Fogyasztók Európai Napja 2018: a fogyasztóknak hatékonyabb online védelemre van szükségük

Hogyan biztosítható a leghatékonyabban a fogyasztók online védelme? – ez a téma állt a 20. Fogyasztók Európa Napjának, egy, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) és a Bolgár Gazdasági és Szociális Tanács által közösen szervezett eseménynek a középpontjában, amelyre 2018. március 20-án, Szófiában került sor. A konferencia jó alkalom volt a szakértők és politikai döntéshozók számára, hogy megvitathassák azokat az új kihívásokat, amelyeket a digitalizáció támaszt a fogyasztóvédelemmel szemben, mind európai, mind nemzeti szempontból. A felszólalók egyetértettek abban, hogy a fogyasztói jogok védelmére vonatkozó szabályokat hatékonyabban kell alkalmazni és érvényre juttatni. Az egyik olyan terület, ahol javulásra van szükség, a fogyasztók termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatása. A becslések szerint a világ népességének mintegy 1%-a olvassa el az ilyen feltételeket, míg 72%-uk nem is tudja, hogy a vállalatok milyen jellegű információkat gyűjtenek róluk az interneten. A felszólalók azokkal a kockázatokkal kapcsolatban is kifejezésre juttatták aggályaikat, amelyeknek a gyermekek vannak kitéve a digitális korszakban. Szakértők arra figyelmeztettek, hogy a növekvő jövedelmi egyenlőtlenségek miatt számos gyermeknek nem biztos, hogy lehetősége lesz arra, hogy elsajátítsa az átalakult munkaerőpiachoz való hozzáféréshez szükséges készségeket. A felszólalók az adatok szabad áramlására is felhívták a figyelmet, ami különösen fontos a digitális szolgáltatások új generációja számára. A becslések szerint a közszféra 1,4 milliárd EUR összegű többletbevétel felett rendelkezhetne, ha megszüntetnék az adatlokalizációs korlátozásokat. Ma már a világ népességének több mint 44%-a használja az internetet, a húsz évvel ezelőtti 1%-hoz képest. Az elmúlt évben az európai polgárok 87%-a rendelkezett internet-hozzáféréssel. (ia)