Az EGSZB az európai ipar napján

„Az európai ipar rendkívüli kihívások előtt áll, melyekkel egyetlen tagállam sem képes önállóan megbirkózni. Ugyanakkor óriási lehetőségek is adódnak. Meg kell ragadnunk őket ahhoz, hogy azokban az ágazatokban, ahol világelsők vagyunk, azok is maradjunk, és hogy megerősítsük e pozíciónkat ott, ahol versenytársaink a nyomunkba értek.”

Ezt azonban csak úgy tudjuk elérni, ha mind a 28 tagállam összefog ahelyett, hogy külön utat járna. Ezért arra kérem az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy a már meglévő különféle politikákból gyúrjon össze egy egységes, hosszabb távú stratégiát, a tagállamok pedig vállalják, hogy összehangoltan lépnek fel a nemzeti határokon átívelő ipari klaszterek támogatása érdekében” – mondta Gonçalo Lobo Xavier, az EGSZB alelnöke az európai ipar napján.

A Beruházás az intelligens, innovatív és fenntartható iparba című, február 15-én elfogadott véleményében az EGSZB az egységes piac, ezen belül a tőkepiac kiteljesítését is kéri. Különösen a szabványosítást és az önszabályozást kellene javítani.

„Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és körforgásos gazdaság számos üzleti lehetőséget kínál. Ahhoz, hogy ki tudjuk őket használni, közös keretre és hosszabb távú stratégiára van szükség, illetve arra, hogy a tagállamok elkötelezzék magukat az egységes fellépés mellett. Mindemellett vállalkozásainknak egyenlő versenyfeltételekre van szükségük. Ezért az Európai Bizottságnak aktívan szembe kell szállnia a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal” – mondta Bojidar Danev, a vélemény előadója.

A munkaerőpiac szerkezete gyökeresen meg fog változni, ezért azt EGSZB alapos elemzéseket kér, hogy el lehessen kerülni a munkavállalókat érő esetleges kedvezőtlen hatásokat. Szélesebb körben kell munkaalapú tanulási megoldásokat alkalmazni, hogy az összes munkavállaló fejleszthesse szakmai és digitális készségeit.

„A változásokban az embereknek főszerepet kell vállalniuk” – hangsúlyozta a vélemény társelőadója, Monica Sitarová Hrušecká, majd hozzátette: „Az új technológiák kínálta lehetőségeket nemcsak új termékek létrehozására kell kihasználni, hanem a munkafeltételek javítására is.” (sma)

On the photo: Gonçalo Lobo Xavier, az EGSZB alelnöke