Elérhető nyelvek:

Vezércikk

Tisztelt Olvasók!

Mandátumom hamarosan lejár. Szeretném megragadni az alkalmat, és ebben az vezércikkben – immár utolsó alkalommal az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnökeként – fel szeretném idézni az EGSZB munkájának és tevékenységének e két és fél esztendő során átélt legmarkánsabb pillanatait.

Ebben az időszakban, háttérben az Európa iránt egyre kritikusabb közvéleménnyel, az EGSZB célja az volt, hogy szélesítse és elmélyítse az európai civil társadalommal folytatott konzultációit, hogy az általa képviselt álláspont valóban az európai civil társadalom véleményét tükrözze, annak maradéktalan sokféleségében.

Rendezvények, időpontok

23/04/2018 Brüsszel
a nem állami éghajlat-politikai fellépésekről szóló európai párbeszéd
05/05/2018 Brüsszel
Európa-nap
23/05/2018 - 24/05/2018 Brüsszel
az EGSZB plenáris ülése és ünnepségek az EGSZB fennállásának 60. évfordulója alkalmából
24/05/2018 - 25/05/2018 Brüsszel
2018. évi civil társadalmi napok

Röviden

„EGSZB-s energiaügyi napok” – A civil társadalmat jobban be kellene vonni az uniós energiapolitikai vitába

A társadalmi igazságosság és a civil társadalmi részvétel az energiaügyi tárgyalások központi elemét kell hogy képezze minden szinten, a helyitől az uniós szintig. A 2018. március 7–8-án Brüsszelben tartott EGSZB-s energiaügyi napok résztvevői megvitatták az uniós energiapolitika jelenlegi helyzetét és a jövőbeli fejleményeket.

Az ENSZ ECOSOC ülésén az EGSZB a polgári részvétel és a jó közigazgatás mellett érvelt

A Gazdasági és Szociális Tanács (ECOSOC) március végén Prágában tartott előkészítő ülésének a célja az volt, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a polgári részvétel, a jó közigazgatás és az inkluzív intézményi környezet fontos szerepet játszik a fenntartható fejlesztési célok és a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend teljesítésében.

Új kiadványaink

Az európai politika alakítása – friss EGSZB-s eredmények

A közelmúltban jelent meg Az európai politika alakítása – friss EGSZB-s eredmények című EGSZB-s brosúra 2018-as kiadása.

A kiadvány, amely egyszerre szól a nagyközönségnek és a többi uniós intézménynek, áttekintést nyújt arról, hogy az elmúlt néhány évben az EGSZB milyen fontos munkát végzett az alapvető európai politikaterületeken, azaz a gazdasági, szociális, környezetvédelmi és nemzetközi kérdések terén.

EGSZB-hírek

Köszönjük, Dassis elnök úr, köszönjük Lobo Xavier és Smyth alelnök úr!

„Egységes, demokratikus, szolidaritáson alapuló, békés és virágzó, polgáraihoz közel álló Európa”

Georges Dassis, az EGSZB elnöke (2015–2018)

A mesterséges intelligenciáról szóló stratégia kapcsán az EGSZB támogatja az Andrus Ansip biztos féle irányvonalat

A mesterséges intelligencia témakörével foglalkozó EGSZB-s előadó, Catelijne Muller szerint a stratégia irányvonala, melyet Ansip biztos ismertetett az EGSZB március 15-i plenáris ülésén, teljesen egybevág azzal, hogy az EGSZB arra kéri az EU-t, hogy töltsön be globális vezető szerepet a mesterséges intelligencia felelősségteljes fejlesztésére és alkalmazására szolgáló keret meghatározásában.

A munka jövője – a készséghiány áthidalása alapvető fontossággal bír

A márciusi plenáris ülésen elfogadott, a munka jövőjéről szóló véleményben az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) arra kérte a tagállamokat, hogy helyezzenek nagyobb hangsúlyt az oktatásra és a képzésre, és oktatási rendszereiket igazítsák a munkapiac szükségleteihez. A munkapiacok jelenleg gyors és drámai változásokon mennek át az új digitális és ipari forradalom nyomán.

Az európai polgári kezdeményezésnek a polgári részvétel hatásos eszközévé kell válnia

Az európai polgári kezdeményezés célja az aktív polgári szerepvállalás és a részvételi demokrácia népszerűsítése, és általa megszüntethető az EU demokratikus deficitje. A kezdeményezés ezenkívül olyan eszköz, amely képes egy közös ügy mellett felsorakoztatni az európai polgárokat, és így erősíteni az európai identitás érzését. A benne rejlő lehetőségek teljes körű kihasználásához azonban párbeszéddel kell kísérni, és megfelelő hatást kell elérni általa.

