Az EGSZB meghallgatásának résztvevői globális megoldást sürgetnek a digitális gazdaság adóztatása kapcsán

A január 29-én az EGSZB-ben megtartott meghallgatáson nemzetközi adószakértők és civil társadalmi képviselők vettek részt. Kifejtették, hogy olyan valódi világszintű megoldásra van szükség a digitális gazdaságban működő vállalkozások adóztatása kapcsán, amely megelőzi a további egyoldalú fellépést és garantálja a fenntartható növekedést, a beruházásokat, az adórendszer kiszámíthatóságát és a méltányosságot.

A rangos előadók egyetértettek abban, hogy mind a szabályozás, mind pedig az irányítás terén csak egy világszintű megoldás járhat eredménnyel, és üdvözölték az OECD adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással (BEPS) kapcsolatos átfogó keretrendszerének részeként folytatott vitákat.

A résztvevők megvitatták a digitalizált gazdaságban működő vállalkozások adóztatásával kapcsolatosan szóba jöhető megközelítéseket, amelyeket az említett keretrendszer részeként is vizsgálnak. Ilyenek a nemzetközi adóztatási jogok felosztásával (például a felhasználói részvétel, a marketinggel kapcsolatos immateriális javak vagy a jelentős gazdasági jelenlét adóztatásával) kapcsolatos új rendszerek, illetve az, hogy az országok adóalap-erózió vagy nyereségátcsoportosítás esetén élni tudjanak adóztatási jogukkal.

Javasolták annak teljes körű vizsgálatát, hogy az adóztatás kérdését meg lehet-e oldani a héarendszeren belül, illetve felhívták a figyelmet arra, hogy szükség van az értékteremtés fogalmának egységes meghatározására. A meghallgatás résztvevői egyetértettek abban, hogy tovább vizsgálandó az a kérdés, hogy egy a fogyasztást adóztató megoldással szemben előnyben részesíthető-e egy a bevételek adóztatására összpontosító jövedelemadó-rendszer.

A felszólalók nyomatékosan kérték, hogy az új szabályok kialakításakor tartsanak szem előtt bizonyos alapelveket, például a kettős adóztatás elkerülése, az egyszerűség, a kiszámíthatóság és a méltányosság elvét. A különböző érintettek számára létfontosságú lesz egyfajta egyszerűsített módszer biztosítása, illetve ki kell dolgozni és be kell vezetni egy igazságos és hatékony vitarendezési rendszert is. A résztvevők javasolták a BEPS projekt következményének és az esetlegesen bevezetésre kerülő jövőbeli intézkedések potenciális hatásának további gazdasági szempontú elemzését.

A meghallgatás eredményeit beépítik abba a saját kezdeményezésű véleménybe, amelyet Krister Andersson dolgoz ki, és várhatóan a júliusi plenáris ülésen fogadnak majd el. (jk)