpolitikai ajánlásokat fogalmaz meg tizenegy prioritási területre vonatkozóan. A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend végrehajtását célzó új, átfogó stratégiát ambiciózus uniós költségvetéssel kell alátámasztani.

Az EGSZB plenáris ülésén fogadták az „Állítsa meg a szélsőséges nézeteket” című európai polgári kezdeményezés szervezőit

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) plenáris ülésén köszöntötte az „Állítsa meg a szélsőséges nézeteket” című európai polgári kezdeményezés kezdeményezői és szervezői közül Sebastian Reimert és Michael Laubschot. A kezdeményezés mintegy 1,6 millió aláírást gyűjtött össze, melyeket a tagállamoknak még hitelesíteniük kell.

EGSZB-javaslat: az EU vállaljon vezető szerepet a béketeremtésben Európában és a világban egyaránt

Márciusi plenáris ülésén az EGSZB elfogadta véleményét egy EU által vezetett globális béketeremtő stratégiáról, melynek része a fehérgalamb-út létrehozása. Ez a békeút Észak-Írországtól egészen Nicosiáig vezetne, hogy előmozdítsa a párbeszédet, a megbékélést és a konfliktusok megelőzését.

Az EU-nak világos stratégiát kell meghatároznia az Európa és Ázsia közötti összeköttetésekre vonatkozóan

Márciusi plenáris ülésén az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) véleményt fogadott el „Az Európa és Ázsia közötti összeköttetések – Az uniós stratégia elemei” című közös közleményről, amelyet az Európai Bizottság és az Unió főképviselője 2018. szeptemberben tett közzé. Az EGSZB szerint a közlemény hatalmas lehetőséget szalasztott el, jelentős stratégiai hiányosságokat mutat, kevéssé ambiciózus, és nem vázol fel részletes jövőképet az Ázsiával való uniós kapcsolatok és összeköttetések fejlesztését illetően.  

Endokrin károsító anyagok: az összehangolt szabályozás hatékonyabban fogja védeni az európai polgárokat

Az endokrin rendszert károsító anyagok különös aggodalomra okot adó anyagok, ezért egységes és összehangolt uniós jogszabályoknak kell kezelniük azok felhasználási módjait. Az EGSZB olyan következetes és holisztikus stratégiát szorgalmaz, amely tudományos ismereteken alapul, és egyértelmű célokat és határidőket tartalmazó cselekvési tervet foglal magában.

Az EGSZB támogatja a dezinformációról szóló uniós cselekvési tervet

Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság és a főképviselő által ismertetett, a dezinformációról szóló cselekvési tervet. A márciusi plenáris ülésén elfogadott, Ulrich Samm és Giulia Barbucci által kidolgozott véleményében az EGSZB kifejti, hogy a „dezinformáció” kifejezés olyan igazolhatóan hamis vagy félrevezető információkra utal, amelyeket gazdasági haszonszerzés vagy szándékos megtévesztés céljából állítanak elő, hoznak nyilvánosságra és terjesztenek, és amelyek kárt okozhatnak a közérdeknek és veszélybe sodorhatják a demokráciát.

A kohéziós politikának az új uniós stratégia szerves részét kell képeznie

Az EU-nak sürgősen szüksége van egy olyan új, ambiciózus és világos jövőstratégiára, amely összhangban áll az ENSZ 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendjével, a fenntartható fejlődési célokkal és az egyéb nemzetközi kötelezettségvállalásokkal A kohéziós politika ennek szerves részét kell, hogy képezze. Ez az új stratégia jövőképet nyújtana magának a kohéziós politikának is. A 2020 utáni kohéziós politikára vonatkozó új rendelkezéseknek megfelelő forrásokat kell biztosítaniuk, és garantálniuk kell a szakpolitikai hatékonyság és láthatóság javítását – sürgeti az EGSZB a kohéziós politika jövőjéről szóló feltáró véleményében.

Európai körforgásos gazdaság: a „hálózatok hálózata” a körforgásos gazdaságra való áttérés kihívásával foglalkozik

A körforgásos gazdaság több mint 350 európai szereplője osztotta meg sikertörténeteit és az előttük álló kihívásokat a körforgásos gazdaságban érdekelt szereplők konferenciájának második napján, amelynek az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság adott otthont 2019. március 7-én.

