A PFER reformja fontos lépés a tőkepiaci unió megvalósításához

Financial integration

Az EGSZB fontosnak tartja a tőkepiaci unió mielőbbi kiépítését, és ezért támogatja azt az európai bizottsági javaslatot, hogy kompetenciáinak kibővítésével, illetve irányítási és finanszírozási rendszerének javításával megreformálják a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (PFER) szerveit.

„A javasolt reformok fontos lépést jelentenek a nagyobb integráció és konvergencia irányába” – fogalmazott Daniel Mareels (Munkaadók, BE), a PFER reformjáról szóló vélemény előadója. „Ezekkel a reformokkal tovább lehet építeni a tőkepiaci uniót, garantálva, hogy a pénzügyi piacok jól szabályozottak, erősek és stabilak legyenek.”

Az EGSZB szerint ha zökkenőmentesen és integrált felügyelet mellett működik a tőkepiaci unió, akkor ennek köszönhetően nő a határokon átnyúló tranzakciók száma, a magánszektor határokon átnyúló kockázatmegosztása révén pedig a tagállamok ellenállóbbak lesznek az aszimmetrikus sokkhatásokkal szemben, és felgyorsulhat a gazdasági fellendülés az euróövezetben.

Az EGSZB szerint a PFER-reformok célja az egységes európai tőkepiaci felügyeleti hatóság létrehozása kell, hogy legyen, de az integráció további elmélyítéséhez párbeszédet kell folytatni, illetve konzultálni kell minden érintett féllel.

Az EGSZB szerint a nemzeti és európai felügyeleti hatóságok jogköreinek kidolgozása kapcsán is messzemenően szem előtt kell tartani a szubszidiaritás és az arányosság elvét, valamint egyértelműségre és jogbiztonságra kell törekedni. Emellett foglalkozni kell a felügyeletet érintő olyan hiányosságokkal is, amelyek késleltetik a tőkepiaci unió létrejöttét.

A jövőt illetően az EGSZB-nek az a meglátása, hogy a felügyeleti rendszerben hangsúlyosabb szerepet kell szánni az új fejlesztéseknek és technológiáknak (például a FinTechnek) és a fenntarthatóbb finanszírozásnak. Végezetül az EGSZB átláthatóságot szorgalmaz a költségek elosztásával összefüggő módosítások kapcsán, és szükségesnek tartja a források megfelelő ellenőrzését. (jk)