Amit nem szabad a való világban, az legyen tilos a virtuális világban is

Az EGSZB a helyes irányba tett első lépésként elismeri az Európai Bizottság Fellépés a jogellenes online tartalmak ellen című közleményét, ugyanakkor sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon létre programokat, és tegyen hathatós intézkedéseket a jogellenes tartalmak hatékony eltávolítását célzó stabil és következetes jogi keret kialakítása érdekében. 

Az EGSZB szerint a bankunió megvalósításának az eddigi lendülettel kell folynia

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

Az EGSZB kéri, hogy teljes mértékben és haladéktalanul hajtsák végre azokat az intézkedéseket, amelyeket az Európai Bizottság javasolt a bankunió kiteljesítése és a GMU elmélyítése érdekében.

Az EGSZB az európai szociális modell megerősítését sürgeti

RAPPORTEUR SPEAKING

Ahhoz, hogy felül tudjunk kerekedni az európai társadalomban jelentkező, egyre nagyobb egyenlőtlenségeken, az összes uniós politikában figyelembe kellene venni a társadalmi fenntarthatóság szempontját, és meg kellene erősíteni az európai szociális modellt, amely valamennyi polgár számára szociális védelmet garantálhat a digitalizáció és a globalizáció korában – jelentette ki márciusi plenáris ülésén az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB).

Fogyasztók Európai Napja 2018: a fogyasztóknak hatékonyabb online védelemre van szükségük

Hogyan biztosítható a leghatékonyabban a fogyasztók online védelme? – ez a téma állt a 20. Fogyasztók Európa Napjának, egy, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) és a Bolgár Gazdasági és Szociális Tanács által közösen szervezett eseménynek a középpontjában, amelyre 2018. március 20-án, Szófiában került sor.

A 4. Európai Migrációs Fórum központi témája a migránsok munkaerőpiaci integrációja

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) és az Európai Bizottság által közösen szervezett 2018. évi Európai Migrációs Fórum elsősorban a migránsok európai uniós munkaerőpiacra történő integrációjának előmozdításával kapcsolatos kihívásokra és lehetőségekre keresett választ. A rendezvényen több mint 120 civil társadalmi szervezet, valamint a helyi és nemzeti kormányzatok, illetve uniós intézmények képviselői vettek részt.

Üdvözöljük az új főszerkesztőt!

2018. április 3-tól Ewa Haczyk-Plumley az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság sajtóosztályának új vezetője.

Csoportokkal kapcsolatos hírek

A készséghiány áthidalása – a munkaadók szempontjai

Az EGSZB „Munkaadók” csoportja

A készséghiány orvoslása olyan többrétű feladatot jelent, melynek keretében nemcsak az oktatási és szakképzési rendszerekkel kell foglalkozni, hanem az emberek szemléletének megváltoztatásával is. A mai gyorsan változó világban nem könnyű pontosan meghatározni, hogy a jövőben milyen készségekre lesz szükség. Mindannyiunknak el kell fogadni, hogy a jövő munkaerőpiacán egész életen át tartó tanulásra lesz szükség, hogy folyamatosan a változó igényekhez igazíthassuk képességeinket. Többek között ezekre a következtetésekre jutottak azon a konferencián, amelyet „A készséghiány áthidalása a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében – a vállalkozások szempontjai” címmel tartottak 2018. március 22-én a bulgáriai Szófiában.

A szociális jogok európai pillérének finanszírozása

Az EGSZB „Munkavállalók” csoportja

Sürgősen vissza kell térnünk a szolidaritáshoz, és meg kell állítanunk a nacionalizmust, a rasszizmust, valamint a rövidlátó politizálást Európában.

A szociális jogok európai pillére alapvetően fontos a munkaügyi és bérfeltételek, illetve az európai szociális védelmi rendszerek javítása, a munka és a magánélet közötti egyensúly biztosítása, valamint a szociális normák javulása és az EU tagállamai közötti nagyobb konvergencia kialakítása szempontjából ideértve a kollektív tárgyalásokat és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést is.

Hogyan mozdítható elő a fenntartható növekedés és a kohézió a kiszolgáltatott helyzetű régiókban

Az EGSZB „Különféle érdekcsoportok” csoportja

Március 6-án a „Különféle érdekcsoportok” csoportja Szófiában tartotta rendkívüli ülését, az EU Tanácsának bolgár elnöksége keretében. Ez volt a csoport utolsó rendezvénye Luca Jahier elnöksége alatt.

Hamarosan az EGSZB-nél / kulturális események

Nyílt nap – 2018. május 5.

2018. május 5-én, szombaton az EGSZB a többi uniós intézménnyel együtt megnyitja kapuit a látogatók előtt az Európa-nap alkalmából.