Fogyasztók Európai Napja 2019: Hogyan igazítsuk az uniós fogyasztóvédelmi politikát a fiatalabb nemzedékek igényeihez? – Legfontosabb kihívások

Vajon a fogyasztóvédelmi politika beszéli a fiatalok nyelvét? Hogyan támogathatjuk őket abban, hogy fenntartható döntéseket hozzanak? Hogyan ültethetjük át az új trendeket a fogyasztói politikákba? A március 27-én, Brüsszelben megrendezett élénk vita ezekkel a kérdésekkel foglalkozott. Egy diákok, fogyasztói szervezetek, üzleti vállalkozások és az e-szektor képviselői által megtöltött teremben kerestek a résztvevők olyan szerteágazó kérdésekre választ, mint a mobilitás javítása, az élelmiszer-pazarlás elkerülése, a „gyors divat” fenntarthatóvá tétele vagy az IKT szerepének megértése a változások előidézésében.

Uniós fellépés szükséges a közös valuta nemzetközi szerepének megerősítéséhez

Az euróban mint nemzetközi valutában rejlő lehetőségek maradéktalan kiaknázásához elengedhetetlenek a megbízható makrogazdasági politikák az EU-ban, a gazdasági és monetáris unió (GMU) elmélyítése, valamint a bankunió és a tőkepiaci unió kiteljesítése. Mindenekelőtt azonban arra van szükség, hogy a tagállamok viszonyát kölcsönös bizalom és az uniós gazdaságról alkotott közös jövőkép jellemezze. Ezek a legfontosabb következtetései annak a meghallgatásnak, melyet nemrégiben tartottak az EGSZB-nél az euró nemzetközi szerepének megerősítéséről.

Az Európai Migrációs Fórum tíz ajánlása az uniós migrációs politika javítására

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és az Európai Bizottság április 3–4-én rendezte meg az idei Európai Migrációs Fórumot, ahol megvitatták, hogy a civil társadalom és a helyi önkormányzatok milyen szerepet játszhatnak a migráció kezelésében és az EU-ba vezető biztonságos és rendezett útvonalak biztosításában.

Csoportokkal kapcsolatos hírek

Az európai munkaadók nyitott, egységes és erős EU-t sürgetnek

Az EGSZB Munkaadók csoportjának cikke

Kevesebb mint két hónappal az európai választások előtt a Munkaadók csoportja nyitott, egységes és erős EU-t sürget. Az üzleti élet képviselői elkötelezetten dolgoznak egy erős és virágzó Unióért. Az EU erőssége vonzerejében rejlik. Ha továbbra is élvezni szeretnénk az „európai életvitel” előnyeit, versenyképes üzleti környezetre van szükségünk. Egyebek mellett ezek a Munkaadók csoportja nemrégiben elfogadott politikai nyilatkozatának legfontosabb üzenetei.

A munkavállalók megvizsgálják, hogyan lehet a legjobban felvenni a harcot a szociális dömpinggel, miközben a mobilitás is a legnagyobb mértékben érvényesül

Az EGSZB Munkavállalók csoportja

Az EGSZB Munkavállalók csoportja fogadta Roberto Pedersinit, a Milánói Egyetem professzorát, aki ismertette Hogyan alakítsuk ki az Európai Munkaügyi Hatóságot a szociális és bérdömping elleni hatékonyabb küzdelem érdekében? c. tanulmányát. Oliver Röpke, a Munkavállalók csoportjának elnöke hangsúlyozta, hogy a szociális partnerek – és különösen a szakszervezetek – fontos szerepet játszanak a munkaügyi jogszabályok végrehajtásának biztosításában.

A „Sokféleség Európája” csoport megvitatja a civil társadalom szerepét a közös európai értékek megtartásában

Az EGSZB „Sokféleség Európája” csoportjának cikke

Május 7-én az EGSZB „Sokféleség Európája” csoportja Bukarestben tartja következő rendkívüli ülését. A magas szintű konferenciára a Nemzeti Könyvtár átriumában kerül sor, témája pedig „A közös értékek és a civil társadalom Európája” lesz.

Hamarosan az EGSZB-nél / kulturális események

Az EGSZB 2019. évi nyílt napja

Május 9., az Európa-nap alkalmából az uniós intézmények a kialakult hagyománynak megfelelően megnyitják kapuikat a nagyközönség előtt a hónap első szombatján, amely az idén május 4-re esik. A nyílt nap témája a május 23–26. között megrendezendő európai parlamenti választás lesz, amelynek során az európai polgárok a következő öt kulcsfontosságú évre választhatják meg képviselőiket.

Sorin Onisor romániai tájakról készült képeinek kiállítása az EGSZB-nél

Az EGSZB ad otthont a neves román fotós, Sorin Onisor fényképeiből rendezett kiállításnak Szívemnek kedves romániai tájak címmel.