Elérhető nyelvek:

Vezércikk

Kedves Olvasók!

Most utoljára írok vezércikket az EGSZB kommunikációért felelős alelnökeként.

Az elmúlt két és fél év rengeteg kihívást, örömöt, felelősséget és elég sok aggodalmat is tartogatott.

Nem az én dolgom, hogy értékeljem ezt a mandátumidőszakot, amelyet bizottságunk kommunikációjának irányításával töltöttem. Ehelyett inkább nyilvánosan köszönetet mondok mindenkinek.

Nagyon is komolyan veszem az EGSZB-nél végzett munkát, ugyanis az Európai Unió e tanácsadó szervének tagjaiként egyedülálló lehetőségünk van arra, hogy pozitív hatással legyünk az európai integráció folyamatára.

Rendezvények, időpontok

15/03/2018 - 16/03/2018 Brüsszel
Your Europe, Your Say!
20/03/2018 Szófia, Bulgária
Fogyasztók Európai Napja
10/04/2018 Brüsszel
Az európai polgári kezdeményezés napja 2018: Működjünk együtt!
18/04/2018 - 19/04/2018 Brüsszel
az EGSZB plenáris ülése

Röviden

Egyesülve a sokféleségben: az európai kultúra jövője friss szemmel

A március 15–16-án kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő „Your Europe, Your Say” (YEYS) címében visszaköszön az Európai Unió mottója. Az EGSZB fiatalokra irányuló rendezvényének középpontjában idén a kulturális örökség európai éve áll.

Az európai demokrácia jövője közvetlenül összefonódik egy békés és föderalista Európával

Az európai demokrácia jövőjéről folytattak vitát egy kétnapos, európai szintű konferencia keretében, amelyet az EGSZB elnöke, George Dassis szervezett, és amelyre 2018. március 1-jén és 2-án, az athéni Akropolisz Múzeumban került sor. Az uniós intézmények, a görög kormány, valamint a civil szervezetek és az egyetemek tevékeny szerepet vállaló résztvevői által megtöltött teremben George Dassis egyértelműen egy olyan föderalista, békés Európa mellett érvelt, amely a szolidaritást és polgárainak jólétét helyezi előtérbe.

 

Az uniós jogszabályokban több intézkedésre van szükség a fogyatékossággal élő nők jogainak biztosítása érdekében

Fontos, hogy a fogyatékossággal élő nők maguk hozhassanak döntéseket az őket érintő kérésékben, és megfelelő képviseletre van szükségük a közintézményekben – fejtették ki a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek a „Fogyatékossággal élő nők az EU-ban: az aktuális helyzet és a továbblépés lehetőségei” című konferencián, amelynek az EGSZB adott otthont.

EGSZB-hírek

Törökország a menekültválságban: kulcsfontosságú szerep, de van még mit javítani

A februári plenáris ülésen elfogadott egyik véleményében az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) elismerte Törökország erőfeszítéseit több mint hárommillió menekült elhelyezése kapcsán, de hangsúlyozta, hogy gondoskodni kell ezeknek az embereknek a nemzetközi jogban előírt, megkülönböztetésmentes védelméről.

Az EGSZB-t felkérték, hogy vegyen részt Emmanuel Macron európai polgári konzultációs projektjében

Az EGSZB-re fontos szerep vár a francia elnök által javasolt nyilvános konzultációban, hiszen az EGSZB által napi szinten elfogadott kezdeményezések – amelyek révén a civil társadalom a legmagasabb szinten szólhat bele Európa alakításába – alapvetően jól illeszkednek a konzultációk mögött rejlő gondolatvilágba. Ezt az üzenetet közvetítette Nathalie Loiseau európai ügyekért felelős francia miniszter az EGSZB február 15-i brüsszeli plenáris ülésén elmondott beszédében.

A megszorító intézkedések tanulsága: változtatni kell a politikán

Lessons learned

A jövőben a válságkezelés során jobb egyensúlyra kell törekedni a fiskális és a szociális célkitűzések között, így kerülve el, hogy káros hatások érjék az adott országok gazdasági teljesítőképességét, munkaerőpiacait és szociális védelmi rendszereit. A megszorítások helyett az uniós intézményeknek olyan intézkedéseket kellene végrehajtaniuk, amelyek a gazdasági együttműködést, a növekedést és a szolidaritást szolgálják – fogalmaz Tanulságok a szigorú megszorító politikák elkerülésének érdekében az EU-ban című saját kezdeményezésű véleményében az EGSZB.

 

EGSZB-javaslatok a kiberbiztonság szolgálatában

Az EU-nak meg kell erősítenie az ENISA mint uniós kiberbiztonsági ügynökség mandátumát, európai szintű tanúsítási keretet kell létrehoznia, és az internethasználók oktatására és védelmére kell összpontosítania.

A PFER reformja fontos lépés a tőkepiaci unió megvalósításához

Financial integration

Az EGSZB fontosnak tartja a tőkepiaci unió mielőbbi kiépítését, és ezért támogatja azt az európai bizottsági javaslatot, hogy kompetenciáinak kibővítésével, illetve irányítási és finanszírozási rendszerének javításával megreformálják a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (PFER) szerveit.

Az EGSZB több közberuházást szorgalmaz az uniós gazdasági növekedés érdekében

Az Európai Bizottság 2018. évi éves növekedési jelentéséről szóló, nemrégiben elfogadott véleményében az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) hangsúlyozta az európai szemeszter stratégiai jelentőségét, ugyanakkor sürgette annak kiterjesztését, mégpedig azzal a céllal, hogy az uniós makrogazdasági politikáknak ne csak a gazdasági és társadalmi, hanem a környezeti fenntarthatóságát is biztosítani lehessen.

