Európai szinten sürgősen új megállapodásra van szükség a migrációval kapcsolatban, ezért az EGSZB kész támogatni az Európai Bizottság ez irányú erőfeszítéseit. Luca Jahier EGSZB-elnök 2020. március 3-i brüsszeli felszólalásában egyértelművé tette, hogy a migráció kiemelten fontos kérdés az EGSZB számára, amit az is bizonyít, hogy az EGSZB már évek óta rendkívül aktív ezen a területen. „Az EU-nak azonnali lépéseket kell tennie egy új migrációs és menekültügyi paktum kidolgozása érdekében, valamint együtt kell működnie a tagállamokkal az integráció kérdésében. Egy olyan valóban közös menekültügyi eljárást kell kidolgoznunk, amely megbízható, rugalmas és hatékony” – fejtette ki Luca Jahier.

Az EGSZB „Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság” (SOC) szekciójának ugyanazon a napon szervezett vitája során Ylva Johansson uniós belügyekért felelős biztos felhívta a figyelmet az Európai Bizottság migrációs és menekültügyi téren végzett munkájára, illetve az irányú szándékára, hogy egy új megállapodással lendületet adjon az EU ezen a téren folytatott politikájának. „Új migrációs és menekültügyi paktumra van szükségünk, elsősorban azért, mert a legkiszolgáltatottabbak függenek tőle, másodsorban pedig azért, mert gazdaságunk és társadalmunk számára előnyös a jogszerű migráció: társadalombiztosítási rendszereinknek hosszú távon is fenntarthatóaknak kell lenniük, a vállalatoknak pedig szükségük van képzett munkaerőre” – folytatta.

Ezután hangsúlyozta a bizalomépítés és a tagállamok közötti eltérő megközelítések leküzdésének fontosságát, hogy a nemzeti kormányok megállapodhassanak egy közös szemlélet kidolgozásában. „Tudnunk kell, hogy a migráció normális jelenség. Évente 2–2,5 millió ember érkezik az EU-ba: közülük 140 000-en jogellenesen, ami 5%-nak felel meg. Ez azt jelenti, hogy az emberek 95%-a szabályos, ellenőrzött és irányított módon érkezik” – tette hozzá. (mp)