„Ezüst megállapodás” Európa számára: az EU-nak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell a minőségi hosszú távú ápolás-gondozást

Egy EGSZB-jelentés szerint a házi gondozási ágazat helyzete fenntarthatatlan, mivel a gondozók munkakörülményei a kizsákmányolással határosak, a gondozásban részesülők pedig nehezen találnak megfizethető és minőségi ellátást. Ez a helyzet az ápolási-gondozási ágazat állami támogatásának hiánya miatt alakult ki, és a politikai elhanyagolás eredménye.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) közzétett egy jelentést a gondozottal együtt élő gondozók jövőjéről Európában. A dokumentum rámutat, hogy erősebb állami részvételre, valamint nemzeti és európai szintű hatékony intézkedésekre van sürgősen szükség ahhoz, hogy rendezni lehessen mind a gondozók, mind a gondozásban részesülők bizonytalan helyzetét ebben az egyre jelentősebbé váló ágazatban.

A jelentés megállapítja, hogy mivel a demográfiai változásoknak, az európai népesség elöregedésének és az egyre több krónikus betegséghez kapcsolódó egészségügyi szükségleteknek köszönhetően folyamatosan növekszik a hosszú távú és a házi gondozás iránti igény, az államnak nemcsak jelentős beruházásokat kell megvalósítania, támogatásokat nyújtva a gondozási ágazatnak a közeljövőben, hanem kulcsfontosságú szerepet kell vállalnia a gondozási munka szabályozása és professzionalizálása terén is.

A jelentés „a gondozottal együtt élő gondozó” munkakört úgy határozza meg, mint olyan alkalmazottakat, akik magánlakásokban élő idősebb vagy fogyatékossággal élő gondozottak részére nyújtanak gondozási szolgáltatásokat, továbbá röviden összefoglalja az EGSZB által az Egyesült Királyságba, Németországba, Olaszországba és Lengyelországba – vagyis az EU-szerte tevékenykedő házi gondozók származási és célországaiba – tett látogatásokat.

Az országlátogatások és a jelentés az EGSZB „A gondozottal együtt élő gondozók jogai” című, 2016-os véleményét követik, amely az első uniós szintű szakpolitikai dokumentumként foglalkozik a gondozók munkakörülményeinek kérdésével.

„Az emberek, akikkel beszéltünk – akár a munkavállalókat, akár a munkaadókat vagy a gondozásban részesülőket képviselték – mindannyian ugyanazt a számos strukturális problémát említették a házi gondozói munkával kapcsolatosan. Leginkább azt bírálták, hogy migráns, illetve ingázó nők kizsákmányolásával működik, ami nemcsak etikátlan és szégyenletes, de fenntarthatatlan is” – mondta el Dr. Adam Rogalewski EGSZB-tag, aki Karol Florek cambridge-i kutatóval együtt dolgozta ki a jelentést.

A jelentés teljes szövegeitt érhető el. (ll)