Az ellenálló képesség kiépítésének az euróövezet elsődleges prioritásának kell lennie 2019-ben

Javier Doz Orrit

A jelenlegi gazdasági kilátásokra tekintettel 2019-ben az euróövezethez tartozó gazdaságok számára rendkívül fontos lesz a gazdasági és munkaerőpiaci ellenálló képesség kialakítása – figyelmeztet az EGSZB az Európai Bizottság euróövezetre vonatkozó 2019. évi gazdaságpolitikai ajánlásaival kapcsolatban.

Ha a tagállamok korlátozott gazdasági és társadalmi költségekkel kívánják átvészelni a jövőbeli megrázkódtatásokat, erősíteniük kell ellenálló képességüket. E célból el kell mélyíteni a GMU-t a bankunió kiteljesítésével, az EU saját forrásainak növelésével, valamint az euróövezet makrogazdasági stabilizációs funkciójának létrehozásával és a megfelelő végrehajtásával.

Az EGSZB véleménye olyan hatékony intézkedésekre szólít fel, amelyek célja a túlzott többletek csökkentése, jelentősen növelve az állami beruházást és béreket a többletekkel rendelkező országokban. Középtávon a reálbérek növekedésének összhangban kell lennie a termelékenység tényleges növekedésével és az inflációval.

Nem lenne helyénvaló ösztönözni a magas államadóssággal, valamint negatív vagy nulla kibocsátási réssel küzdő tagállamokat, hogy korlátozó költségvetési irányvonalakon keresztül képezzenek költségvetési tartalékokat. Ez valószínűleg fenntartaná az alacsony növekedést ezekben az országokban, anélkül, hogy segítené az államadósság GDP-arányos csökkentését.

Az EGSZB arra is felhívja a figyelmet, hogy sürgető szükség van iránymutatásokra és intézkedésekre az állami beruházások ösztönzéséhez és a magánberuházások megkönnyítéséhez. Az EU költségvetési szabályainak alkalmazása során figyelembe kell venni az úgynevezett aranyszabályt.

A politikai változásokat nem szabad a szociális beruházások és a szociális védelmi rendszerek finanszírozásának, illetve a szociális és munkavállalói jogok gyengítésének rovására végezni. A gazdasági és szociális normák felfelé történő konvergenciáját párhuzamosan kell folytatni.

Végezetül az EGSZB sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek tanúbizonyságot a fennmaradó nézeteltérések gyors megoldása iránti elkötelezettségükről. (jk)