Kreatív Európa program 2021–2027: az EGSZB a költségvetés növelését és speciális támogatást kér a Horizont 2020 keretében

Az európai kreatív ágazat jelentős potenciállal rendelkezik, de több támogatásra van szüksége ahhoz, hogy kiteljesedhessen és a világpiac valóban versenyképes szereplőjévé váljon. Egy ambiciózus kulturális és kreatív ágazat a textilipartól a turizmuson, a gépjárműiparon és az építőiparon keresztül az egészségügyig sok más iparág számára is előnyös lesz.

„Ha azt nézzük, hogy az ágazat milyen jelentős feladatokat lát el – kulturális örökségünk fenntartása, értékeink terjesztése, rehabilitáció, innováció, szórakoztatás, fenntartható munkahelyek és növekedés biztosítása –, a javasolt 1,85 milliárd eurós költségvetés korántsem elegendő” – érvel Emmanuelle Butaud-Stubbs, a 2021 és 2027 közötti Kreatív Európa programra vonatkozó európai bizottsági javaslatról készült EGSZB-vélemény előadója.

„A digitális forradalom új lehetőségeket tartogat, de csak akkor, ha időt szánunk az oktatásra, illetve beruházunk a szoftverekbe és a berendezésekbe” – teszi hozzá a társelőadó, Zbigniew Kotowski. Az EGSZB a kreatív iparágak különböző ágazataiban rejlő jelentős innovációs potenciál kiaknázása érdekében külön költségvetést kér a Horizont 2020 keretében.

Az EGSZB ezenkívül az alábbiakat javasolja:

  • világos uniós stratégia a kreatív és kulturális ágazatok számára mind az egységes piaci, mind a külpolitika terén, a versenyképesség növelése érdekében;
  • kvantitatív és kvalitatív adatokat tartalmazó független tanulmány készítése az USA audiovizuális ágazatában zajló jelentős fúzióknak az európai piacra kifejtett hatásairól;    
  • a szektorközi ág költségvetésének 80 millió euróval történő növelése, hogy a Kreatív Európa tájékoztató irodák segítséget kapjanak abban, hogy népszerűsítsék a programot az adott országban, és szabad, sokszínű és pluralizmuson alapuló médiakörnyezet létrehozásán, valamint a minőségi újságírás és a médiaműveltség erősítésén fáradozhassanak. (sma)