Az EGSZB több közberuházást szorgalmaz az uniós gazdasági növekedés érdekében

Az Európai Bizottság 2018. évi éves növekedési jelentéséről szóló, nemrégiben elfogadott véleményében az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) hangsúlyozta az európai szemeszter stratégiai jelentőségét, ugyanakkor sürgette annak kiterjesztését, mégpedig azzal a céllal, hogy az uniós makrogazdasági politikáknak ne csak a gazdasági és társadalmi, hanem a környezeti fenntarthatóságát is biztosítani lehessen.

Az EGSZB üdvözölte, hogy a 2018. évi éves növekedési jelentést szociális mutatókkal – szociális eredménytáblával – egészítették ki, hangsúlyozva, hogy ez erősíti az európai szemeszter szociális dimenzióját.

„Az EGSZB egyetért azzal, hogy a szemeszternek támogatnia kellene a európai szociális pillért, hogy az jobb élet- és munkakörülményeket tudjon teremteni az európaiak számára. Azt szeretnénk, ha a pillér célkitűzéseit a szakpolitikákban és a döntéshozatal során is jelentős mértékben figyelembe vennék” – mondta Dimitris Dimitriadis, a vélemény előadója.

Az EGSZB ígéretet tett arra, hogy a jövőben is részt vesz a szemeszter folyamatában, ugyanakkor kiemelte, hogy fokozni kell a civil társadalom részvételét és a közberuházásokat.

A közberuházásokon belül a szociális, azaz az oktatás és képzés előmozdítására, valamint a közszolgáltatások, a gondozási infrastruktúra és a társadalmi kohézió javítására irányuló intézkedésekbe való beruházásokat is növelni kell a humántőke fejlődésének felgyorsítása, valamint a szakképzett munkaerő és az erős szociális dimenzió biztosítása érdekében.

Az EGSZB azt is hangsúlyozta, hogy nem rendszerszintű megközelítésre van szükség a strukturális reformok kapcsán, melyeket csak szükség esetén szabad végrehajtani. (ll)

On the photo: Dimitris Dimitriadis, az EGSZB előadója