Az EU-nak tennie kell a gyógyászati technológiai iparért

Az európai intézményeknek vezető szerepet kell vállalniuk Európa gyógyászati technológiai iparának optimalizálásában, mivel a rendkívüli szétaprózottság és a kiéleződő verseny rontja az ágazat teljesítményét – hangzott el az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) február 14-i plenáris ülésén.

Éghajlat-politikai fellépések: határozott jelzést kell adnunk a nem állami szereplők számára

Az éghajlat-politikai fellépések fellendítése nem állami szereplőkkel című véleményében az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) európai párbeszédet javasol, mindenekelőtt azért, hogy az éghajlat-politikai fellépések vállalását vonzóvá tegye a nem állami szereplők számára, és így e fellépések bevett tevékenységekké váljanak.

Az EGSZB szerint nem elég ambiciózus a nem személyes adatok Európai Unióban való szabad áramlásáról szóló európai bizottsági javaslat

Az Európai Bizottság javaslata idejétmúlt, nem elég ambiciózus, nem következetes és nem tartalmaz meggyőző mechanizmusokat a hatékony végrehajtáshoz.

Senki ne maradjon le: az EGSZB elkötelezett a körforgásos gazdaság meghonosítása mellett

A körforgásos gazdaságban érdekeltek február 20-i, az Európai Bizottságnál rendezett konferenciájának megnyitóján az EGSZB elnöke, Georges Dassis elmondta: „A körforgásos gazdaságra való átállás nagy lehetőség a civil társadalom számára. Helyi szinten ugyanis már folyamatban van... Biztosítanunk kell azonban a széles körű elfogadottságát. A körforgásos gazdaság érdekelt feleit tömörítő platform egyik célja, hogy senki ne maradjon le. A platform kulcsfontosságú fórum ahhoz, hogy megszülessen a körforgásos, fenntartható európai gazdaságra való átállás e közös jövőképe.”

Az EGSZB a GMU kiteljesítésének felgyorsítására kéri a tagállamokat

A tagállamoknak sürgősen tenniük kell valamit egy szilárd, virágzó és ellenállóképesebb GMU létrejötte érdekében. Ehhez tagállami és uniós szinten is további intézkedésekre van szükség – többek között erre a következtetésre jutottak a GMU kiteljesítéséről tartott nyilvános vita szereplői, melynek nemrégiben az EGSZB adott otthont.

Az EGSZB az európai ipar napján

„Az európai ipar rendkívüli kihívások előtt áll, melyekkel egyetlen tagállam sem képes önállóan megbirkózni. Ugyanakkor óriási lehetőségek is adódnak. Meg kell ragadnunk őket ahhoz, hogy azokban az ágazatokban, ahol világelsők vagyunk, azok is maradjunk, és hogy megerősítsük e pozíciónkat ott, ahol versenytársaink a nyomunkba értek.”

Csoportokkal kapcsolatos hírek

Munkáltatók: milyen intézkedésekkel lehet áthidalni a készséghiányt?

– Munkaadók csoportja

A Munkaadók csoportja és nagyobb bolgár munkaadói szervezetek március 22-én konferenciát tartanak Szófiában (Bulgária) az alábbi témában: A készséghiány áthidalása a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében – a vállalkozások szempontjai. A résztvevők bevált gyakorlatokat ismertetnek majd, illetve olyan hatékony megoldásokról fognak vitázni, amelyekkel kezelni lehet a készséghiány problémáját. A rendezvény a bolgár tanácsi elnökség által szervezett programsorozat része.

Gabriele Bischoff a nemzetközi nőnapról

A nemzetközi nőnapon a nőket ünnepeljük, de nem csak arról emlékezünk meg, amit elértünk, hanem arról is, ami még előttünk van. Ebben az évben a Munkavállalók csoportja elsősorban a férfiakra összpontosít. Miért a férfiakra összpontosítunk azon a napon, amely a nőket ünnepli? Mert a nemek közötti egyenlőség nemcsak a nők ügye. Ha nem vonjuk be a férfiakat, akkor soha nem fogunk tényleges egyenlőséget megvalósítani a nemek között.

Az EGSZB „Különféle érdekcsoportok” csoportja innovációt sürget a civil társadalomban

Az EGSZB „Különféle érdekcsoportok” csoportja

A „Különféle érdekcsoportok” csoportjának február 15-én tartott rendkívüli ülésén ismertették a „The future evolution of civil society in the European Union by 2030” [A civil társadalom várható fejlődése az Európai Unióban 2030-ig] című tanulmányt. Az EGSZB az NGO-k együttműködésével és fejlesztésével foglalkozó, szlovéniai székhelyű információs központot (CNVOS) és a nemzeti civil társadalmi szervezetek európai hálózatát (ENNA) bízta meg a tanulmány elkészítésével. 

Hamarosan az EGSZB-nél / kulturális események

A cirill ábécé – az Európai Unió új ábécéje

Az EU bolgár elnökségének keretében az EGSZB ad otthont „A cirill ábécé – az Európai Unió új ábécéje” című kiállításnak, amely 2018. március 15. és május 24. között tekinthető meg. A kiállítás olyan posztereket mutat be, amelyeket a Bolgár Nemzeti Művészeti Akadémia könyvekkel és nyomtatott grafikákkal foglalkozó osztályának hallgatói készítettek 2007-ben, az ország uniós csatlakozásának alkalmából. (ck)