„EGSZB-s energiaügyi napok” – A civil társadalmat jobban be kellene vonni az uniós energiapolitikai vitába

A társadalmi igazságosság és a civil társadalmi részvétel az energiaügyi tárgyalások központi elemét kell hogy képezze minden szinten, a helyitől az uniós szintig. A 2018. március 7–8-án Brüsszelben tartott EGSZB-s energiaügyi napok résztvevői megvitatták az uniós energiapolitika jelenlegi helyzetét és a jövőbeli fejleményeket.

A konferencia első napjának fő témája az energiaunió volt: felmérték a célok elérése terén elért eredményeket és a még előttünk álló kihívásokat. Megvitatták, hogy a polgárok hogyan tudnak részt venni az energiaunióban és profitálni abból, és megvizsgálták, milyen lehetőségek adódnak arra, hogy az egyének és a civil társadalom gazdasági és politikai értelemben is több felelősséget vállaljon iránta.

„Az általunk szorgalmazott unió nem valósítható meg a szervezett civil társadalom aktív részvétele nélkül, és a civilek szerepét pontosan meg kell határozni és állandóvá kell tenni” – mondta Pierre Jean Coulon, az EGSZB „Közlekedés, energia, infrastruktúra és információs társadalom” szekciójának elnöke.

Az energiaunió helyzetéről kiadott harmadik jelentésről szóló EGSZB-véleményt most állítja össze Toni Vidan és Christophe Quarez, elfogadása az áprilisi plenáris ülésen várható.

A második napon a jelenlegi gázpiaci irányelv tervezett változásait vették górcső alá, mivel azok aggodalmat váltottak ki az érdekeltek körében.

Javaslatában az Európai Bizottság fenntartja, hogy a harmadik országokból érkező, illetve oda induló gázvezetékeknek meg kell felelniük a hatályos uniós jogszabályok alapelveinek. Néhány civil szervezet azonban rámutatott, hogy az új szöveg jogi, kereskedelmi és környezeti szempontból is bizonytalanságot szülne.

Baiba Miltoviča EGSZB-tag hangsúlyozta, hogy ahhoz, hogy mindenhol ugyanazon szabályok vonatkozzanak az energiaellátásra, nagyon fontos a külső szállítókra vonatkozó szabályok jobb összehangolása és egy egységes szabályozási keret kialakítása.

Miltoviča összegyűjti a rendezvényen elhangzott nézeteket és javaslatokat, és beépíti őket a földgáz belső piacára vonatkozó irányelv módosításáról szóló EGSZB-véleménybe, melyet szintén az áprilisi plenáris ülésen terveznek elfogadni. (mp)