A helyi nézőpont – 4. rész: Az akadálymentességhez vezető hosszú és kanyargós út

Most, hogy az új uniós fogyatékosságügyi menetrend kidolgozás alatt áll, Az akadálymentességhez vezető hosszú és kanyargós út című 4. részben a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatási helyzetét vitatjuk meg. Azt fogjuk elemezni, hogy az EU-nak mit kellene tennie ahhoz, hogy a munkahelyeket inkluzívabbá tegye – nemcsak a fizikai világban, hanem társadalmunk kollektív gondolkodásmódjában is, amely a fogyatékossággal élőket majdnem mindig óhatatlanul csak a fogyatékosság prizmáján keresztül látja.

Elérhető nyelvek:

Vezércikk

Kedves Olvasóink!

A legutóbbi, februári EU-csúcstalálkozón a vezetőktől azt várták, hogy jelentős előrelépést tegyenek a hosszú távú költségvetésre, azaz a többéves pénzügyi keretre vonatkozó megállapodás elérése felé. Azonban nem tudtak kompromisszumra jutni a fennálló komoly véleménykülönbségek miatt.

Megállapodás hiányában egy újabb holtpont veszélye fenyeget, amit nem engedhetünk meg magunknak a jelenlegi geopolitikai helyzetben.

Az EU-ra váró sürgős prioritásokat és a brexit utáni tárgyalásokkal kapcsolatos kockázatok kezelését nem halogathatjuk tovább, mivel ezek elvonják az energiát más prioritásoktól: a migrációs csomagtól, a zöld megállapodástól, a digitalizációtól, a környezeti átállástól, hogy csak néhányat említsünk.

Röviden

Az EU-nak keményen fel kell lépnie az álhírekkel szemben

A közösségi média szabályozása, a médiaműveltség fejlesztése és a független, minőségi újságírás támogatása – többek között ezek a dezinformáció elleni küzdelemnek és az uniós demokrácia védelmének fő előfeltételei, jelentette ki az EGSZB

EGSZB-tagok Japánban folytatnak megbeszéléseket kereskedelemmel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kérdésekről

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság EU–Japán nyomonkövetési bizottságának tagjai Japánba látogattak, hogy megvitassák a gazdasági partnerségi megállapodás (GPM) végrehajtását, és megerősítsék a japán partnerekkel folytatott együttműködést. A látogatás során kerekasztal-beszélgetést folytattak a körforgásos gazdaságról, és sor került az első EU–Japán közös civil társadalmi párbeszédre a GPM keretében.

EGSZB-hírek

Az európai polgári kezdeményezés napja 2020: aktivisták a nyilvánosság „érdemi” bevonását szorgalmazzák az Európa jövőjéről szóló konferenciába

Visszatekintve az európai polgári kezdeményezések szervezőiként szerzett korábbi tapasztalataikra, a 2020. évi európai polgári kezdeményezés február 25-én megrendezett napján részt vevő aktivisták óva intettek attól, hogy megkérdezzék az embereket arról, hogy milyen Európát akarnak, majd figyelmen kívül hagyják véleményüket.

Az Európai Parlamentnek stabil uniós költségvetést kell szorgalmaznia a 2021 és 2027 közötti időszakra

Az EGSZB határozottan megismétli, hogy a 2021–2027 közötti időszakra az EU-27 bruttó nemzeti jövedelmének 1,3%-át kitevő többéves pénzügyi keretre van szükség. Fontos pillanatban szorgalmazzuk ezt, hiszen bár javában tart az EU következő hosszú távú költségvetéséről szóló egyeztetés, az Európai Tanácson belül még mindig nem kristályosodott ki a végső álláspont.

Az EGSZB az Európai Bizottsággal együtt munkálkodik Európa zöld jövőjének előmozdításán

Az EGSZB támogatni fogja az Európai Bizottság arra irányuló törekvését, hogy célkitűzéseihez olyan intézkedéseket rendeljen, amelyekkel 2050-ig megvalósítható a klímasemlegesség, a fenntarthatóságot pedig az egyéni és kollektív felelősségünk középpontjába helyezze. A 2020. február 20-án Brüsszelben tartott plenáris ülésen Luca Jahier, az EGSZB elnöke támogatta az Európai Bizottság idei munkaprogramját, valamint azt, hogy a program a környezetbarátabb Európát célzó fenntartható fejlődésre összpontosít.

A jövő évtized fogyatékosságügyi stratégiája: az EU-nak élen kell járnia a progresszív politikák előmozdításában

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság magas szintű konferenciát tartott, melyre meghívta a fogyatékosságügyi politika vezető szereplőit, hogy megvitassák az EU idevonatkozó, kidolgozás alatt álló stratégiáját. Ez a következő évtizedben várhatóan az élet minden területén jelentős hatást gyakorol majd a fogyatékossággal élő uniós polgárok millióira.

Az EGSZB és az ILO még többet tesz az értékeinknek megfelelő munka jövőjéért

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) vitát tartott a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) a munka jövőjéről és a szociális jogok európai pilléréről azzal a céllal, hogy további együttműködési lehetőségeket tárjon fel, és még többet tegyen annak érdekében, hogy a munka gyorsan változó világa méltányos, tisztességes és befogadó legyen a jövő generációi számára.

Az átlátható élelmiszerláncra vonatkozó uniós szabályok mellett álltak ki az EGSZB plenáris ülésén

Legutóbbi plenáris ülésének résztvevői között az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság az „Eat ORIGINal! Unmask your food” (Egyél EREDETit! Leplezd le az ételed) elnevezésű európai polgári kezdeményezés képviselőit üdvözölhette. A kezdeményezés arra szólítja fel az Európai Bizottságot, hogy minden élelmiszertermékre vonatkozóan tegye kötelezővé a származás megjelölését a csalások megelőzése és a fogyasztók tájékoztatáshoz való jogának garantálása érdekében.

