Az EGSZB „Különféle érdekcsoportok” csoportja innovációt sürget a civil társadalomban

Az EGSZB „Különféle érdekcsoportok” csoportja

A „Különféle érdekcsoportok” csoportjának február 15-én tartott rendkívüli ülésén ismertették a „The future evolution of civil society in the European Union by 2030” [A civil társadalom várható fejlődése az Európai Unióban 2030-ig] című tanulmányt. Az EGSZB az NGO-k együttműködésével és fejlesztésével foglalkozó, szlovéniai székhelyű információs központot (CNVOS) és a nemzeti civil társadalmi szervezetek európai hálózatát (ENNA) bízta meg a tanulmány elkészítésével. 

A tanulmány annak jobb megértését célozta, hogy milyen helyzetben vannak az európai civil társadalmi szervezetek, milyen kihívásokkal szembesülnek, ezek a kihívások hogyan hatnak rájuk és hogyan kellene azokat kezelni.

A tanulmány, csakúgy mint a felszólalók – köztük Ramón Luis Valcárcel Siso, az Európai Parlamentnek az EGSZB-vel és az RB-vel folytatott kapcsolatokért felelős alelnöke –, valamint a rendezvény résztvevői egyértelmű és biztató jelekre mutattak rá – mindenekelőtt arra, hogy a civil szervezetek és az intézmények készek kiállni az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében megfogalmazott európai értékek (emberi méltóság, szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása) mellett, készek azok érdekében fellépni, valamint megvédeni és továbbfejleszteni az európai demokratikus rendszert, amelyben a civil szervezetek társadalmaink összetartó erejét jelentik, közvetítő szerepet töltve be a polgárok és az intézmények között.

A civil szervezetek előmozdítják és megvédik alapvető európai értékeinket. Meghatározzák és megerősítik az identitást, a bizalmat és a szolidaritást. Ahhoz azonban, hogy alkalmazkodni tudjanak a változásokhoz és a kihívásokhoz, és továbbra is ellássák érdekképviseleti és részvételen alapuló szerepüket a döntéshozatal folyamatában, több intézkedést is életbe kell léptetni. Innovatív munkamódszereket kell kidolgozni, különös tekintettel a finanszírozási források diverzifikálására, az irányítási stratégiák adaptálására, valamint új szolgáltatások kialakítására az állampolgári ismeretek oktatása, a médiaműveltség és a tények ellenőrzésének biztosítására irányuló stratégiák terén. (ih)