Az EGSZB kész együttműködni az Európai Bizottsággal az új migrációs és menekültügyi paktummal kapcsolatban

Európai szinten sürgősen új megállapodásra van szükség a migrációval kapcsolatban, ezért az EGSZB kész támogatni az Európai Bizottság ez irányú erőfeszítéseit. Luca Jahier EGSZB-elnök 2020. március 3-i brüsszeli felszólalásában egyértelművé tette, hogy a migráció kiemelten fontos kérdés az EGSZB számára, amit az is bizonyít, hogy az EGSZB már évek óta rendkívül aktív ezen a területen.

Az EGSZB elfogadta álláspontját a 2020. évi gazdasági prioritásokról

Februárban az EGSZB elfogadta az Európai Bizottság 2020. évi éves fenntartható növekedési stratégiája (ECO/502), valamint az euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló ajánlások (ECO/503) tárgyában kidolgozott véleményeit. A két vélemény képviseli az EGSZB hozzájárulását a következő évek gazdasági prioritásairól szóló vitához, melyeket az Európai Tanács márciusban fog formálisan elfogadni.

Európa fenntartható jövője az akkumulátorokhoz szükséges nyersanyagok hozzáférhetőségétől függ

Az Európai Uniónak a lehető leghamarabb biztosítania kell a nyersanyagokhoz való állandó hozzáférést annak érdekében, hogy erős akkumulátoripar alakuljon ki az elektromos járművek számára. Meghúzták a vészharangot ezzel a kérdéssel kapcsolatban a „Közlekedés, energia, infrastruktúra és információs társadalom” (TEN) szekció 2020. február 5-én, Brüsszelben tartott vitája során.

„Ezüst megállapodás” Európa számára: az EU-nak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell a minőségi hosszú távú ápolás-gondozást

Egy EGSZB-jelentés szerint a házi gondozási ágazat helyzete fenntarthatatlan, mivel a gondozók munkakörülményei a kizsákmányolással határosak, a gondozásban részesülők pedig nehezen találnak megfizethető és minőségi ellátást. Ez a helyzet az ápolási-gondozási ágazat állami támogatásának hiánya miatt alakult ki, és a politikai elhanyagolás eredménye.

Csoportokkal kapcsolatos hírek

Vállalkozások a klímasemleges Európáért – hozzuk ki a maximumot a fenntartható fejlődési célokból és a zöld megállapodásból!

Az EGSZB Munkaadók csoportjának cikke

Egyre több európai cég változtat már a hozzáállásán, és a puszta üzleti szempontok mellett most már környezeti és társadalmi szempontokat is figyelembe vesz napi működése során. Ahhoz, hogy a zöld gazdaságra való átállás sikeres legyen, az EU-nak egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítania az európai vállalatok számára, illetve erősítenie kell a versenyképességet és növelnie a beruházások szintjét. Többek között ezekre a következtetésekre jutottak azon a konferencián, amelyet „Vállalkozások a klímasemleges Európáért – hozzuk ki a maximumot a fenntartható fejlődési célokból és a zöld megállapodásból!” címmel tartottak március 9-én a horvátországi Splitben.

Az új uniós költségvetés: kevesebet akaró Unió?

Az EGSZB Munkavállalók csoportja

A koronavírus által okozott fenyegetettség és a menekültválság (ez a humanitárius dráma, amely új fejezetéhez érkezett a török-görög határon történtekkel) ismét megmutatta, hogy minél előbb közös európai válaszokkal kell szolgálni az olyan kérdésekre, amelyekkel az egyes tagállamok semmiképp nem tudnak egyedül megbirkózni. Mostanra még fontosabbá vált, hogy az uniós intézmények ne csak megegyezzenek uniós szintű intézkedésekről és stratégiákról, hanem az eddiginél sokkal komolyabban anyagilag is támogassák az ilyen kezdeményezésket.

A civil társadalom mint az európai értékek hordozója

Az EGSZB Sokféleség Európája csoportjának cikke

Az EGSZB Sokféleség Európája csoportja konferenciát szervez a horvátországi Fiumében (Rijeka), hogy megvitassa a polgári szerepvállalás értékét az Európa számára napjainkban felmerülő néhány fontos feladat megoldása terén. Az elmúlt években az EU előtt olyan kihívások merültek fel, mint az éghajlatváltozás vagy a biológiai sokféleség csökkenése, a migráció intenzívebbé válása és a civil társadalom életterének beszűkülése, amelyek mind újfajta fenyegetést jelentenek az európai alapértékekre nézve.

Hamarosan az EGSZB-nél / kulturális események

Hangnemváltás: nők az európai zenei kultúrában

A március 8-i nemzetközi nőnap alkalmából az EGSZB kiállítást szervez Női hangok címmel, tisztelgésként a zenei életben kiemelkedő nők előtt.

A kiállítás életrajzi elemek bemutatásán keresztül tárja fel a női zenészek társadalmi státuszának alakulását a tizenhatodik századtól napjainkig, tisztelegve ezzel több száz, Európa különböző részeiből származó női zeneszerző és zenész előtt, miközben nyomon követi a zenei kultúra fejlődését.

Az esemény megrendezésére a Toponomastica Femminile olasz egyesület együttműködésével kerül sor, mely az EGSZB 2019. évi civil társadalmi díjának nyerteseként arról ismert, hogy kimagasló eredményeket felmutató nőkről nevez el köztereket és így küzd a nemek közötti egyenlőtlenség ellen. (ck)